Er det trygt å måle temperaturen hver morgen og la en app fortelle om du kan ha ubeskyttet sex? (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Kan du stole på «sikre perioder» som prevensjon?

Kan kvinner regne med at kroppstemperaturen forteller når de ikke kan bli gravide? Svensker forsker på og selger en app som prevensjon. Det får jordmødre til å reagere og sykehus til å melde fra til helsemyndighetene.

En app på mobiltelefonen forteller kvinner hvilke dager de er minst fruktbare basert på kroppstemperaturen deres og gir grønt lys om den regner det som trygt å ha ubeskyttet sex.

På «røde dager» fraråder appen ubeskyttet samleie. Da må du bruke andre prevensjonsmidler i tillegg, med mindre du vil la være å ha sex en god del dager i måneden.

Er dette et gufs fra en fortid der kvinner ikke hadde tilgang på prevensjon eller en vitenskapelig bevist metode?

I fjor ble appen Natural Cycles EU-merket som prevensjon. Merkingen gjelder også i Norge.

Likevel vil ikke norske helsemyndigheter anbefale den.

– Jeg fraråder alle naturmetoder for kvinner som absolutt ikke vil ha barn, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– De er bare egnet for kvinner som vil prøve å utsette det å bli gravid, men som ikke synes det er så farlig om de blir gravide.

Bråk i Sverige

Appen er regnet som medisinsk utstyr, i likhet med kondom – som for øvrig bare gir rundt 85 prosent beskyttelse mot graviditet fordi så mange bruker den feil.

Ved CE-merking erklærer produsentene at myndighetenes krav til sikkerhet er ivaretatt og at de har dokumentasjon på det, men merkingen sier ikke noe om kvaliteten på produktet, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Dette er ikke noe garantistempel. Kravene til testing og vitenskapelig dokumentasjon er mye lavere enn for legemidler, sier Madsen til forskning.no.

Appen har ifølge produsentene flere hundre tusen brukere i en rekke land og har blitt populær i Sverige, der den ble laget. Den kjente bloggeren Isabella «Blondinbella» Löwengrip er en av medeierne i firmaet som selger appen. Hun har reklamert mye for den i sosiale medier.

Den norske bloggeren «Fotballfrue», Caroline Berg Eriksen, har også skrevet entusiastisk om appen tidligere. Men føyde etter flere klager til et avsnitt om tvil rundt metoden.

Nå har fire svenske sykehus meldt Natural Cycles til det svenske legemiddelverket, som har opprettet tilsynssak.

Det begynte med Södersjukhuset i Stockholm, dit 37 kvinner kom i fjor høst for å ta abort etter å ha brukt appen. Nå raser meldingene om uønskede graviditeter inn fra både andre sykehus og privatpersoner, melder bladet Sykepleien, som siterer den svenske Läkartidningen.

Vil ha omkamp

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener appen egner seg best for kvinner som ikke synes det er så farlig å bli gravide. (Foto: Legemiddelverket)

– Det er en ny metode, og vi ser et antall uønskede graviditeter, derfor anmelder vi nå dette til Läkemedelsverket, sa jordmor Carina Montin til nyhetsbyrået Siren i januar, ifølge den svenske avisa Aftonbladet.

I 2015 forbød Reklamombudsmannen i Sverige reklame for Natural Cycles som prevensjonsmiddel. I stedet måtte selskapet presentere det som en fruktbarhetsmåler, altså noe som kvinner kan bruke om de planlegger å bli gravide.

Siden sertifiseringen gjennom det tyske selskapet Tüv Süd i fjor, selger produsentene det på ny som prevensjonsmiddel.

Men sykehusene vil ha omkamp. Nå skal Läkemedelsverket vurdere dokumentasjonen bak appen.

Det er ikke overraskende at en del blir gravide når mange bruker metoden, mener Natural Cycles selv. Den er ikke hundre prosent effektiv.

– Med et nytt og populært prevensjonsmiddel på markedet kan man selvfølgelig forvente uønskede graviditeter, skriver grunnleggerne Elina Berglund Scherwitzl og Raoul Scherwitzl i en uttalelse til Aftonbladet.

Og understreker at de vil samarbeide med Läkemedelsverket når de skal gjøre sine undersøkelser.

Det har ikke lyktes forskning.no å få en kommentar fra selskapet.

