En sykepleier ved Aker universitetssykehus i Oslo renser hendene. Hvis han skulle glemme det, oppfordres du til å minne ham på det. (Foto: Erlend Aas, NTB scanpix)

Pasientene kan bidra til god håndhygiene

I morgen, på den internasjonale håndhygienedagen, kan du bidra på din måte. For eksempel ved å minne legen og sykepleieren på at de må vaske hendene.

Man kommer ikke utenom helsepersonellets håndhygiene når man forebygger infeksjoner i helsetjenesten. Men også pasientene kan spille en rolle, for eksempel ved å minne helsepersonell om at de må vaske hendene.

Dette foreslår Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i anledning håndhygienedagen 5. mai. Verdens helseorganisasjons (WHO) står bak dagen.

– Infeksjoner på sykehus og sykehjem er et stort problem for pasientsikkerheten, så det er stadig nyttig å minne om tiltak som kan bidra til at helsepersonell følger retningslinjene, sier avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl.

Hun leder Nasjonal enhet for pasientsikkerhet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Påminnelse hjelper

Lindahl vil formidle hvilke kunnskapsbaserte tiltak som får helsepersonell til å følge håndhygieniske prinsipper. Blant annet kan pasientene gjøre en innsats ved å minne helsepersonell om at de må vaske hendene.

– Er det virkelig nødvendig at pasienter må minne helsepersonell på noe så opplagt som å vaske hendene?

– Det burde jo ikke være det, og mange pasienter vil nok kvie seg for å gjøre det. Forskningen viser likevel at det er et effektivt tiltak, svarer Lindahl.

Også tekniske hjelpemidler for kontroll av god håndhygiene gjør at helsepersonell lettere følger retningslinjene.

Håndhygiene helt sentralt

To av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» handler om å forebygge infeksjoner.

– Vi vet at god håndhygiene er helt vesentlig for å unngå infeksjoner hos pasienter, og det er derfor helt sentralt for å ivareta pasientsikkerheten, svarer Lindahl.

Hun minner om at betydningen av god håndhygiene og at infeksjoner smitter via helsepersonell, har vært kjent helt siden 1847. Det var da ungarske Ignaz Semmelweis påviste sammenhengen mellom legers og jordmødres mangel på håndhygiene og utbredelsen av barselfeber.

Han har senere fått tittelen «mødrenes frelser» fordi han ved bruk av enkel håndvask fikk dødeligheten blant nybakte mødre til å stupe.

Referanse:

Davis mfl: Systematic review of the effectiveness of strategies to encourage patients to remind healthcare professionals about their hand hygiene, Journal of hospital infection, mars 2015, doi: 10.1016/j.jhin.2014.11.010. Sammendrag

Lenke:

WHO om Verdens håndhygienedag: Clean Care is Safer Care

Powered by Labrador CMS