Flere fastleger fører til flere svangerskapskontroller, viser den nye forskningen.
Flere fastleger fører til flere svangerskapskontroller, viser den nye forskningen.

Flere fastleger i distriktene ga bedre helse for nyfødte

– Det er kanskje selvsagt for mange, men få studier har klart å vise det, sier en av forskerne bak ny studie.

Fastlegeordningen – som ble innført i 2001 – blir omtalt som en av de største suksessene blant politiske reformer i Norge. Det er en ordning svært mange pasienter er fornøyd med.

Likevel mener flere at ordningen er i krise.

Nå viser en ny studie at helsa til nyfødte er bedre på steder med flere fastleger.

– Kort fortalt bedret økt antall fastleger fødselsutfall i distriktene, sier Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til Dagens medisin.

Tjue år mer fastlegeordning

Da fastlegeordningen kom, var meningen at helsa i befolkningen skulle bli bedre. Pasientene skulle få sikrere diagnose, bedre behandling og mer systematisk oppfølging.

Men hvordan finner man ut om dette faktisk har skjedd, tjue år etter at ordningen ble innført?

Kinge mener han har funnet en metode. Han og kollegaene brukte et såkalt naturlig eksperiment.

Flere fastleger i et område ledet til en reduksjon i dødfødsel, og barna som blir født, har en økt fødselsvekt, ifølge Kinge.
Flere fastleger i et område ledet til en reduksjon i dødfødsel, og barna som blir født, har en økt fødselsvekt, ifølge Kinge.

Fikk nyutdannede leger til å flytte til distriktene

Tidlig på 1990-tallet i Norge fikk fastleger som valgte å jobbe i noen utvalgte kommuner redusert studielånet sitt med 10 prosent.

Dette var en ordning som skulle sikre rekruttering til bygdekommuner som ellers slet med fraflytting.

Dette insentivet ser ut til å ha vært effektivt, ifølge Kinge.

I 1997 kom det nemlig flere fastleger i disse kommunene, og antallet økte betydelig mer enn i resten av landet.

Færre nyfødte som døde

Dette ga Kinge og kollegaene en mulighet for å teste fastlegetetthet og sammenhengen med helsa til folk i et naturlig eksperiment.

Han kunne sammenlikne kommunene som fikk flere leger, med kommunene som ikke gjorde det.

Da Kinge sjekket medisinsk fødselsregister og data fra SSB, fant han en reduksjon i dødfødsler og en økning i fødselsvekt i kommunene med flere leger.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet Health Economics.

Bedre ivaretakelse av gravide

Ifølge Kinge fører flere fastleger til flere svangerskapskontroller.

Under slike kontroller plukker legene opp ting som kan være galt med fosteret eller med mor.

Flere leger sørget også for at fastlegen brukte mer tid på de gravide kvinnene.

– Er det flere fastleger per gravide kvinne, er det mer tid til å ivareta dem, sier Kinge til Dagens Medisin.

Dette innebar for eksempel bedre oppfølging av kompliserte svangerskap og bedre tid til å gi god helseinformasjon til de gravide.

Kinge fant imidlertid ingen effekt på spedbarnsdødeligheten. Det kan være fordi den er generelt veldig lav i Norge, forklarer han.

Fordelen med et naturlig eksperiment

Siden dette er et naturlig eksperiment, og ikke en såkalt randomisert studie, har den sine begrensninger.

Det Kinge og kollegaene har funnet ut, er at nyfødte fikk bedre helse samtidig med at det kom flere fastleger til kommunene. De har altså funnet en sammenheng.

Men de kan ikke være 100 prosent sikre på om den gode nyfødthelsa faktisk skyldes fastlegene, eller om det kan være andre ting.

– Forutsetningen for at et slikt naturlig eksperiment skal være gyldig, er at det ikke foregår andre ting utfor vår kontroll, sier Kinge til forskning.no.

Derfor måtte de sjekke dette.

Kvinnenes helse og antall jordmødre

De kontrollerte derfor for andre ting som kunne påvirke helsa til de nyfødte, for eksempel mors alder, utdanning, sivilstatus og helse, antall fødsler, gjennomsnittlig utdanningsnivå, andelen kvinner i fruktbar alder og antall jordmødre i kommunen.

– Et naturlig eksperiment, slik som vi har, skal egentlig justere bort alle potensielle fallgruver. Likevel gjorde vi altså noen analyser med alle disse kontrollvariablene inne, sier Kinge.

Når alt dette var gjort, fant de fremdeles en reduksjon i dødfødsler i de kommunene som hadde fått flere fastleger.

Heftig debatt

Det pågår en heftig debatt om fastleger i Norge.

Det handler ikke bare om at legene er overarbeidet, det handler også om at kommunene i Norge har problemer med å rekruttere leger til fastlegejobbene.

For kommuner over hele landet, ikke bare i utkantstrøk, sliter med å rekruttere og beholde fastleger, ifølge KS, kommunenes interesseorganisasjon.

NRK meldte tidligere i år at 85 prosent av norske kommuner oppgir at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

I tillegg står cirka 110.000 norske kvinner og menn uten fastlege, ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse.

Kinge mener funnene hans tyder på at nok fastleger i distriktene er viktig. Det sikrer tilgjengelighet, kvalitet, kontinuitet og dermed at gravide kan oppsøke dem for kontroll.

– Er det ikke tilstrekkelig med fastleger, forsvinner intensjonen bak fastlegeordningen. Med systematisk oppfølging kan man anta bedre behandling og øke sannsynligheten for å oppdage sykdom og komplikasjoner, ifølge Kinge.

Referanse:

Jonas Minet Kinge og Jostein Grytten: The impact of primary care physician density on perinatal health: Evidence from a natural experiment. Health Economics. Oktober 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/hec.4426

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS