25 ressursterke cannabisbrukere er med i en ny, norsk studie. (Foto: Colourbox)

Slutter aldri med cannabis

Tidligere brukere gir aldri helt slipp på godfølelsen som de forbinder med cannabis. Den får dem til å føle seg unge, frie og uavhengige.

– Jeg har intervjuet cannabisbrukere som ikke har vært i rusbehandling, sier Silje Louise Dahl.

– Og dem er det nok mange av, legger hun til.

Til doktorgradsarbeidet sitt har hun sett på cannabisbrukere som er sosialt integrerte og har kuttet ned eller sluttet på egen hånd.

Det viste seg at deltakerne i studien knyttet bruken til det å være ung, fri og uavhengig. Å være etablert og A4 ble sett ned på.

Silje Louise Dahl er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og førstamanuensis ved Høgskulen i Volda. (Foto: Privat)

Cannabisen ble dermed en identitet, ikke bare et rusmiddel.

Høyt utdannede

Dahl har intervjuet 25 unge voksne – 18 menn og 7 kvinner. 19 av de 25 hadde høyere utdanning og foreldre som hadde det.

Alle har brukt cannabis over flere år og trappet ned eller sluttet. Men selv om de har sluttet helt, så holder de muligheten åpen for å begynne igjen. Dermed kan de fortsette å se på seg selv på den samme måten som før.

Fremdeles ung og fri

En stor grunn til at mange valgte å kutte ned, var at det rett og slett ikke passet lenger. Voksenlivet krevde mer, og cannabisbruken måtte vike for andre viktigere ting.

Noen skulle bli foreldre og noen hadde fått krevende jobber. Mange av mennene hadde i tillegg fått kjærester som ikke likte at de røykte så mye.

– Etter at de hadde sluttet eller trappet ned, fortsatte de aller fleste i studien å tenke på cannabis som noe positivt som gav dem avslapning. Som noe som betydde at de fremdeles var ungdommelige, åpne for nye opplevelser, selvstendige og personer som evner å ta utradisjonelle valg.

Dahl forteller at for å fortsette å ha disse tankene om seg selv, brukte noen litt cannabis iblant, mens andre holdt mulighetene åpne for at de kunne bruke litt i fremtiden.

I tillegg gjorde denne identitetsfølelsen det vanskelig å fortelle andre at de tenkte på å slutte.

Kritikk av andre

Deltakerne så på cannabisbruk som et harmløst og behagelig rusmiddel. De mente at det kan brukes av de fleste på en kontrollert måte.

Det å ville slutte kunne derfor bli sett på som en kritikk av rusmiddelet og andres bruk av det.

– Dette kan gjøre det vanskelig både å snakke om å slutte og å slutte, sier Dahl.

Tanker for å forebygge

Silje Louise Dahl mener at når man skal jobbe med forebygging og behandling av rusmiddelbruk, er det viktig å forstå hvordan slike tanker knytter brukeren til rusmiddelet.

Hun legger til at det kan ha vært lettere for deltakerne i hennes studie å kutte ned bruken enn det kan være for mange andre:

– Å ha andre ting i livet som man synes er verdifulle, ambisjoner og ønsker for fremtiden, er med på å gjøre rusmiddelbruken mindre viktig og lettere å kontrollere. Selv om de symbolske sidene ved stoffet fremdeles er viktige for identiteten.

Referanse:

Silje Louise Dahl, Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk, doktorgradsavhandling, NTNU, 2015. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS