Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Edvard Munch er synlig også i nabolaget rundt huset hans i Åsgårdstrand.

Edvard Munch: Skrikende aktuell i 160 år

Melankolien til Edvard Munch oppleves helt annerledes en sommerkveld i Åsgårdstrand enn foran en vegg på et museum. Kommuner vil bruke tilknytningen til Munch til å skape verdier.

Edvard Munch bodde lange perioder av sitt liv i Åsgårdstrand. Han brukte den buktende kystlinjen, lyset, mørket og skyggene til å uttrykke sjalusi og det melankolske i menneskesinnet. 

Det har satt den lille vestfoldbyen på kartet i årtier. 

Skaper verdier, 160 år etter 

12. desember 2023 er det 160 år siden kunstneren Edvard Munch ble født. Kunsten lever i beste velgående. 

Munchs kunstnerskap fortsetter å bygge stolthet og identitet. Ikke bare på Munchmuseet og Nasjonalmuseet, men vel så mye på de stedene han var tilknyttet. 

– Munch er mer enn maleriene han etterlot seg. Han ble, og er fortsatt, en viktig del av identiteten og en egen attraksjon i de kommunene hvor han levde og hadde en tilknytning, sier NIBR-forsker Arne Holm.

Edvard Munch er fremdeles en viktig del av identiteten til de kommunene der han bodde, ifølge Arne Holm.

Flere kommuner ser et potensial for verdiskaping i Edvard Munch. Horten er en av dem. Der ligger Munchs hus i Åsgårdstrand, som i dag er museum.

– Mange har satsing på Munch som et prioritert felt for kommunens kulturpolitikk, sier Holm. 

Trekker besøkende

Jo sterkere tilknytning til Munch, jo større er potensialet for verdiskaping. Det aller beste er en konkret bolig, som i tilfellet med Åsgårdstrand.

Her er Munch den største attraksjonen. Munch er det som skiller Åsgårdstrand fra andre idylliske, små trehusbyer langs norskekysten. Han trekker et stort antall besøkende til byen. 

Når du ser kunst på et museum, får du kunst løsrevet fra sin kontekst.

Arne Holm

På den måten er Munchs kunstnerskap med på å gi verdiskapning til kommunen. Både gjennom å trekke besøkende dit og ved å profilere det som en viktig del av identiteten og kulturpolitikken til kommunen.

Som det heter i Horten kommunes kulturplan for 2020–2024: – Munch er en del av Hortens identitet som vi med stolthet skal vise frem. 

Munchs tilknytning er med på å «bygge intern stolthet i Åsgårdstrand», sier en av informantene til Holm.

Stemningsfulle steder 

Det er likevel ikke nok å ha en synlig referanse til Munch for å ha et verdiskapende konsept. Engasjement fra kommunen er avgjørende. I tillegg er formidlingsstrategien viktig. Den må gjøre koblingen til Munch og kunstnerskapet hans levende.

– Dette kan handle om hele pakker av opplevelser, som vi blant annet finner i Åsgårdstrand. Det bidrar til å levendegjøre både Munch som person, hans kunst og ikke minst betydningen stedet hadde for Munchs kunstnerskap, sier Holm. 

I Åsgårdstrand tilbyr kommunen både besøk i hjemmet hans, undervisning for barn og unge og skiltede runder til besøkssentre hvor de besøkende kan lære mer om Munch. 

Melankoli er annerledes i Åsgårdstrand 

Når publikum får kunstneren servert i mer naturlige omgivelser, får de også en bredere kunstopplevelse, mener Holm.

– Når du ser kunst på et museum, får du kunst løsrevet fra sin kontekst. Det er kunsten selv som blir det eneste meningsbærende. Men ved å besøke steder Munch hadde en tilknytning til, får vi ta del i stedene og stemninger han selv brukte. Det gir en helt annen opplevelse, sier Holm.

Slik oppdager du stadig nye sider ved Munch og kunsten hans.

– Melankoli oppleves helt annerledes en sommerkveld ved stranden i Åsgårdstrand enn på et museum hvor verket henger side om side med andre kunstverk, sier Holm.

Om forskingsprosjektet

    Arne Holm er forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet. Han har undersøkt betydningen av Munchs kunstnerskap for de stedene han hadde en tilknytning til, sammen med Maya Nielsen ved Munchnettverket og Solfrid Sakkariassen ved Munchs hus, Vestfoldmuseene. 

    Prosjektet ble finansiert av Viken regionale forskningsfond. 

Prosjektet har sett på kommuner maleren Edvard Munch hadde en tett tilknytning til, enten ved å ha bolig der, eller gjennom tett familiær tilknytning, med spesielt søkelys på kommuner i Viken.

Andre kommuner utenfor Viken som Munch hadde en relasjon til er inkludert i prosjektet som en referanseramme.

Prosjektet har sett på verdiskaping og forankring fra kommunenes side, kulturaktørers side og nærings- eller reiselivsaktørers side. 

Personer fra alle disse gruppene og personer fra fylkeskommunene har vært intervjuet. 

I tillegg baserer prosjektet seg på kommunale plandokumenter, hvor Munch er en del av den kommunale kulturpolitikken i flere kommuner. 

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS