Mer promillekjøring med høyere alkoholforbruk

Da Norges totale alkoholforbruk økte i andre halvdel av 1900-tallet, økte også omfanget av promillekjøring.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien fant en sterk sammenheng mellom befolkningens totale alkoholforbruk og promillekjøring. (Foto: Sirus)

Det viser en ny studie som har sett på sammenhengen mellom promillekjøring og alkoholkonsum i Norge og Sverige i perioden 1957–1989.

– Målet var å anslå sammenhengen mellom promillekjøring og totalforbruket av alkohol gjennom analyser av årlige tidsserier for Norge og Sverige, sier Sirus-forsker Ingeborg Rossow.

Sammen med kollega Thor Norström har hun nettopp publisert resultatene i  tidsskriftet Addiction.

– Vi fant en sterk sammenheng mellom befolkningens totale alkoholforbruk og promillekjøring, forteller Rossow.

– Vi beregnet at en én prosents økning i forbruket av ren alkohol per innbygger ga en økning i promillekjøringen med to prosent i Norge.

Det tilsvarende tallet for Sverige er 1,5 prosent. Beregningene er gjort for en periode da promillegrensen i begge land var 0,5.

Utvider skadelisten

Funnene føyer seg inn i en liste over skadeindikatorer som har vist seg å være forbundet med befolkningens totale alkoholforbruk.

Tidligere studier har for eksempel beregnet at én prosents økning i alkoholforbruket i Norden gir cirka 0,5 prosents økning i voldelige dødsfall og én prosents økning i dødelighet av alkohol-fremkalte sykdommer, slik som skrumplever.

Mulig å redusere promillekjøring

– Funnene antyder at selv land som Norge og Sverige, hvor promillekjøring er relativt lite utbredt, kan begrense problemet ytterligere ved å redusere det totale alkoholforbruket, sier Rossow.

– For eksempel kan man øke prisen på alkohol. Og man kan redusere tilgjengeligheten ved å redusere antall salgssteder og salgstidene.

Referanse:

Nordstrøm & Rossow (2013): Population drinking and drink driving in Norway and Sweden: an analysis of historical data 1957–89, Addiction, doi:10.1111/add.12126.

Powered by Labrador CMS