Å stole på syklusen

Det var de Nobelprisvinnende fysikerne og ektefellene Scherwitzl som utviklet appen. Svensken og østerrikeren jobbet begge ved forskningssamarbeidet CERN på grensa mellom Frankrike og Sveits og var med på å oppdage Higgs-partikkelen i 2012.

Siden har de tjent godt på prevensjon. Firmaet Natural Cycles har i dag rundt 20 ansatte og er verdt en milliard svenske kroner, ifølge bloggen til medeier Isabella «Blondinbella» Löwengrip. Appen koster 99 kroner i måneden, og firmaet selger termometre til målingene.

Den matematiske algoritmen som ekteparet har laget, tar utgangspunkt i målingene av den enkelte kvinnens kroppstemperatur og finner et mønster basert på ørsmå endringer. Rundt eggløsning stiger temperaturen noen desimaler. Etter hvert som kvinnene plotter inn mer data over tid, skal beregningene bli mer nøyaktige.

Å stole på syklusen er ikke en ny metode. Lenge før prevensjon fantes, har kvinner fulgt med på menstruasjonen, sjekket slimet fra livmorhalsen og beregnet sikre og mindre sikre perioder i kalenderen. Den katolske kirken har snakket varmt om «naturlig familieplanlegging».

Men ofte går det galt. Sykluser er uregelmessige og kroppens signaler kan være uforutsigbare eller vanskelige å lese. Så blir du gravid likevel.

Er det tryggere med teknologi?

Like mange gravide med p-pillen

En stor studie fra i fjor på flere enn 22 000 brukere av Natural Cycles, de aller fleste i Sverige, viser at selv om en del bruker appen feil, blir ikke flere gravide enn på p-piller.

Rundt 8–9 prosent blir sannsynligvis gravide de første 13 månedene med appen, litt avhengig av hvordan man regner. Til sammenligning blir om lag 9 prosent av p-pillebrukerne gravide, ifølge en oversikt fra amerikanske Contraception Technology, som fagfolk utarbeider jevnlig. Skjønt én amerikansk studie viste at blant de som brukte piller, plaster eller p-ring, ble til sammen under 5 prosent gravide det første året.

I en ideell verden der kvinnene bruker appen nøyaktig slik de skal, blir 1 prosent gravide. Mot 0,3 som tar p-pillene helt riktig.

Men alle studiene på Natural Cycles er gjort av dem som har funnet opp og selger produktet.

– Det kan være et problem. I snitt får produsentstyrte studier oftere positive resultater enn uavhengige studier, sier Madsen.

Motstand mot hormoner

Bloggeren «Blondinbella», Isabella Löwengrip, tjener gode penger på appen som skal finne de sikre periodene. (Foto: Webbstjärnan IIS/flickr.com. Lisens CC 2.0)

Den nyeste studien fra Natural Cycles har imidlertid James Trussell med på laget. Han er en pensjonert økonomiprofessor fra Princeton University i USA som har forsket mye på prevensjonsmidler og er ifølge ham selv helt uavhengig av forretningen.

Trussell skriver i en e-post til forskning.no at han vil anbefale metoden til kvinner som ikke synes det viktigste er å unngå å bli gravid. Da er langtidsvirkende prevensjon som spiral og p-stav langt sikrere. Disse er det helsepersonell som setter inn, og det er ingen brukerfeil.

Men hvorfor i all verden vil man ikke ha et effektivt prevensjonsmiddel?

– For eksempel er det noen kvinner som ikke vil ha hormoner, skriver Trussell.

Nettopp motstanden mot å tilføre kroppen hormoner blir brukt som argument for å velge «naturlig prevensjon». Temperaturmålinger har ingen bivirkninger.

Ganske mange svenske kvinner er skeptiske til hormonprevensjon, ifølge Nyhetsmorgon på den svenske TV-kanalen TV4.

Svenskene bruker likevel mer hormonprevensjon enn norske kvinner, ifølge en nordisk undersøkelse som forskning.no tidligere har skrevet om.

Men dette kan være i ferd med å jevne seg ut. I de yngre aldersgruppene er det nemlig ingen forskjeller.

De norske forskerne har ikke kartlagt bruken av «naturlig prevensjon».

Mye å passe på

Når også p-piller er ganske usikre, hvorfor er Steinar Madsen i Legemiddelverket langt mer positiv til pillene enn til appen?

– Appen er ubrukelig for yngre kvinner. Det er altfor komplisert når du må følge med hele tida, sier Madsen.

En pille som må tas hver dag, er lett å glemme. Det fungerer litt dårligere for tenåringer enn voksne kvinner, i hvert fall i USA.

