Få dødsfall på norske sykehus

Norske sykehus er blant de tryggeste i Europa når det gjelder komplikasjoner under og etter operasjoner. Det indikerer ny studie som omfatter 28 europeiske land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske sykehus har lav hyppighet når det gjelder dødelige komplikasjoner etter operasjoner, indikerer ny studie. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Mer enn 46 000 pasienter inngår i den nye studien, som er publisert i siste utgave av det medisinske tidsskriftet Lancet.

Data fra ti norske sykehus er med i undersøkelsen.

Tallene gir ingen støtte for elendighetsbeskrivelser av norske sykehus og kan være et lyspunkt for den nye helseministeren Jonas Gahr Støre etter måneder med sterk kritikk av tilstanden på norske sykehus.

Et internasjonalt team forskere har undersøkt risikoen for dødsfall i løpet av seksti dager etter inngrepet. Alle operasjonene som inngår i studien foregikk i løpet av én og samme uke i april 2011.

For de 28 landene sett under ett er risikoen for å dø etter en operasjon fire prosent.

For Norge er det tilsvarende tallet betydelig lavere - 1,5 prosent.

Norske sykehus har det tredje beste resultatet. Bare Finland og Island har lavere risiko.

På grunn av et lavt antall pasienter fra hvert land er imidlertid feilmarginene store.

- Indikasjon

- Studien tyder på at Norge ligger godt an på dette området, sier forskningssjef Jon Helgeland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til forskning.no.

Han understreker den statistiske usikkerheten som ligger i at det er begrenset antall pasienter fra hvert land.

Forskjellen mellom de ulike landene ligger innenfor feilmarginene.

Helgeland viser imidlertid til andre internasjonale sammenligninger som peker i samme retning.

Verken Helgeland eller andre ved Kunnskapssenteret har vært involvert i den nye studien, kalt European Surgical Outcome Study (EuSOS).

Totalt inngikk 600 pasienter fra norske sykehus. Flere store sykehus på Østlandet er blant de som er ikke er med i studien.

Bekymringsfullt

Den europeiske studien omfatter ikke hjerteoperasjoner, hjernekirurgi og enkle operasjoner gjennomført som dagkirurgi.

Tallene er korrigert for pasientenes alder, hvor alvorlig diagnosen er og type kirurgisk inngrep.

Forskerne har i de 28 landene totalt registrert 1855 dødsfall etter operasjoner. Pasientene ble fulgt i inntil 60 dager etter inngrepet.

Tallene i Europa-gjennomsnittet er høyere enn tidligere anslag fra enkeltland og beskrives av forskerne bak studien som bekymringsfullt høye. Se artikkel om de britiske tallene i The Telegraph.

Studien gir ikke detaljerte forklaringer på ulikhetene mellom ulike land. Dårlig oppfølgingen etter operasjoner kan være en årsak til at noen land kommer dårlig ut.

Gode OECD-tall

EuSOS er ikke den eneste internasjonale sammenligningen som gir positive tall for norsk helsevesen.

I fjor la organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, fram sin tall for utvalgte indikatorer på kvalitet i helsetjenestene.

Her Norge lå som fjerde beste land i forhold til overlevelse etter slag og som nest beste land i forhold til overlevelse etter hjerteinfarkt.

Norge hadde den høyeste graden av overlevelse for livmorhalskreft og høyere enn OECD-snittet for bryskreft og tykktarm- og endetarmkreft.

Disse tallene er basert på landenes egne innrapporteringer. Tallene inkluderte europeiske land, USA, Canada, New Zealand, Mexico og Japan.

Se nettside for OECDs Health at a Glance 2011.

Samtidig sier OECDs tall at norsk helsevesen er blant verdens dyreste, bare slått av USA i utgifter per innbygger.

Referanse:

Rupert M. Pearse et. al.:  “Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study,” The Lancet 22. September 2012.

Powered by Labrador CMS