Hvordan påvirkes legene av Legelisten.no? Det har forskere forsøkt å finne ut av i ny studie.

Pasienter strømmer til legene som får mange stjerner på Legelisten.no

Over 20.000 pasienter har byttet fastlege til en med bedre vurderinger enn den de hadde.

Om du er misfornøyd med legen din, kan du finne en ny basert på andres erfaringer. På Legelisten.no finner du fastleger som andre pasienter er fornøyd med, og du kan unngå leger som får dårligere resultat.

Hvem som helst kan anonymt bedømme sin egen fastlege, gi ønsket antall stjerner og skrive en begrunnelse.

Legelisten.no er ment som et verktøy til forbrukere for å orientere seg i markedet og til å øke kvalitet i pasientbehandlingen, forklarer gründer Lars Haakon Søraas.

– Gode leger fortjener flere pasienter. Jeg opprettet Legelisten for at pasienter skulle få hjelp til å finne gode fastleger, sier Søraas til forskning.no.

De aller fleste leger får god score, legger han til.

De aller fleste fastleger er svært godt likt blant sine pasienter, viser studien som SSB-forskere har gjort av Legelisten.no.

Offentlig gapestokk

Men Legelisten har fått hard kritikk av helsepersonell. Legeforeningen mener den fungerer som en offentlig gapestokk.

Det fikk massive presseoppslag da det ble kjent at foreningen gått rettens vei for at det skal bli mulig for fastleger å reservere seg mot dårlige vurderinger.

Legeforeningen har også argumentert for at leger kan bli presset til å skrive ut sykemeldinger og resepter de ikke burde, når pasienter har anledning til å skrive vurderinger om dem på Legelisten.no.

Nå viser en ny studie at Legelisten langt på vei fungerer etter hensikten. Kunder forflytter seg fra leger som er mindre likt, til mer populære leger.

Men legene blir ikke påvirket til å gi etter for kravstore pasienter, viser studien, som er publisert i Journal of Health Economics.

Tannlege klaget

På Legelisten.no kan du søke etter og se vurderinger av fastleger og annet helsepersonell der du bor.

Legelisten ble lansert i 2012 og tilbyr også pasienter å vurdere tannleger og spesialister på tilsvarende måte.

Problemene begynte i 2015. Da klaget en tannlege Legelisten.no inn til Datatilsynet for brudd på personvernloven. Tannlegen fikk først medhold i klagen.

Legelisten.no anket til Personvernnemnda, og vant frem der.

Tannlegen mente det burde være lov å reservere seg for leger og tannleger, men fikk ikke gehør for dette synet. Hensynet til informasjonsfrihet veide tyngst.

Legelisten.no vant også frem i ankesaken.

Deretter gikk Den norske Legeforening inn som støttende part og gikk til rettssak mot staten ved Personvernnemnda, for det de mener er brudd på personvernet.

Staten vant både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Begge instansene mente Personvernnemndas vedtak var gyldig, og at leger ikke bør ha rett til å reservere seg mot omtaler på Legelisten.no.Det var Dagens Medisin som først omtalte saken.

Personvern skal behandles i Høyesterett

Legeforeningen anket dommen i lagmannsretten videre til Høyesterett. Saken kommer opp til behandling der den 23. og 24. november.

Høyesterett skal da ta stilling til om Personvernnemndas vedtak er gyldig.

- Studien dokumenterer at pasienter gjør valg av lege ut fra rangeringen av leger på Legelisten, sier gründer Lars Haakon Søraas. Click to add imag-e caption

Vedtaket slår fast at Legelisten.no AS kan samle inn og publisere pasienters subjektive vurderinger av helsepersonell, og at de har såkalt behandlingsgrunnlag for å gjøre dette.

Populær tjeneste

Det ser ikke ut til at omtalen av Legelisten i mediene på grunn av rettstvisten har svekket populariteten.

Legelisten.no merker større pågang enn før.

– Vi har nå om lag 300.000 besøk i måneden, og kan dokumentere at pasienter gjør valg ut fra rangeringen av legene på listen, sier Søraas.

Kan svekke legers portvokterrolle

Legeforeningen hevdet også i retten at Legelisten.no kan påvirke mindre populære leger til å skrive ut flere sykemeldinger og resepter på vanedannende midler. De frykter at Legelisten.no kan svekke legers portvokterrolle.

Det vil si det ansvaret legene har for å hindre trygdemisbruk og at pasienter blir avhengig av avhengighetsskapende legemidler.

– Men vårt inntrykk er at mange pasienter er glade for at leger er strenge, sier Søraas.

Kan se om leger har fått reaksjoner fra Helsetilsynet

Selv om Legelisten.no er populær, er inntjeningen beskjeden. De fleste tjenestene er gratis, som å vurdere eller se på vurderinger av fastleger og spesialister.

Om du vil vite tilleggsopplysninger om legen din, som om han eller hun har fått reaksjoner fra Helsetilsynet, må du betale for det.

Slik er Legelisten.no

Legelisten.no tilbyr pasienter å gi anonyme vurderinger av fastleger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, gynekologer og andre spesialistleger.

Alle som vil vurdere sin fastlege i Legelisten.no, kan skrive en anmeldelse. Dermed får du som mulig kunde vite hva andre pasienter er fornøyd og mindre fornøyd med. Det siste kan også dreie seg om lav kvalitet på legesenteret, at det tar lang tid å få time, og lignende.

Som potensiell kunde kan du se hvor mange stjerner legen din har fått, lese vurderinger og se hvor mange vurderinger scoren er basert på.

Du kan også se hvor mange ledige plasser fastlegen har, og hvor mange som står på venteliste.

Ved å betale ekstra kan du se om legen eller annet helsepersonell har fått reaksjoner fra Helsetilsynet. Du kan også betale for å sjekke ventetiden for ledig plass og bli varslet om når det er ledig plass.

