Key West i Florida den gang da i 1774 (til venstre) og nå slik det ser ut på Google Earth. (Illustrasjon: Loren McClenachan)

Gamle sjøkart forteller om tapte korallrev

Forskere har sammenlignet kart over Florida-kysten fra 1774 med hvordan sjøen ser ut i dag.

På 1700-tallet dominerte den britiske flåten verdenshavene. For å holde på herredømmet og for ikke å miste for mange skip, sendte de karttegnere til alle verdenshjørner.

I 1764 ble kartografen George Gauld sendt til Florida. Provinsen Vest-Florida, som omfattet det som i dag er deler av Louisiana, Mississippi, Alabama og Florida, hadde nylig havnet på britiske hender.

Der undersøkte han kystlinja meter for meter.

Nå har forskere fra Australia og USA tatt en ny titt på to av kartene som dekker området fra Key Largo sør for Miami og helt ut forbi Key West.

Mye borte nær land

Utsnitt av 1774-kartet til George Gauld. (Ilustrasjon: Loren McClenachan)

De var særlig interessert i korallrevene Gauld hadde tegnet inn for å advare sine samtidige sjømenn.

– Noen av revene er fullstendig forsvunnet, sier professor John Pandolfi fra University of Queensland i Australia.

Førsteamanuensis Loren McClenachan fra Colby College i USA forteller at mer enn halvparten av de levelige korallrevene som ble kartlagt i 1770-årene, ikke er der lenger.

– I enkelte områder, spesielt nær land, var koralltapet nærmere 90 prosent, sier hun i en pressemelding.

Lenger fra land er flere av revene fortsatt intakte.

Forskerne mener kartene kan gi nye perspektiver på utviklingen av og trusselen mot verdens korallrev.

– Vi pleier å fokusere på kjente områder der vi kan måle forandring, sier McClenachan.

Ved å studere de gamle kartene har de nå muligheten til å se enda større på det. Det mener de er viktig, selv om det kanskje gjør spådommene om korallrevenes framtid enda dystrere.

Ikke i noen manns minne

Katie Cramer, forsker ved Scripps Institution of Oceanography i San Diego peker på en mulig svakhet ved framgangsmåten.

– Det er umulig å vite om karttegnerne skilte mellom levende og døde koraller, sier hun til Washington Post.

Hun ser likevel ut til å mene at kartene er viktig påminnelse om størrelsen på revene og hvor mye som har gått tapt.

– Selv de eldste generasjonene kan sannsynligvis ikke huske å ha sett så spektakulære rev nær kysten av Florida, sier Cramer.

Krigsfange

Så var det George Gauld, da.

Han tegnet og tegnet fram til 1781. Da ble han tatt til fange av spanjolene da de invaderte Florida. Han ble fraktet til Cuba, så New York, før han kom hjem til England.

Der døde han kort tid etterpå.

Referanse:

McClenachan, Pandolfi mfl: Ghost reefs: Nautical charts document large spatial scale of coral reef loss over 240 years. Science Advances, september 2017, doi: 10.1126/sciadv.1603155.

Powered by Labrador CMS