Forskere fant magesårbakterier i Ötzis mage. Funnet skulle vise seg å skape hodebry.   (Foto: EURAC/Marion Lafogler.)
Forskere fant magesårbakterier i Ötzis mage. Funnet skulle vise seg å skape hodebry. (Foto: EURAC/Marion Lafogler.)

Bakterier i Ötzis mage skaper hodebry

Funnet av magesårbakterier i ismannens mage kan snu historien om Europas tidlige bosetninger på hodet.

Ismannen Ötzi slutter aldri å forundre. Spørsmålene som svirrer rundt den velpreserverte mumien som ble funnet i 1991 i Ötztal-Alpene i Italia er mange.

Noen av dem finnes det svar på, andre forblir uløste gåter. Og noen ganger gir enkelte svar bare flere spørsmål.

Forskere har nemlig funnet spor etter en bestemt bakterie i ismannens mage. Og disse bakteriene kan både si noe om mannens helse og til og med hvordan bakterien har fulgt mennesker på vandring i flere tusen år.

Men bildet bakterien gir stemmer ikke helt overens med det vi trodde vi visste om menneskelig bosetning i Europa.

Magesår-bakterie

Slik kan Ötzi ha sett ut. Rekonstruksjon av Adrie og Alfons Kennis.  (Foto: South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter.)
Slik kan Ötzi ha sett ut. Rekonstruksjon av Adrie og Alfons Kennis. (Foto: South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter.)

Heliobacter plyori er en bakterie som blant annet kan forårsake noen former for magesår og gastritt. Antakelig har bakterien fulgt mennesket siden utvandringen fra Afrika for 60 000 år siden. Og i dag finnes den i omtrent halvparten av verdens befolkning. Rundt ti prosent av de som er smittet av denne bakterien utvikler de førnevnte sykdommene. Andre forskere hevder også den samme bakterien faktisk kan være svært viktig for oss

Det er altså denne bakterien forskerne nå har funnet i Ötzis mumifiserte mage. Etter nøyere undersøkelser kan det se ut til at bakterien har vært en plage for den rundt 45 år gamle mannen.

Forskerne fant noen tegn på at kroppen hadde reagert på samme måte som den ofte gjør hos moderne mennesker som har en infeksjon fra heilobacterbakterien. Men om det betyr at Ötzi hadde alvorlige mageplager, kan ikke sies for sikkert. 

Bakterieutvandring

Men forskerne stoppet ikke her. De rekonstruerte også bakteriens fullstendige genom. Dermed kunne de sammenligne den gamle bakteriens arvestoff med dagens bakterier.    

– Det som er interessant med disse bakteriene, er at de gjenspeiler et geografisk mønster som er likt for vertsmennesket. Så om du for eksempel tar prøver fra en afrikaner, finner du en afrikansk variant av bakterien. Det samme gjelder for Asia, sier Frank Maixner i en pressemelding. Maixner er én av forskerne bak den nye studien.

I Europa derimot er det litt annerledes. Her finner du en hybridbakterie med deler fra både Afrika og Asia. Altså må den ha oppstått ved at de to typene har møttes. Før har det vært vanlig å anta at denne hybriden har oppstått og eksistert i Europa så lenge som 9000 år f.Kr., altså lenge før Ötzi ble født. 

Men bakteriene forskerne fant var ikke hybrider. Faktisk var de mer lik bakteriene fra Sentral- og Sør-Asia. Hvordan det kan forklares, er forskerne sannelig ikke helt sikre på. Men at det vekker nye spørsmål, er i alle fall sikkert.  

– Rekombinasjonen av de to bakterietypene kan bare ha skjedd på et tidspunkt etter Ötzis æra. Det viser at utviklingen av bosetninger i Europa er mye mer kompleks enn tidligere antatt, påpeker Maixner.

Antakelig tyder det på store demografiske endringer som oppstod i tiden etter Ötzis æra, spekulerer professor Yoshan Moodley i en annen pressemelding. Moodley har også bidratt i studien.

Det innebar både folkevandring og befolkningsvekst, som igjen kan ha forårsaket opprinnelsen til den europeiske varianten av magesårbakterien vi kjenner i dag.  

Tidligere forskning har for øvrig vist at Ötzi antakelig ikke har flere gjenlevende slektninger. Genene hans peker mot en genetisk gruppe som forskere hittil ikke har greid å finne igjen i dagens Europere.  

Referanse: 

Maixner, F. (et al.) The 5300-year-old Heliobacter pylori genome of the Iceman. Science (2016)

Lær mer: 

Ble Ötzi myrdet? En engelskspråklig podcast fra Radiolab.org

Powered by Labrador CMS