Usikker gevinst av helse-IT

Helse-it, for eksempel elektroniske pasientjournaler, gjør ikke nødvendigvis helseytelsene bedre og billigere, viser en skotsk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Elektroniske pasientjournaler gjør kanskje ikke at vi mottar bedre helseytelser. (Foto: Colourbox)

Helse-it er kanskje ikke like smart som man skulle tro.

En ny undersøkelse viser at det bare er få bevis for at det gir bedre helseytelser.

Forskerne bak undersøkelsen kunne også konkludere at helse-it muligens øker risikoen for at pasientene får en utilstrekkelig behandling, skriver ScienceDaily.

Bare svake eller tvilsomme bevis

Det er professoren Aziz Sheikh og kollegene hans fra Edinburgh Universitet som har tatt fatt i 108 evalueringer av elektroniske pasientjournaler samt annet it-utstyr.

Av de 108 evalueringene har de valgt 53, ut fra vitenskapelige kriterier. Forskerne har vurdert hva de 53 evalueringene viser om den nye teknologiens effekt på kvalitet og sikkerhet i helsevesenet.

Tre funksjoner, som i Skottland blir ivaretatt av helse-it, ble vurdert:

  • Oppbevaring, håndtering og formidling av data, noe man typisk bruker de elektroniske pasientjournalene til.
  • It-løsninger som hjelper leger til å skrive ut medisiner elektronisk.
  • Systemer hvor leger ved hjelp av teleutstyr kan ta seg av pasienter som fysisk befinner seg langt unna.

Mulighetene blir overvurdert

Forfatterne av artikkelen mener at det bare er svake og usammenhengende bevis for at helsevesenet sparer penger ved å bruke slike it-løsninger.

Dessuten mener de at det er en større risiko for at leger i for høy grad stoler for mye på teknologiens hjelp til å vurdere hva slags medisiner som skal skrives ut, eller de overvurderer hva it-teknologien kan løse.

– På bakgrunn av det sparsomme bevisgrunnlaget er det avgjørende at framtidige løsninger blir etter en rekke kriterier i alle faser av teknologiens livssyklus, konkluderer forskerne.

– En slik vurdering bør være svært omhyggelig med sosiotekniske forhold for å maksimere sannsynligheten for en vellykket gjennomføring og bruk.

Forskningsartikkelen er publisert i tidsskriftet PLoS Medicine.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Referanse og lenker

The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview: Ashly D. Black, Josip Car, Claudia Pagliari, Chantelle Anandan, Kathrin Cresswell, Tomislav Bokun, Brian McKinstry, Rob Procter, Azeem Majeed, Aziz Sheikh.

Powered by Labrador CMS