Slakter forklaring på Jesus-mysteriet

Italienske forskere tror det omstridte likkledet i Torino er ekte. De mener et kraftig jordskjelv kan ha ført til dannelsen av bildet. Forskerne får lite støtte av norske eksperter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er dette Jesus? (Foto: Antonio Calanni/Wikimedia commons)

I samarbeid med:


 

Likkledet i Torino har lenge vært gjenstand for heftige diskusjoner blant troende og vitenskapsmenn. Enkelte mener tøystykket er likkledet som Jesu' lik ble svøpt i etter korsfestelsen og at bildet av mannsskikkelsen er et avtrykk av Jesus sitt legeme.

Forskere, også norske, har i en årrekke jobbet febrilsk med å komme til bunns i mysteriet - er det ekte eller er det falskt?

Mener jordskjelv kan ha frigjort nøytroner

Nå har det kommet en ny studie som hevder at likkledet i Torino er ekte. En gruppe forskere fra universitetet Politecnico di Torino i Italia har kommet opp med en teori der naturen, nærmere bestemt et jordskjelv, står sentralt i forklaringen av likkledets bildedannelse.

Forskerteamet mener at et jordskjelv i Jerusalem i år 33, som skal ha målt 8.2 på Richters skala, kan ha vært så kraftig at det ble frigjort mengder av nøytroner.

Forskerne hevder at disse nøytronene har kommet i kontakt med nintrogenatomer i lin-fibrene på kledet, noe som skal ha ført til en kjemisk reaksjon - en reaksjon som skal ha skapt et røntgen-aktig bilde av Jesus. Dette skal ha skjedd mens kledet lå oppå hans legeme.

Sår tvil om karbondatering

Men denne forklaringen til tross - fortsatt er det et vesentlig spørsmål som må besvares: Hva med karbondateringen fra 1989, som viste at kledet stammer fra Middelalderen? Denne dateringen har i forskermiljøet ført til en viss enighet om at likkledet umulig kan være et bilde av Jesus.

Langt i fra alle har imidlertid stolt på denne karbondateringen og flere har i ettertid hevdet at den kan ha vært feil. Denne oppfatningen deler de italienske forskerne, som nå lanserer en teori for hvorfor den kan være feil.

Forskerne tror ikke jordskjelvet bare skapte bildet av Jesus, men også rotet til isotop-nivåene i likkledet, noe som kan ha gjort tidligere karbonddateringsresultater unøyaktige.

– Vi tror det er mulig at nøytron-utslippet, utløst av jordskjelvet, kan ha forårsaket bildedannelsen på likkledets lin-fibre gjennom termisk nøytronfanging på nitrogenkjerner. Dette kan også ha forårsaket feil karbondatering, sier Professor Alberto Carpinteri, fra universitetet Politecnico di Torino.

Teorien, som er omtalt i en rekke internasjonale medier - blant dem Huffington Post, Telegraph og Independent - får imidlertid liten støtte av norske eksperter.

Kontroversiell idé

– Dette er en artig ide og grunnidéen er ikke så dum. Hvis du antar at nøytroner kan skape et bilde, slik vi ser på Torino-kledet, så er det heller ikke så usannsynlig at nøytronene kan rote til isotopfordelingen som antas under karbon-14-datering. Ut over dette er det meste udokumentert spekulasjon. Forskerne baserer seg på ideen om “pizzonukleær fisjon”, en tanke som er så kontroversiell at den har fått hoder og prosjekter til å rulle i hjemlandet Italia, sier fysiker Bjørn Halvard Samseth til NRK.no.

Samseth får støtte av Jonas Persson, Førsteamansuensis ved Program for lærerutdanning på NTNU. Persson har jobbet mye med atomfysikk og kjernefysikk.

Ekspertene klarer ikke å bli enige om hvorvidt Likkledet i Torino er ekte eller ei. (Foto: Brooke Institute/Wikimedia commons)

– Jeg har aldri hørt at nøytroner kan bli løslatt på grunn av et jordskjelv. Det er ingen kjernefysiske reaksjoner som er involvert i disse prosessene.

Hvis det har vært et utslipp av nøytroner som har påvirket isotoper av klede, så bør mengden av nøytroner har vært så stor at store deler av befolkningen i området døde, sier Persson.

Fysiker Samseth mener forskerne støtter seg på for mange tilfeldigheter.

– Et problem er at vi ikke har noen andre antydninger til slike nøytronreaksjoner, hverken fra år 33 eller fra senere sterke jordskjelv. Heller ikke fra laboratoriestudier. Videre må det antas at disse reaksjonene tilfeldigvis traff kledet, og så videre.

– Vill spekulasjon

Summen av dette gjør at Samseth avviser teorien som vill spekulasjon.

– De har en lang vei å gå for å dokumentere utsagnene sine, og de bør starte med å vise at “pizzonukleær fisjon” faktisk er et reelt fenomen. Foreløpig er dette bare vill spekulasjon.

Einar Værnes, overingeniør ved seksjon for arkeometri på NTNU, arbeider til daglig med karbondatering. Han har også liten tro på at et nøytronutslipp kan ha ført til feilaktig karbondateringsresultat.

– Dersom kledet hadde blitt påvirket av jordskjelvet ville det vel være rimelig å anta at også annet materiale fra samme område og tidsrom skulle vise en tilsvarende aldersforskyvning, for eksempel dødehavsrullene. Disse viser imidlertid ingen slik effekt, sier Værnes.

Tror likkledet er ekte

Til tross for at de aller fleste studier har konkludert med at likkledet ikke er av avtrykk av Jesu legeme, finnes det fortsatt mange som tror det er det. En av dem er Atle Ottesen Søvik, Førsteamanuensis i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Han har tidligere publisert en artikkel i tidsskriftet Teologisk Tidsskrift med tittelen «Likkledet i Torino - En kritisk vurdering». Der presenterer han argumenter både for og i mot ekteheten av likkledet. Selv har Søvik landet på at han tror kledet er ekte, men han er kritisk til jordskjelvteorien.

– Tidligere analyser viser at alle spor av stråling er helt like der det er avtrykk og ikke avtrykk, så det er en god grunn til å tro at avtrykket ikke skyldes stråling. Disse problemene og motargumentene kommenteres ikke i forskningsrapporten. En viktig test på om dette kunne ha noe for seg, er om andre ting i området viser forskjøvet C-14-datering, men det gjør det ikke. Vi kan derfor med stor sikkerhet avvise denne teorien, sier Søvik til NRK.no, som likevel presiserer at han tror likkledet er ekte.

Powered by Labrador CMS