Reduserer ikke selvmordsratene

En ny studie kan ikke påvise at behandlingskjede for pasienter med villet egenskade har noen effekt på selvmordsratene. Det er ingen forskjeller i endringer i selvmordsrater mellom områder som har og ikke har innført behandlingskjede for denne pasientgruppen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Behandlingskjede for pasienter med villet egenskade får ikke ned selvmordsratene.

Det å etablere en behandlingskjede for pasienter innlagt i sykehus etter selvmordsforsøk eller annen villet egenskade har vært en viktig strategi i den norske handlingsplanen for forebygging av selvmord.

En behandlingskjede innebærer at pasienten følges opp av en eller flere behandlingsinstanser i inntil ett år etter sykehusoppholdet.

Individrettet strategi

– Vår studie gir ingen belegg for at en slik individrettet risikostrategi er effektiv for å redusere selvmordsratene i befolkningen, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Forskerne har beregnet hvor stor den potensielle effekten av behandlingskjeder vil kunne være under ulike betingelser, og sammenliknet endringer i selvmordsrater i befolkningen i områder som har og ikke har innført behandlingskjede.

Liten effekt

Ingeborg Rossow.

Beregningene av potensielle effekter viste at selv under urealistisk gunstige betingelser ville den forventete effekten på selvmordsrater være veldig liten.

I tråd med dette viste også sammenlikningene av observerte selvmordsrater over tid at det ikke var noen forskjeller i endringene i selvmordsrater i områder som har og ikke har innført behandlingskjede.

Referanse:

Ingeborg Rossow, Lars Mehlum, Finn Gjertsen og Bjørn Møller: Chain of Care for Patients with Intentional Self-Harm: An Effective Strategy to Reduce Suicide Rates? Suicide and Life-Threatening Behavior, 39(6), 2009.

Powered by Labrador CMS