Arkeologer har funnet kammer alle steder hvor det levde vikinger. Denne kammen er funnet på vestkysten av Gotland, og har et etui som det kan lagres i. Både kam og etui er usedvanlig godt bevart.  (Foto: Dan Carlsson)
Arkeologer har funnet kammer alle steder hvor det levde vikinger. Denne kammen er funnet på vestkysten av Gotland, og har et etui som det kan lagres i. Både kam og etui er usedvanlig godt bevart. (Foto: Dan Carlsson)

Slik fjernet vikingene lus

Vikinger fremstilles ofte som barbariske, skitne kjemper. Men faktisk peker arkeologiske funn på at vikingene var velfriserte, velkledde og ikke minst velkjemmede. 

«De er de mest skitne av Guds skapninger. De vasker seg ikke etter å ha tømt ekskrementene og ikke etter å ha latt vannet, og de vasker seg ikke etter sæduttømming. De vasker heller ikke hendene sine etter måltidet.»

Den arabiske reisende Ibn Fadlan var ikke begeistret da han på en reise til Russland i begynnelsen av 900-tallet møtte de skandinaviske vikingene. Han beskrev vikingene som vulgære, uhygieniske og dyriske. Men dagens arkeologer mener denne oppfatningen av vikingene er helt misforstått.

– Jeg kan ikke komme på en eneste avbildning fra vikingtiden for folk ikke er velfrisert. I det hele tatt tyder alt på at vikingene har ligget helt på den tidens normer for å holde seg rene og pene.

– Det er ikke noe som tyder på at de har vært spesielt primitive, sier Jens Molter Ulriksen, som er forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark.

Selv om det ikke er publisert mye forskning om emnet, er det mange forskere som er enige. Det er blant annet basert på alle vikingkammene som er funnet over hele Skandinavia. Kammer som ikke bare gjorde herr og fru viking flotte å se på, men som også kunne brukes til å fjerne lus.

Nederst i denne artikkelen kan du se flere bilder av de flotte kammene arkeologene har funnet.

Tette kammer mot lus

Jens Molter Ulriksen er ikke i tvil om at hårhygiene var viktig for vikingene. Mange av kammene har så tettsittende tenner at de sannsynligvis også kunne fjerne utøy.

Kammene var mønstrete, og mønstrene gikk ofte igjen over hele Skandinavia. Kammene er sannsynligvis også blitt brukt til å fjerne lus. (Foto: Dan Carlsson)
Kammene var mønstrete, og mønstrene gikk ofte igjen over hele Skandinavia. Kammene er sannsynligvis også blitt brukt til å fjerne lus. (Foto: Dan Carlsson)

– På alle avbildningene har kvinnene oppsatt hår, og mennenes skjegg er frisert. Noen ganger er det fletter i skjegget. Så det har de brukt tid på. Lus har vært en del av hverdagen. Men de fine kammene tror vi har vært laget for å fjerne lus, sier Jens Molter Ulriksen.

Var opptatt av hygiene

Dan Carlsson, førsteamanuensis ved Gotland University, er enig i vurderingene. Han er overbevist om at det spesielt gjelder de dobbeltsidige kammene – en med grove og en med fine tenner.

– Det er akkurat som de lusekammene vi har funnet i Egypt og i Israel. Vi er sikre på at det er lus de har blitt brukt til. Den brede siden skal gre ut flokene, og den fine siden fjerner lusene, forklarer han.

Kammene på Gotland er fra den sene vikingtiden, og Jens Molter Ulriksen påpeker at enklere kammer har vært mer vanlig.

Begge forskere mener likevel at vikingene fjernet lus, og at det er et av tegnene på at de var opptatt av hygiene. Likevel kan de ikke være sikre.

– Det er ingen seriøs forskning på om kammene er til lus. Det er kammenes utseende vi baserer det på. Det kunne vært interessant å se nærmere på de godt bevarte skjelettene, og på kammene, om det er mulig å finne spor av lus, sier Dan Carlsson.

Mønstre fulgte moten

Kammene var i seg selv små kunstverk. De var laget av hjortetakk og bein og satt møysommelig sammen. Og de var vakkert dekorert, forteller Jens Molter Ulriksen.

– Det er veldig mye ornamentikk på kammene. Vi kan se at motivene går igjen over hele Skandinavia. Det tyder på at de ble produsert av et begrenset antall håndverkere, som reiste rundt og laget kammer på handelsplassene, sier Ulriksen.

De samme typene blir funnet over hele Skandinavia og i de landene hvor vikingene reiste. De har likevel endret seg med tiden, og mønstre og størrelser kan hjelpe arkeologer med å datere dem.

Man regner med at de skiftende mønstrene rett og slett er et spørsmål om mote.

Skrønene holder ikke vann

Selv om vi vet at vikingene gredde håret og trolig fjernet lus – er dette nok til å si at Ibn Fadlan tok feil når han kalte dem uhygieniske?

– Mange arkeologiske funn peker på at de hadde en utmerket hygiene. Du kan også lese de islandske sagaene, hvor det fortelles om hvor flott folk så ut med gyllent hår. Og det var ikke bare håret, men også klærne, som var vakkert. Vi finner for eksempel silke i graver, og det er transportert hele veien fra Kina, forklarer Dan Carlsson.

Arkeologiske funn som avbildninger, figurer og ting tyder altså på at vikingene var opptatt av å ta seg godt ut. Og det hadde sine fordeler.

Jens Molter Ulriksen forteller at lokale angelsaksere i skrifter fra 1000-tallet klaget seg over at de britiske kvinnene heller ville være sammen med de danske mennene enn de engelske. Vikingene var nemlig de mest renslige.

Mange andre overleveringer gir likevel ikke en spesielt positiv oppfatning av de plyndrende nordboerne.

– Det som farget overleveringene fra vikingenes fiender, var at vikingene var hedninger og dermed barbariske, uhyggelige og merkelige. Det er jo egentlig det samme som vi tillegger vikingene i dag. Når du ser filmer og tegneserier med vikinger, er de alltid veldig uflidde, men er bare mangel på kunnskap, sier Ulriksen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

[gallery:1]

Powered by Labrador CMS