Jonas Lie var blant dem som ville skjerpe straffen for sex mellom menn i Norge under andre verdenskrig. Han var politiminister i Quisling-regjeringen og sjef for Germanske SS Norge. Lovendringen ble aldri noe av, men nazistene brukte den strengere tyske loven på nordmenn som var sammen med tyskere. (Foto: NTB scanpix)

Nazistene straffet tysk-norsk homofili hardere

Norske homofile fikk strengere straff om de var sammen med tyskere under andre verdenskrig.

Homofile ble forfulgt, fengslet, sendt i konsentrasjonsleir og kastrert under andre verdenskrig.

Det er uklart hvor hardt nazistene slo ned på homofili i Norge. En del dokumentasjon tyder på at straffeforfølgelse ikke var høyt prioritert.

Men to historikere har funnet ut at nazistene i noen tilfeller straffet homofile nordmenn hardere dersom de hadde seksuelle forhold til tyskere. Da kunne domstolene nemlig bruke tyske lover.

Både tyskere og nordmenn ble dømt etter den tyske straffelovens paragraf 175, som forbød seksuelle forhold mellom menn.

Tysk elsker i Bergen

Loven var strengere enn den norske, og nordmennene ble ofte sendt ut av landet for å sone straffen.

En av dem var Charles Petterson i Bergen. Han ble dømt til ett år og tre måneder og havnet i fengsel i Tyskland. Forholdet hans til en tysk mann endte brått da en nabo anmeldte paret.

Det oppdaget en førstebibliotekar i Bergen, Runar Jordåen, og en forsker i Berlin, Raimund Wolfert, da de så nærmere på historiske dokumenter.

Historikerne har klart å spore opp 15 norske menn som ble dømt for homoseksuelle forhold med tyskere i krigsårene. Det er likevel lite de kan si om behandlingen av homofile generelt, for dokumentasjonen er mangelfull.

Ville endre loven

Sex mellom menn var straffbart i Norge også før krigen, men den norske straffelovens paragraf 213 var nærmest en sovende paragraf som hovedsakelig ble brukt overfor menn med seksuelle forhold til umyndige menn, altså under 21 år. Antallet dømte gikk faktisk litt ned under krigen.

Samtidig forsøkte norske nazister å slå hardere ned på homoseksualitet.

I 1942 foreslo okkupasjonsmakten å endre den norske straffeloven for å gjøre den likere den tyske. Det skulle bane vei for en aktiv straffeforfølgelse av homofile.

Dette forslaget var de norske ministrene Jonas Lie og Sverre Riisnes med på. De satt i Vidkun Quislings tyskstøttede regjering.

Verst for tyske homofile

Det ble ikke noen lovendring i Norge, usikkert av hvilken grunn. Nazistene i Norge anså kanskje ikke kampen mot homofili som den viktigste.

Men det kan altså se ut til at domstolene likevel straffet en del homofile strengere enn det som var vanlig før krigen. De to historikerne spekulerer på om det ble oppfattet som særlig provoserende at norske menn hadde seksuelle forhold til tyske soldater.

Verst gikk det ut over tyskeren i forholdet. Han fikk ofte strengere straff enn nordmannen. Elskeren til norske Charles Pettersen, tyske Gustav Schreiber, endte i straffeleir. Der døde han 40 år gammel i januar 1945.

Referanse:

Runar Jordåen og Raimund Wolfert: Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940-1945. Historisk tidsskrift nr. 3 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS