Redd for å føde

Kvinner som har født barn tidligere og som er redde foran en ny fødsel, vet hva de frykter. Derfor er begrepet fødselsredsel er bedre enn fødselsangst, mener Vestfold-forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Kvinner som har født barn tidligere og som nå skal føde igjen, er redde for smerten, de frykter at de skal miste kontrollen, miste verdighet eller at det skal hende noe med barnet.

Derfor er begrepet fødselsredsel et mer dekkende begrep enn fødselsangst. Kvinnene vet nemlig som oftest hva de er redde for – mens angst er en mer eksistensiell tilstand der en ikke frykter noe konkret, mener forskerne bak en ny studie.

13 kvinner deltok i undersøkelsen gjennomført av professor Elisabeth Severinsson og førstelektor Anne Lyberg ved Høgskolen i Vestfold.

Alle kvinnene hadde på forhånd gitt uttrykk for at de gruet seg til å føde, og de begrunnet dette med traumatiske opplevelser i graviditetsperioden, under eller etter tidligere fødsler.  

Verdighet

- Ut fra tanken om kontinuitet i svangerskapsomsorgen fikk kvinnene tilbud om å samarbeide med et team på fire erfarne jordmødre, og de fikk garanti for at en av disse fire ville være til stede under fødselen, forklarer professor Elisabeth Severinsson. 

- Veiledning ble et nøkkelord. I dette prosjektet møtte de gravide kvinnene til veiledning hos jordmorteamet, som de senere beskrev som autentiske, ærlige og ikke redde for å ta ansvar.

- Kvinnene i undersøkelsen er opptatt av å eie svangerskapet, fødselen og barseltiden, hva betyr dette? 

- For det første handler om det å erkjenne sine egne grenser og årsakene til at man er redd for å føde, forklarer Severinsson. 

- Deretter handler det om å være forberedt til fødselen, og for det tredje handler det om å oppleve at man blir behandlet med verdighet av jordmor.

Minnene skremmer

Flere av kvinnene i studien hadde hatt vanskelige opplevelser i forbindelse med tidligere fødsler.

- Det er derfor ikke så unaturlig at de gruer seg og er redde for å føde igjen. De opplever graviditeten som å være fanget i en felle – det finnes ingen annen utgang enn en fødsel. Flere av kvinnene var inne på tanken om keisersnitt som alternativ, forteller Anne Lyberg.

- Det er minnene fra den forrige fødselen som vanligvis forårsaker redselen, minnet om smerte, om å bli forlatt og bli liggende alene.

Noen av kvinnene forteller også om redsel for møte med helsevesenet. De er redde for sprøyter og annet medisinsk utstyr og for at de skal få en jordmor de ikke klarer å forholde seg til.

I tillegg rapporte kvinnene at de fryktet å bli stengt ute fra beslutningsprosessen, for ikke lenger å ha eierskap til sin egen fødsel, og de er redde for at de ikke skal ha tilstrekkelig emosjonell kapasitet.

- På toppen av dette er flere av kvinnene redde for at noe skal skje med det ufødte barnet, sier Lyberg.

Mest sårbare

- Flere av kvinnene understreker at når man føder er man på sitt mest utleverte, mest intime og mest sårbare, og at det å da bli overlatt til totalt fremmede er noe man frykter, sier Anne Lyberg videre.

- Kvinnene ønsker derfor å bli involvert i det som skal skje, i tillegg til at de vil ha veiledning av en jordmor de kjenner.

Flere av kvinnene ønsket seg også en individuell plan for hva som skulle skje fram mot og gjennom fødselen.

- Det å få bekreftelser og bli behandlet med verdighet av jordmor gjennom svangerskap, fødsel og barseltid er for kvinnene en måte å overleve følelsen av å være fanget og frykten for den uunngåelige fødselen på, forklarer Elisabeth Severinsson.

Undersøkelsen viser at kvinnene blir mye tryggere av å vite at en jordmor de har opparbeidet tillit til under svangerskapet skal være med også under fødselen.

- Jordmødrene veiledet kvinnene, og de støttet partnerne. Flere av kvinnene ga uttrykk for at de opplevde at de var forberedt på det som skulle skje, og at de derfor kunne samarbeide på en helt annen måte enn ved tidligere fødsler. 

Kvinnene var spesielt tilfreds med samarbeidet mellom jordmødrene i teamet, at de var til stede, og at de hadde så omfattende erfaring.

Gjennom forholdet til jordmor utviklet kvinnene evnen til å hanskes med problemer i hverdagen, de var beredt og modne og de kunne sette grenser, noe som ga kvinnene en opplevelse av verdighet.

Kilde:

Anne Lyberg og Elisabeth Severinsson: Fear of childbirth: Mothers’ experiences of team-midwife care – a follow-up study, Journal of Nursing Management 18/2010. Abstract 

Powered by Labrador CMS