Et vannavstøtende stoff som kan gi helseskader blir forbudt i EU. Stoffet er allerede forbudt i Norge, men Miljødirektoratet har gått i bresjen for et strengere regelverk. (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix)

EU forbyr helsefarlig stoff i allværsjakker og skismøring

EU besluttet nå i desember å forby et helsefarlig giftstoff som finnes i allværsjakker, skismøring og impregnering. Norge har vært pådrivere for forbudet.

Skadelige fluorstoffer

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus. Begge er strengt regulert i Norge.

De har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Stoffene brukes hovedsakelig fordi det gir glatte overflater som er vann-, fett- og smussavvisende. En del av disse stoffene virker også flammehemmende. Stoffene benyttes i mange produktgrupper som tekstiler, papir, rengjøringsmiddel og brannskum. På tross av at de brukes i lave konsentrasjoner, kan utslipp til miljøet være av stor betydning.

Les mer her. 

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Fluorstoffet PFOA brukes i dag i en lang rekke produkter fordi det er vann-, smuss- og fettavstøtende. Det er blant annet brukt i pustende, vanntette materialer som Gore-tex-produkter og impregneringsmidler.

Men nå blir det forbudt å produsere og importere varer med dette stoffet til EU-land fordi det er giftig og gir en rekke helseskadelige effekter.

Vi blir utsatt for stoffet via mat og støv, og det hoper seg opp over tid i mennesker.

– Det er fantastisk at EU både vil forby stoffet og foreslå et globalt forbud. Det vil bety mye for mennesker og miljø over hele verden, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding på Miljødirektoratets nettsider.

Giften går over fra mor til barn

PFOA er giftig, hoper seg opp i næringskjeden og holder seg veldig lenge i miljøet. Hos mennesker tar det hele tre år før halvparten av stoffet er borte. Det kan overføres fra mor til barn via navlestrengen og morsmelk, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

De har påvist en sammenheng mellom PFOA-nivåer i blodet og en rekke helseskadelige effekter: 

  • Økt kolesterol, ulcerøs kolitt og stoffskiftesykdommer som lavt stoffskifte (hypothyreose).
  • Redusert respons på enkelte vaksiner
  • Redusert fødselsvekt

Dette er vist gjennom flere studier i befolkningen.

Mistanke om overvekt

I tillegg har dyreforsøk vist at PFOA kan ha uheldige effekter på lever, immunforsvar, og det kan svekke evnen til å få barn og gi redusert fødselsvekt.  

Forskere er også bekymret for om det kan fremkalle testikkel- og nyrekreft. Stoffet er også mistenkt for å forårsake overvekt og tarmsykdom.  

Stekepanner og emballasje

PFOA brukes til impregnering av tekstiler, i plastemballasje, i slipp-belegg på stekepanner og kokekar og i skismøring på grunn av vann- og smussavstøtende egenskaper.

Det finnes ikke fabrikker som produserer stoffet i Norge. Men vi får det fra importvarer vi kjøper, som klær, sko, møbelstoff, allværsjakker, telt, markiser og gulvtepper. 

Det finnes også i brannskum.

Folkehelseinstituttet har målt blodprøver

– Miljødirektoratet har jobbet for et slikt forbud i mange år, og har sammen med tyske myndigheter laget et omfattende faglig grunnlag for forbudet. Så vi er stolte av dette, sier miljødirektør Ellen Hambro i pressemeldingen.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Miljødirektoratet hatt ansvar for å foreta risikovurderingen for mennesker. De har målt stoffet i blodprøver som er samlet inn i Norge og utlandet.

De har blant annet funnet reduserte nivåer av stoffskiftehormoner fra skjoldbruskkjertelen hos barn med høyere blodkonsentrasjon av PFOA.

De har også påvist at PFOA overføres fra mor til barn via navlestrengen og med morsmelken.

Disse funnene lå til grunn for å få restriksjonen vedtatt i EU. Tyskland har i tillegg til Norge vært pådrivere for forbudet.

Forbudt i Norge i tre år

Forbudet gjelder kjemikalier eller produkter som inneholder mer enn 0,0000025 prosent PFOA.

I Norge har vi hatt et nasjonalt forbud mot PFOA siden 2013, men EU-forbudet er enda strengere og mer omfattende.

Forbudet trer endelig i kraft innen tre år. Nå jobbes det videre med å få til et globalt forbud.

Referanse: 

Miljødirektoratet: Skadelig helsestoff blir forbudt i Europa. 13. desember 2016.

Powered by Labrador CMS