Ifølge spørreundersøkelser er kvinner mer redd for smerte enn menn. Men det gjelder bare den mer alvorlige smerten. Det å kutte seg i fingeren er like vondt for begge kjønnene, viser undersøkelsene. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Hvorfor er kvinner mer redd for smerte enn menn?

Problemet er ikke at kvinner har lavere smerteterskel, de tenker bare mer på konsekvensene.

I mange år har vi fått høre at kvinner har lavere smerteterskel enn menn. Utallige studier viser nemlig at kvinner er mer smertesensitive og har lavere smertetoleranse.

Nå viser ny forskning at grunnen til dette ikke nødvendigvis er at menn har høyere smerteterskel, men at kvinner rett og slett lar seg påvirke av konsekvenstenking.

Sara Magelssen Vambheim har undersøkt menn og kvinners reaksjon på smerte som en del av sin doktorgrad ved UiT – Norges arktiske universitet. Sammen med doktorgradsstudent Roald Øien har hun nylig publisert en artikkel om temaet i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Pain Research.

Frykt eller angst?

Forskerne finner klare kjønnsforskjeller i smerte.

– Disse kjønnsforskjellene kommer til uttrykk i høyere smertetoleranse hos menn enn hos kvinner. Det vil si at vi må gi menn sterkere smertestimuli før de sier at det er smertefull, samt at menn er mer utholdende enn kvinner når de mottar smertestimuli.

Andre forskere har rapportert at kognitive faktorer og angst er viktige bidragsytere til kjønnsforskjellene.

– I vår siste studie ønsket vi derfor å undersøke kjønnsforskjeller i smertefrykt. Vi fant tydelige forskjeller i kvinner og menns frykt for sterke smerter, sier Vambheim.

– Resultatene antyder at menn frykter sterke smerter, mens kvinner er mer engstelige for konsekvensene av dem.

Den vanligste måten å finne ut av hvor mye smerte folk tåler, er å få dem til å putte hånda ned i et isbad. Og deretter å se hvor lenge de holder ut. I tillegg brukte forskerne spørreskjemaer for å finne ut av hvor mye de fryktet smerte.

Angst farger svarene

Hvis en mann får spørsmål om hvordan det vil være å brekke nakken, vil han kanskje svare at det sikkert gjør vondt. Han kjenner at han frykter den type smerte.

Stiller vi det samme spørsmålet til en kvinne, vil det kanskje være starten på en lang tankerekke for henne. Vil hun bli lam? Hvordan skal hun klare å følge opp barna i den situasjonen? Og hva vil skje med familieøkonomien når hun ikke lenger har samme inntekt?

Bekymringene er mange, og hun svarer at hun frykter smerten svært høyt.

– Kvinner bekymrer seg kanskje ikke bare for det som skjer her og nå. Muligens bekymrer de seg i tillegg for de mulige konsekvensene. Kanskje er det dette som farger svarene deres når de skal angi frykt for smerten? undrer Vambheim.

– Bekymringer rundt egen helse og foreldreansvar er kanskje større hos kvinner, så det er mulig at de tolker spørsmålene på en annen måte enn menn, mener Øien.

Kun forskjell på sterk smerte

For å undersøke frykt for smerte har forskerne brukt det populære skjemaet Fear of Pain Questionnaire III. Dette er et spørreskjema som måler frykt for smerte, og som brukes både klinisk og i forskning. Skjemaet er designet for begge kjønn og i ulike aldersgrupper.

– Når kvinnene ble presentert for situasjoner som ville forårsake lav grad av smerte, som et papirkutt eller å bite seg i tungen, rapporterte de omtrent lik smertefrykt som menn. Først når det ble snakk om mer alvorlige situasjoner, var det en betydelig forskjell på kvinner og menn, forteller Vambheim.

De psykologiske mekanismene involvert i frykt og angst kan altså ha utløst forskjellene mellom kvinner og menn. Forskerne antar at disse alvorlige situasjonene, som for eksempel å brekke nakken eller få en dødelig sykdom, utløser angst relatert til konsekvensene og implikasjonene disse hendelsene kan ha for livskvaliteten eller familien.

Burde smertebehandling inkludere angstbehandling?

Ifølge Helsetilsynet har kvinner nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rammet av angstlidelser som menn. Også når det gjelder smertelidelser, som for eksempel migrene, spenningshodepine og fibromyalgi, er kvinner høyere representert i statistikken.

Er det noen sammenheng her?

– Kanskje bør smertebehandling for kvinner også involvere behandling eller i hvert fall kartlegging, av angst, sier Roald Øien.

Han mener det trengs videre forskning for å undersøke sammenhengen mellom smertefrykt, angst og smerteopplevelse, og hvordan dette påvirker utfallet av smertebehandling. 

Referanse:

Sara Magelssen Vambheim, og Roald A Øien: Sex differences in fear of pain: item-level analysis of the Fear of Pain Questionnaire III. Journal of Pain Research, 2017. DOI: 10.2147/JPR.S128850.

Powered by Labrador CMS