Madsen tror at appen vil være enda vanskeligere å holde styr på.

For det er mye å passe på om du skal bruke en slik app. Og hvor godt du klarer å følge regimet, kan avhenge av alderen din, innrømmer forsker James Trussell bak studien.

Gjennomsnittsalderen i studien er 29 år. Den typiske brukeren er med andre ord langt fra en tenåring.

At produktet ikke passer for ungdom, er for så vidt Natural Cycles enige i, ifølge deres egne nettsider. De krever at man er 18 år for å registrere seg, og anbefaler appen til «kvinner mellom 20 og 40 år som er i stabile forhold».

Du måler temperaturen med et termometer under tunga hver morgen før du står opp.

Men det er mange unntakstilstander. Natural Cycles påpeker selv at mye kan forstyrre kroppstemperaturen. Som at du er forkjølet, fyllesyk, har tatt nødprevensjon eller sovet et par timer mindre enn vanlig. Da er det bare å hoppe over målingen.

Få «perfekte» brukere

1273 av kvinnene i studien ble antakelig gravide i den perioden forskerne undersøkte, 2014–2017. Noen kan ha ønsket det, men for å være på den sikre siden, regnet forskerne med at graviditetene var uønskede. De tok også høyde for at kvinner de ikke visste om var gravide, kunne være det.

Halvparten av kvinnene sluttet å bruke appen i løpet av det første året. Det er et høyt frafall, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Kvinnene kunne også fortelle appen om de hadde hatt beskyttet eller ubeskyttet samleie på fruktbare dager.

Hvor mange har likevel ubeskyttet sex når appen lyser rødt og sier de bør la være?

Det vet forskerne mindre om. Bare én av tre deltakere og halvparten av de som ble gravide, hadde plottet inn informasjon om samleie.

Men blant de som la inn slik informasjon, var det færre enn av én av ti kvinner som faktisk gjorde som appen anbefalte.

Opplysningssenter venter på mer informasjon

Lege Marius Johansen i Sex og samfunn er usikker på om han kan stole på appen som prevensjonsmiddel. (Foto: Kai Myhre)

Stiftelsen Sex og samfunn, som gir råd til unge om prevensjon, fraråder foreløpig unge kvinner å bruke Natural Cycles som prevensjonsmiddel. Det er rett og slett fordi senteret er usikker på om informasjonen om produktet er til å stole på.

– Vi skal selvfølgelig gi nøytral informasjon om temperaturappene på lik linje med andre prevensjonsmetoder, men vi vil vente på konklusjonen i tilsynssaken i Sverige mot Natural Cycles, sier Marius Johansen, lege og medisinskfaglig ansvarlig ved senteret for seksuell helse.

Foreløpig nevner Sex og samfunn metoden på nettsidene sine, men går ikke nærmere inn på den: «Disse måleinstrumentene og såkalte «sikre perioder» gir ikke god beskyttelse mot graviditet. Disse er derfor ikke inkludert i vår oversikt.»

Dette skal de endre på når de får mer informasjon, lover Johansen, som ønsker seg uavhengig forskning på hvor godt slike «naturmetoder» virker og hvor fornøyde brukerne er.

Johansen har likevel gjort seg opp et inntrykk av appen.

– Hvis den skal virke, må kvinnen være veldig strukturert, sier han til forskning.no.

– Hun må klare å plotte all informasjon inn i appen hver dag, avstå fra ubeskyttet sex når hun må, og ikke synes det er så farlig å få et barn. Det passer ikke for alle.

Produsentene av Natural Cycles forteller at appen vil lyse rødt i snitt ti dager hver menstruasjonssyklus. De andre dagene skal du altså kunne ha ubeskyttet sex.

Men hvor sikre er egentlig «sikre perioder»? Ikke så veldig, mener lege Marius Johansen.

De fruktbare dagene er vanskelige å forutsi, mener lege Steinar Madsen, og viser til en studie fra 2000 som anslår at kvinner har minst ti prosent sjanse for å kunne bli gravide 16 av dagene i syklusen.

– Kvinner kan bli gravide nesten alle dager i menstruasjonssyklusen unntatt under selve menstruasjonen, sier Madsen.

Referanse:

Elina Berglund Scherwitzl mfl: Perfect-use and typical-use Pearl Index of a contraceptive mobile app. Contraception, vol. 96, nr. 6, desember 2017. DOI: 10.1016/j.contraception.2017.08.014.

Powered by Labrador CMS