Det en stor forskjell på det å føle seg ensom, og det å faktisk være sosialt isolert, ifølge forskerne. Det er det siste som er farligst. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Det en stor forskjell på det å føle seg ensom, og det å faktisk være sosialt isolert, ifølge forskerne. Det er det siste som er farligst. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Slik påvirker ensomhet og isolasjon hjertet ditt

Ensomme og isolerte får oftere hjerteproblemer.

Forskningen har lenge vist at de som er ensomme eller lever i sosial isolasjon, står i større fare for å få slag eller hjerteproblemer.

Men det kan være andre ting enn selve ensomhet som utgjør faren, ifølge en ny, finsk studie. 

Overvekt og røyking forklarte hjerteproblemene, ikke ensomheten

Det er fortsatt sant at de som føler seg ensomme eller bor i sosial isolasjon er mer utsatt for å få slag eller hjertestans enn resten av befolkningen. Men 85 prosent av denne økte faren, kan bli forklart med ting vi allerede vet er dårlig for hjertet. 

Det kan være alt fra at de ensomme lider av sykelig overvekt, røyker, har lav utdanning og liten inntekt eller en annen kronisk sykdom som gjør at de sliter med dårlig helse. Ensomheten kommer bare i tillegg til alt dette. Det er konklusjonen i en ny studie i det vitenskapelige tidsskriftet Heart.

Forskerne har brukt informasjon fra en stor, britisk helseundersøkelse kalt BioBank. Der ble en halv million briter mellom 40 og 69 år fulgt i omtrent syv år. De måtte både svare på spørreskjema og gå gjennom helsekontroller. 10 prosent av disse levde i sosial isolasjon, mens 6 prosent var ensomme. Bare én prosent var begge deler.

– Det er bra for helsen å ha sosial støtte fra en kjæreste eller andre mennesker som er i en lik situasjon som deg. Sosialt isolerte eller ensomme individer har kanskje ikke denne typen støtte, sier Christian Hakulinen til nyhetsmagasinet Time. Han er professor i psykologi ved Helsingfors universitet og er hovedforskeren bak den nye studien.

Forskjell på ensomhet og sosial isolasjon

Det en stor forskjell på det å føle seg ensom, og det å være sosialt isolert, ifølge forskerne.

Du kan føle deg ensom selv om du deltar på massevis av sosiale aktiviteter og blir rent ned av besøk og det er mulig å leve sosial isolasjon uten å føle seg ensom. Noen trives best alene.

De av deltakerne i studien som både sa at de sjelden eller aldri hadde noen de kunne betro seg til og at de følte seg ensomme, kategoriserte forskerne som nettopp det – ensomme. Men for at forskerne skulle si at du levde i sosial isolasjon, måtte du bo alene, få besøk av familie og venner mindre enn én gang i måneden og ikke delta på faste, sosiale aktiviteter i løpet av en vanlig uke. Det kan være alt fra å dra på håndballtrening til en fast sammenkomst med quizlaget eller bokklubben. 

Gjorde livet etter hjerteproblemer vanskelig

Selv om de finske forskerne mener at mesteparten av den økte risikoen som ensomme og isolerte har for å få hjerteproblemer skyldes andre ting, viser det seg at isolasjon fortsatt var et faresignal i seg selv. 

De som er sosialt isolert står i større fare for å dø av en hjertestans eller et slag, ifølge studien. Spesielt hvis de hadde hatt et slag tidligere. Her fant forskerne at litt av den økte faren kunne skyldes overvekt eller kronisk sykdom, men selve den sosial isolasjonen forble en viktig risikofaktor. Det kan være fordi de isolerte ikke har noen å lene seg på når ting går galt.

– Det kan være at de som føler seg ensomme har et sosialt nettverk de kan sette i gang etter at de blir syke. Men mennesker som er sosialt isolerte har ikke denne typen nettverk, sier Hakulinen til Time.

Han mener dette viser hvor viktig det er å oprettholde de sosiale relasjonene vi allerede har, ved å møte venner og familie ansikt til ansikt. En annen mulighet for å bryte ut av sosial isolasjon er å bli med i en klubb eller finne seg en hobby, ifølge den finske forskeren. 

Eldre som levde sosialt isolert døde i yngre alder

Forskning.no har tidligere skrevet om at eldre som lever i sosial isolasjon står i større fare for å dø tidligere enn andre på sin egen alder.

Det gjelder selv om de er fysisk friskere enn dem de måles mot, ifølge en studie på 6500 britiske menn og kvinner, som alle var 52 år eller eldre. Forskerne rekrutterte dem til prosjektet i 2004, og fulgte dem opp annethvert år for å se hvordan det gikk.

De som levde i sosial isolasjon døde yngre enn det helsen deres tilsa at de skulle, ifølge forskerne.

Her mente også forskerne at det var de sosiale nettverkene som gjorde forskjellen mellom liv og død. Familie og venner har mulighet til å varsle ambulansen dersom det dukker opp alvorlig, akutt sykdom. Derfor overlevde de eldre som hadde et nettverk lengre, selv om de var syke.

Referanse:

Christian Hakulinen mfl. « Social isolation and loneliness as risk factors for myocardial infarction, stroke and mortality: UK Biobank cohort study of 479 054 men and women». Heart, 2018. doi: 10.1136/heartjnl-2017-312663

Powered by Labrador CMS