Er menn som kjøper sex, annerledes enn andre? Det ville forskerne bak en svensk studie vite.
Er menn som kjøper sex, annerledes enn andre? Det ville forskerne bak en svensk studie vite.

Hva skiller menn som kjøper sex, fra andre menn?

Det har svenske forskere prøvd å finne ut i en ny studie.

9 prosent av mennene som svarte på en ny svensk undersøkelse, sa de hadde betalt for sex.

Denne prosentandelen stemmer omtrent med tall fra tidligere studier i Norden og vesteuropeiske land, ifølge artikkelen i Archives of Sexual Behavior.

I en norsk studie fra 2010 svarte nesten 13 prosent av menn det samme. Forskere hadde analysert undersøkelser fra 1992, 1997 og 2002.

Det er finnes ikke nok god forskning på personer som kjøper sex, mener forskerne bak den nye, svenske studien.

De fant ingen tydelige forskjeller på mennenes inntekt eller utdanningsnivå. Men et par andre trekk syntes å være tydeligere blant de som hadde kjøpt sex, enn blant andre menn.

De var oftere misfornøyde med eget sexliv, flere brukte mye porno, og flere hadde drevet med seksuell aktivitet på nett, for eksempel som å søke etter sexpartnere.

– Tar kontakt for å slutte å kjøpe sex

Prosjektet Kast (Kjøp av seksuelle tjenester) startet opp i 2011 ved Reform ressurssenter for menn, i Oslo. Kast er et samtale- og veiledningstilbud for personer som kjøper sex.

Siden oppstarten har flere hundre menn, og noen kvinner, tatt kontakt, ifølge nettsiden til prosjektet.

Mali Storbækken er en av veilederne de kan snakke med.

De aller fleste som tar kontakt med Kast, vil ha hjelp til å slutte å kjøpe sex, forteller hun.

– Jeg kan telle på én hånd de som har vært usikre på det de siste årene. Som regel er de veldig klare på at de vil slutte.

Mali Storbækken.
Mali Storbækken.

Mennene har ofte behov for å snakke om sexkjøpet og sette ord på følelser, forteller Storbækken til forskning.no.

– De fleste holder det hemmelig for de rundt seg, og de trenger noen å snakke med.

Storbækken opplever at Kast fyller et viktig tomrom fordi helsevesenet har for lite kunnskap om prostitusjon og seksuell helse.

Mange av de som tar kontakt med Kast, føler mye skyld og dårlig samvittighet, forteller Storbækken.

– For noen er det snakk om en avhengighet. Det kan også være snakk om pengeproblemer fordi det koster mye å kjøpe sex. I tillegg kommer ulike relasjonelle problemer og eventuelle samlivsbrudd.

Eskorte-nettsider og porno

De siste tiårene har mye av sexhandelen flyttet seg fra ute på gata og inn på nett.

– Størsteparten av de vi snakker med, kjøper sex via eskortesider. Første kontakt opprettes over nett og forflytter seg deretter til møter i fysisk forstand, enten i leiligheten til de som selger, eller på hotell. Mange kjøper også sex på massasjeinstitutter. Få vi snakker med kjøper sex på gaten.

Sexkjøpslovverk

  • Sverige kriminaliserte sexkjøp i 1999.
  • Norge fikk sexkjøpslov i 2009. Strafferammen er fengsel i inntil seks måneder, men det normale er at det straffes med bøter i størrelsesorden 15 000 til 20 000 kroner. Forholdet er også straffbart om det begås av nordmenn i utlandet, selv om det skulle være lovlig i det land der kjøpet finner sted. Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel inntil to år.
  • I Danmark er det fortsatt lovlig å kjøpe sex.

Kilder: Store norske leksikon, om prostitusjon, den nye svenske studien i Archives of Sexual Behavior

Storbækken synes det er interessant at den svenske studien tyder på en kobling mellom pornobruk og kjøp av sex. I Kast-prosjektet får mennene spørsmål om pornobruk.

Mange ser mye på porno, forteller hun. Og mennene kan gjerne også si at inngangen til sexkjøp har vært pornosider på nett.

– Hvis vi er i arbeidet med å forandre praksis, kan noen fortelle at det er veldig triggende å gå inn på pornosider, fordi de kommer inn på sexkjøpsider derfra. Og mange av de vi snakker med, definerer seg som avhengige av porno. De ser en sammenheng mellom pornokultur og eget sexkjøp. De ser etter en relasjon som er avkoblet følelser.

Hvorfor kjøper noen sex?

De svenske forskerne tok utgangspunkt i en stor helseundersøkelse fra 2017, med både menn og kvinner i alderen 16 – 84 inkludert.

