Oldtidsbyen Apamea i Syria. Området ble plyndret i 2012-2013. (Foto: Bernard Gagnon/CC BY-SA 3.0)

Storstilt plyndring av fortidsminner i Syria

IS er slett ikke alene om å prøve å robbe arkeologiske skatter i den syriske borgerkrigen.

Den syriske borgerkrigen har vart siden 2011 og har ført til enorme skader og menneskelige tap i landet. Det går hardest utover millioner av vanlige syrere som har blitt tvunget til å forlate sine hjem.

Mange flykter til nabolandene, mens noen begynner på den farlige reisen til Europa.

Arkeologiske skatter

Selv om det blekner sammenlignet med de menneskelige lidelsene, går også krigen hardt utover de arkeologiske skattkamrene i Syria. Palmyra er det mest kjente eksempelet, hvor IS har ødelagt deler av den delvis bevarte byen fra romertiden. Denne historien har blitt godt kjent gjennom mange nyhetssaker over hele verden.

Men Syria er full av arkeologiske funnsteder. Tusenvis av oldtidsbyer og gravplasser ligger rundt omkring i landet.

Den britiske forskeren Jesse Casana har ledet arbeidet med å undersøke satellittbilder av funnsteder i Syria. Han finner tegn på utbredt plyndring over hele landet, også i områder som er holdt av regjeringsstyrkene, opprørsstyrker og den kurdiske YPG-militsen.

Hull i bakken

Forskerne undersøkte rundt 1300 historiske steder rundt omkring i Syria. Satellittbilder gir ikke det klareste bildet av hva som skjer på bakken, men forskerne kunne se etter nygravde hull, såkalte plyndringshull.

Hullene graves rundt historiske områder for å lete etter arkeologiske gjenstander. Forskerne fant at mer enn 25 prosent av alle de undersøkte stedene har blitt plyndret siden krigen brøt ut i 2011.

Eksempelet på bildet under er fra den romerske oldtidsbyen Apamea, som ligger sørøst for Aleppo i Syria. Bildene av Apamea ble tatt da regjeringsstyrkene holdt området.

Bildet viser Apamea-området sett fra satellitt. Bildene øverst viser utviklingen fra 2012 til 2013, og du kan tydelig se hvordan utgravningene har bredd seg utover åkrene som ligger i nærheten. (Foto: Digital Globe 2015)

Forskerne så hvordan plyndrerne hadde gått systematisk til verks, og nye hull fulgte kvartalene i den gamle romerbyen. Forskerne tror at arbeidet ble gjort ved hjelp av gravemaskiner. Regjeringsstyrkene skal ha vært stasjonert bare noen få hundre meter unna mens dette pågikk, ifølge forskerne.

Landet har en lang historie, og området var viktig lenge før Roma ble en supermakt i Middelhavsområdet. 

IS er verstinger

Forskerne talte alle de arkeologiske stedene som ble kontrollert av de forskjellige fraksjonene, og så fant de ut hvilke som hadde blitt plyndret.  Dermed kunne de se hvem som hadde plyndret størst andel av de undersøkte utgravningsstedene.  

Den kurdiske YPG-militsen hadde plyndret den høyeste andelen med nesten 28 prosent. Opprørerne var hakk i hæl med nesten 27 prosent. Deretter kom IS med 21 prosent og regjeringsstyrkene hadde plyndret rundt 17 prosent.

Disse tallene må tas med en klype salt, siden det ikke er noe komplett bilde over plyndringen i Syria. Det kan skje mye på bakken eller andre steder som ikke blir fanget opp av NASAs satellitter.

Men plyndringene til IS var mest omfattende, sammenlignet med de andre. De hadde også kontroll over flest utgravningssteder. Forskerne så store ødeleggelser der IS hadde herjet.

Forskerne oppdaget også uvanlige mønstre ved noen av IS-stedene. De gravde opp store mengder med masse som så ble flyttet ut av området, kanskje for å bli undersøkt et annet sted.

Referanser:

Casana mfl: Satellite Imagery-Based Analysis of Archaeological Looting in Syria. Near Eastern Archaeology, september 2015. DOI: 10.5615/neareastarch.78.3.0142. Sammendrag

Powered by Labrador CMS