Vil ha program for muskel og skjelett

Foreningen Muskel Skjelett Tiåret vil ha et eget forskningsprogram for muskel- og skjelettlidelser, i regi av Forskningsrådet. Det går fram av nytt høringssvar.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Vi snakker om Norges største og mest kostbare helseproblem, påpeker MST, som leverte inn sin anbefaling til Forskningsrådet mandag denne uken.

Anbefalingen kommer delvis som en konsekvens av at den nasjonale satsingen på muskel og skjelett, med Helse Vest ved roret, i praksis er lagt ned.

Det opplyser styremedlem Even Lærum i MST til forskning.no.

- Skylder å gjøre dette

- Nå er det ingen som har gjort noe på en stund, både departementet og vi har ventet og ventet. Så da tar MST fatt i saken. Det skylder vi alle som lider av muskel og skjelettplager, understreker Lærum. 

De samlede kostnadene for samfunnet er i dag er rundt 50 milliarder kroner årlig på dette området. Han sier at ingen andre plager koster like mye.

- Over 40 prosent av sykefraværet skyldes plager i muskler eller skjelett, og over 30 prosent av de uføretrygdede har slike plager, fortsetter Lærum, som er professor i allmennmedisin.

Til daglig leder han Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), FoU-avdelingen på Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus.

Styrke og samle forskningen

Forskningrådet har egentlig bedt om innspill og kommentarer knyttet til fem eksisterende helseforskningsprogrammer ; Folkehelse, Helse- og omsorgstjenester, Klinisk forskning, Miljøpåvirkning og helse og Psykisk helse, for 2011-2015.

Styremedlem Even Lærum i MST. (Foto: FORMI)

MST benytter i stedet anledningen til å kontre med en anbefaling om et helt nytt program.

Foreningen anser at eksisterende forskning på feltet er for puslete, og at behovet for å styrke samle og koordinere innsatsen er stort.

Lærum sier at MSTs høringssvar er ført i pennen helt uten å benytte innhold fra programnotatet som er laget i forarbeidene til den havarerte satsingen i regi av Helse Vest.

- Sterkt beklagelig

Lærum mener det er sterkt beklagelig at den satsingen ikke blir noe av.

- Muskel og skjelettfeltet er det som plager flest, koster mest - men får minst penger i Norge. Det sier sitt at i 2004 fikk man bare 6 prosent av midlene, mens hjerte-kar og psykiatri og kreft fikk 30 prosent hver, sier Lærum.

Han ser for seg at programmet kan komme i gang i 2012, og legger ikke skjul på at en satsing vil være svært kjærkommen:

- Til tross for store samfunnskostnader, og lite midler til forskning, er feltet nevnt i liten eller ingen grad omtalt i forskjellige styringsdokumenter, som samhandlingsreformen, nasjonal helseplan og folkehelsearbeidet, det er helt fragmentert, sier han.

- Liten vilje blant politikere

Lærum kritiserer landets sentrale helsepolitikere for ikke å ha tatt tak i saken:

- MST har flere ganger vært i kontakt med representanter for stortingets helse- og omsorgskomité, men vi opplever liten vilje til reell satsing fra politisk hold, sier Lærum.

Med seg på muskel- og skjelett-laget har MST 11 av noen de viktigste organisasjonene og profesjonsforbundene. De har også støtte fra LO og Idrettsforbundet til notatet, og håper nå på tilsvarende tilslutning uttalelser fra NHO og Legeforeningen og KS.

MST påpeker av feltet har lav status både innenfor helsevesenet og samfunnet for øvrig, og er at muskel- og skjelettlidelser knapt nevnt i nåværende Nasjonal helseplan og i Samhandlingsreformen.

Foreningen er  ikke i tvil om at en egen satsing på muskel- og skjelettlidelser vil være viktig - på flere måter.

- Fagfeltet kan få mer penger, sørge for mer forskning og virke samlende på de i mange tilfeller små og sårbare forskningsmiljøenes om jobber på feltet, mener MST videre i høringsnotatet.

Les mer: 

Foreningen Muskel Skjelett Tiåret

Powered by Labrador CMS