Men svært få kvinner sa de hadde betalt for sex. Derfor valgte forskerne å bare analysere svar fra mennene, som i alt var rundt 6000 stykker.

Flere av mennene som hadde kjøpt sex, var misfornøyde med sexlivet sitt, inkludert med hvor ofte de hadde sex.

Men ikke alle som er misfornøyde med sexlivet, kjøper sex. Så hva mer kan ligge bak dette funnet? Etter hva Mali Storbækken har erfart i samtalene med mennene i Kast, kan svaret være todelt.

– Jeg har snakket med flere menn som har regelmessig samleie med partneren, og som egentlig mener at de er fornøyde med sexlivet sitt og hvor ofte de har sex, forteller hun.

– Disse klientene kan ofte forklare sexkjøpet med en viss spenningssøken. De er typisk veletablerte menn, med familie og barn.

– Men så har vi også de mennene som opplever at intimitet og sex er blitt borte fra samlivet, eller at de har ulike seksuelle preferanser som de ikke får oppfylt med partner. I de tilfellene tilbyr vi også parterapi, om vedkommende er åpen om sitt sexkjøp med partneren.

Mange slags bakgrunner

Forskning tyder på at menn som kjøper sex, har mange slags bakgrunner. Men det er en tendens til at flere menn som kjøper sex, viser såkalt risikoatferd, for eksempel i bruk av alkohol andre rusmidler, ifølge den svenske studien.

I tillegg tydet 2010-studien fra Norge blant annet på at både å være singel, være på uføretrygd, tidlig seksuell debut og mange sexpartnere oftere gikk igjen blant de som hadde kjøpt sex, enn blant andre menn.

De svenske forskerne fant litt flere sexkjøpere i gruppa med aller lavest inntekt, sammenlignet med de med høyest inntekt. Men totalt sett hadde utdanningsnivå og inntekt lite å si for hvem som kjøpte sex.

Det siste mener Mali Storbækken å kjenne igjen i Kast.

– Vi treffer menn fra alle samfunnslag, og fra 18 til godt over 70. Både enslige og med partner og barn, og både arbeidsledige og godt utdannede menn i høye stillinger.

– Vi har hatt flere klienter som man kan plassere i gruppa med høyest inntekt, så man kan godt lure på om studien har klart å fange opp alle grupper. Jeg vil si at de fleste befinner seg i en slags middelklasse, men at vi også har noen med lavere og høyere plassering.

Éngangshendelse eller fast kunde

Mennene som tar kontakt med Kast, har mange ulike sexkjøpshistorier, forteller Storbækken.

– Noen har kjøpt sex én gang på guttetur i et land med mye synlig prostitusjon, og kjenner ikke seg selv igjen i handlingen de har utført. Andre igjen kan ha kjøpt sex ofte og i flere tiår.

Mange av mennene som tar kontakt med Kast, skammer seg og har dårlig samvittighet, forteller hun.

– Ofte kan det være at de er i et forhold, og så har de dårlig samvittighet for partner eller barn. De kan føle at de handler på tvers av egen moral, og det er en vond følelse.

I Kast-prosjektet har veilederne gjerne mange samtaler med mennene. Etter hvert får de spørsmål om de tror de har møtt ofre for menneskehandel.

Mindre av prostitusjonen foregår nå på gata, enn før.
Mindre av prostitusjonen foregår nå på gata, enn før.

Mange av mennene har gjort seg tanker om hvem de kjøper sex fra, forteller Storbækken. Mange menn forteller henne om et sett med regler de følger for å ikke kjøpe sex av noen som er underlagt tvang.

– For eksempel sier de at de ikke kjøper sex av noen under en viss alder, av noen på gata eller av noen som ruser seg, eller kun av norske personer. Disse reglene kan være en måte å håndtere den dårlige samvittigheten noen har.

– Også bevisstheten om at sexkjøpet kan ha konsekvenser for de de kjøper sex fra, kan bidra til at de klarer å slutte å kjøpe sex, sier Storbækken.

– Kan bli som andre typer avhengighet

Årsakene til å kjøpe sex er ikke de samme for alle.

For noen kan det å kjøpe sex tilsvare en rus de ikke klarer å slutte med, og derfor trenger de hjelp, forteller Haakon Aars.

Årsaker til prostitusjon

Fattigdom: Mange kommer til rikere land og selger sex, f. eks bundet opp mot kriminelle nettverk. Men fattigdom kan også være en årsak for norske prostituerte.

Rus: Behov for å betale for rus, og behov

Høyt forbruk

Andre faktorer: Flere av de med sexsalgerfaring har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, enn andre.

Andre faktorer kan være et udekket behov for nærhet, og å bli sett. For noen kan spenningssøken være en motivasjon, og andre ser det som et virkemiddel for å komme seg ut av en vanskelig situasjon.