Legelisten selger også annonser til blant annet legesentre på nettsiden.

Studie fra SSB: Legelisten.no brukes aktivt

Forskerne Simon Bensnes og Ingrid Huitfeldt i SSB har nylig studert hvilke effekter Legelisten.no har hatt på pasienters kundeforhold over tid.

Et av spørsmålene de stilte seg i studien var: I hvor stor grad agerer pasientene på denne informasjonen?

– Vi fant at i overkant av 22.000 pasienter har forflyttet seg fra leger med lav rating over til leger med flere stjerner, sier økonom og forsker Simon Bensnes til forskning.no.

Dermed ser det ut til at informasjonen som ligger på Legelisten.no brukes av pasientene, slik intensjonen var fra gründerens side.

De best likte legene får flere pasienter

Bensnes og Huitfeldt har sett på leger som hadde god, dårlig eller middels rating på Legelisten.no i 2013, altså ett år etter oppstart.

De fulgte utviklingen i hvordan pasientene fordelte seg fra 2006 og frem til ventelisteordningen ble innført i 2016.

Og så har de sett på hvilke leger som har mistet, og fått nye pasienter. Frem til nettsiden ble lansert, var det ingen sammenheng mellom legenes fremtidige vurdering på siden.

Men i tiden etter, trakk flere pasienter til leger med et høyere antall stjerner.

– Pasientene trekker over til legene med flest stjerner, sier Bensnes til forskning.no.

- Pasienter trekker over til leger med flest stjerner. Dermed fungerer Legelisten som en informasjonskanal som påvirker helsemarkedet, sier Simon Bensnes, økonom og forsker ved SSB.

Legene endrer ikke atferd

Men påvirkes tilbyderne av å bli vurdert på nett?

Forskerne finner ingen tegn til at legene endrer atferd overfor pasientene.

– Det ser ut som at de legene med lav eller middels rating behandler pasientene som de har pleid, sier Bensnes.

Selv om det har blitt sterkere konkurranse mellom legene om pasientene, finner de ikke tegn til at de legene med lav rating endrer atferd for å tiltrekke seg flere pasienter.

Kommunikasjon og tillit viktigst

Pasientenes vurderinger av leger i Legelisten.no vises som samlet vurdering som gir en eller flere av fem oppnåelige stjerner.

Legens service, tilgjengelighet, kommunikasjon og tillit er hovedkriteriene. Disse er videre delt inn i underkategorier, som pasientene krysser av for.

To av underspørsmålene er hvor god legen er til å lytte og svare på spørsmål.

– Kundenes bedømming av kommunikasjon og tillit har sterkere sammenheng med samlet vurdering enn de andre underkategoriene har, forteller Bensnes.

Det tyder på at pasientene i stor grad vektlegger den mellommenneskelige opplevelsen når de skal gi vurdering på nettsiden, forklarer han.

Kundene må også angi hvor god service legekontoret gir. Som hvor lang tid det tar å få time, hvor lenge de må vente på venterommet, og lignende.

Høyt utdannede kvinner bytter lege

Forskerne har også sett på hvilke pasienter som flytter over fra en fastlege til en annen.

– Det er personer med høy utdanning og høy inntekt som responderer mest på ratingene på nettsiden, sier Bensnes.

Kvinner bytter lege mer enn menn, men det er også flere av dem som gir vurderinger på siden som oppgir at de er kvinner.

Gir kunder mulighet til markedsorientering

Bensnes understreker at Legelistens eiere ikke har hatt noen påvirkning på studien. Som økonomer var de interessert i å undersøke hvordan nye informasjonskanaler påvirker helsemarkedet.

– Fastleger konkurrerer ikke på pris, som ofte fungerer som et signal på hvordan andre kunder vurderer et produkt eller tjeneste, forklarer han.

Dermed er det naturlig at kunder, i dette tilfellet pasienter, oppsøker andre kilder for å skaffe informasjon om tjenestetilbydere.

Andre, nyere delingstjenester som Tripadvisor og Airbnb er i stor grad basert på at nye kunder kan lese andres kundeerfaringer og rangeringer av reisemål, som hoteller og private overnattingstilbydere.

– Vi ville finne ut om Legelisten fungerer på lignende måte, og det ser det ut til at den gjør.

Mange leger føler seg uthengt

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen i Den norske Legeforening, og kjenner til studien.

– Det er gledelig å se at lite tyder på at Legelisten svekker portvokterrollen, for vi skal jo tross alt forvalte fellesskapets goder, sier han.

Men han mener det er utfordrende at Legelisten ikke er en kvalitetssikret tjeneste.

– Leger som føler seg uthengt vet ikke hvem som har skrevet nedsettende kommentarer. Det kan være misfornøyde pasienter som vil hevne seg på en lege som kanskje ikke har villet skrive ut sykemeldinger eller resepter, sier Klev.

Flere leger har erfart at det har vært vanskelig å få fjernet usaklige kommentarer.

– Hvem som helst kan skrive kommentarer. Det er ikke engang sikkert at de som skriver vurderinger er legens pasienter, men at de er hevngjerrige av andre grunner, påpeker han.

– Men de fleste leger får topp score?

– Jo, det er fint å se at de fleste er godt fornøyd med fastlegen sin. Men Legelisten har en rekke svakheter og inneholder samlet sett svært få vurderinger, i forhold til antall pasienter legene har.

– En kan derfor ikke si at det er noen sikker sammenheng mellom vurderingene og kvaliteten legen leverer, påpeker han.

Referanse:

S. Bensnes og I. Huitfeldt: Rumor has it: How do patients respond to patient-generated physician ratings? Journal of Health Economics, mars 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS