De to knoklene har blitt dratt opp fra bunnen av Nordsjøen. (Bilde: Kollasj/Rijksmuseum van Oudheden)

11 000 år gamle knokler funnet på bunnen av Nordsjøen

Mellom Storbritannia og Danmark, midt ute i Nordsjøen, lå et digert landområde for 6000 år siden. Her levde mennesker i flere tusen år.

I bildet over ser du en del av en menneskeskalle og en kvegdyr-knokkel som det har blitt skåret et mønster inn i. Mønsteret er laget av mennesker.

Hodeskallen er datert til å være rundt 11 000 år gammel, mens kveg-knokkelen er rundt 11 500 år gammel.

Men disse knoklene ble ikke funnet i en arkeologisk utgravning. Begge to har blitt dratt opp fra havbunnen i Nordsjøen mellom Storbritannia og Danmark av fiskebåter i løpet av de siste ti årene.

Og det er ingen som har kastet disse knoklene ut i Nordsjøen en eller annen gang. Det er ikke mer enn 6000 år siden dette var tørt land. Et digert landområde på nesten 750 000 kvadratkilometer ligger nå under havet, og det levde både mennesker og neandertalere der i en lang periode av menneskehetens historie.

Dette området lå mellom Danmark og Storbritannia, som du kan se på kartet under:

 

Doggerland

Landområdet kalles Doggerland. Det var sannsynligvis et fruktbart landområde, og det har blant annet blitt funnet mammuter på bunnen av Nordsjøen.

Dette er heller ikke første gang menneskeknokler har blitt dratt opp av fiskebåter. I 2009 ble det vist fram en neandertalerskalle som også kommer fra bunnen av Nordsjøen. Den skal ha vært mer enn 40 000 år gammel.

Havnivået var mye lavere den gangen enn den er nå. Mens den nordlige delen av Skandinavia var dekket av et digert islag, var havnivået rundt 60-80 meter under dagens nivå for rundt 13 000 år siden.

Etter hvert som isen smeltet, ble Doggerland sakte men sikkert oversvømt. Da forsvant også store leveområder for menneskene som levde her.

Kartet viser Doggerland gjennom flere tidsperioder. (Bilde: Francis Lima/CC BY-SA 4.0)

Mønster

Skallen er ikke komplett, så det er ikke så mye forskerne klarer å tolke ut av den. Beskrivelsen av skallen og kvegbeinet er publisert i tidsskriftet Antiquity.

Forskerne klarer ikke å si om det var en kvinne eller mann, men det var et individ på mellom 22 og 45 år. Beinanalyser viser at personen sannsynligvis levde hovedsakelig av mat som kom fra landjorda.

Dyrebeinet kommer fra et slags kvegdyr. Det mest oppsiktsvekkende med dette beinet er at noen har pyntet på det. Noen har risset inn flere rekker med sikk-sakk-mønster med et tynt, spisst redskap.

Nærbilde av fiskebein-mønsteret på kveg-knokkelen. (Foto: Arkeologisk fakultet i Leiden)

Det finnes ikke så mange eksempler på beinkunst som er så gamle, så det er et utrolig lykketreff at akkurat denne knokkelen ble dratt opp fra havbunnen. De nederlandske forskerne nevner noen få lignende funn fra Europa: En hestekjeve fra Wales, et elggevir fra Polen og et hjortegevir fra Frankrike, alle med lignende motiv, og alle datert til å være mellom 10 000 og 12 000 år gamle.

Det er sannsynligvis massevis av rester av dyr og mennesker som levde på Doggerland på havbunnen i Nordsjøen, så det er fortsatt mye som kan dukke opp derfra.

Referanse:

Amkreutz mfl: What lies beneath . . . Late Glacial human occupation of the submerged North Sea landscape. Antiquity, feb 2018. DOI: 10.15184/aqy.2017.195. Sammendrag

Powered by Labrador CMS