Mennesker i en sårbar situasjon, som unge asylanter i noen tilfeller bytte sex mot husly, mat og omsorg

Kilde: Pro Sentret

Han er spesialist i klinisk sexologi og jobber til daglig ved Institutt for Klinisk Sexologi, i Oslo, og han har skrevet boka Menns seksualitet. I tillegg er han lege og spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin.

Siden 2014 har Aars vært tilknyttet Kast som veileder i arbeidet med menn som kjøper sex.

– De kan syns det er spennende, men så blir det en slags avhengighet å kjøpe sex.

– Noen lever i forhold, men kanskje ikke et bra forhold. Andre klarer ikke å komme gjennom på andre arenaer i livet, noen får seg ikke kjæreste og føler seg mislykkede i forsøket på å date. Sexkjøp blir som et forbruk, og mange føler skam over det etterpå. Mange av de som lever i forhold, har ikke fortalt det til noen. De lyver og holder det skjult. Det blir litt som andre typer avhengigheter, sier Aars.

– Mange føler skam over å kjøpe sex, men ikke alle gjør det. Mange tenker på at de kan bli straffet, de tenker på pengebruken, de er redde for at noen skal oppdage dem, og de vil ikke leve sexlivet sitt på den måten.

Få kvinner sa de hadde kjøpt sex

Den svenske studien har ikke fanget opp hvorvidt mennene har kjøpt sex av menn eller kvinner.

Når menn kjøper sex av menn eller gutter, er nok det et enda større tabu enn å kjøpe sex av kvinner, ifølge Aars.

Det er vanskelig å finne fram til gode nok svar på hvor mange menn som kjøper sex av menn og gutter, og hvorfor. Menn og gutter som selger sex, er også en gruppe vi vet for lite om, ifølge Aars.

– Det er gjerne ungdommer på drift som ikke har tilhørighet. De samler seg ofte på jernbanestasjoner og liknende anonyme plasser, og tjener penger på denne måten. Pro Sentret, som jobber med prostituerte, har rapportert at det er vanskelig å nå disse guttene. Mange av dem selger sex en stund og så drifter de unna.

Det er helt klart at mange menn som kjøper sex, trenger en samtalepartner som lege eller psykolog, mener Aars.

– Mange er antakelig ensomme, men ikke nødvendigvis stakkarslig ensomme. For å snakke litt stereotypisk om oss menn: Menn har ofte ikke så lett for å snakke om følelser. Å kjøpe sex kan bli en måte å dekke et behov for nærhet på.

– Men selv om det i den svenske studien var så få kvinner som svarte at de hadde kjøpt sex, at forskerne valgte å fortsette bare med mennene, kjenner vi også til at kvinner kjøper sex, sier Aars.

Hadde sexkjøpslov noen effekt?

I den svenske studien hadde eldre menn kjøpt sex i større grad enn yngre.

Kanskje skyldes det at sexkjøp ble forbudt i Sverige i 1999. Men det kan også skyldes at eldre menn har hatt lengre tid å kjøpe sex på enn yngre, ifølge forskerne.

Det er viktig å finne ut mer om de som kjøper sex, blant annet for å få ned sexhandel, mener de.

Den svenske studien er et godt utgangspunkt, synes Mali Storbækken ved Reform ressurssenter for menn.

– Myndighetene bør bruke ressurser til å kartlegge generell seksuell helse og også sexkjøp- og salgserfaringer blant den norske befolkningen. Det er et tabubelagt felt, og som er større og mer sammensatt enn man tror.

– Og jeg mener at vi må bry oss om gruppene som er involvert, i stedet for å marginalisere og stigmatisere dem. For da skjer det ingen endringer, verken for de som kjøper eller selger.

– Mer spesifikt så tror jeg det er viktig å finne ut hvem sexkjøperne er, om noe har endret seg siden 2002, og etter sexkjøpsloven kom, hva motivasjonen for sexkjøpet er hvor mange som ønsker å slutte å kjøpe sex.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

C. Deogan mfl: Are Men Who Buy Sex Different from Men Who Do Not?: Exploring Sex Life Characteristics Based on a Randomized Population Survey in Sweden. Archives of Sexual Behavior, 22. desember 2020.

B. Schei, H. Stigum. A study of men who pay for sex, based on the Norwegian National Sex Surveys. Scandinavian Journal of Public Health, 2010. Sammendrag.

G. Priebe, C.G. Svedin, C. G. Sälja och köpa sex i Sverige 2011. Förekomst, hälsa och attityder: Delrapport 1 [To sell and buy sex in Sweden]. Linköping University Electronic Press. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS