Enorme variasjoner i Golfstrømmen

Den viktige vannstrømmen som varmer opp Nord-Europa varierer vilt i løpet av året, viser ny forskning. Det kan forklare tidligere antydninger om at Golfstrømmen svekkes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

" RAPID-prosjektet: bøyer over måleinstrumentene i havet mellom Afrika og Bahamas. (Foto: Stuart Cunningham and Torsten Kanzow)."Et år med kontinuerlige målinger av havstrømmene i Atlanterhavet tyder på at det finnes enorme naturlige variasjoner i vannflommen igjennom året.

Når strømmen er sitt sterkeste, er gjennomstrømningen hele åtte ganger så sterk som på det roligste.

Dette kaster nytt lys over tidligere undersøkelser som antydet at Golfstrømmen var svekket som følge av global oppvarming. Alle de tidligere lavmålene for havstrømmen ser nemlig ut til å kunne forklares av naturlig årlig variasjon.

Strømmålingsteknikkene som forskerne har utviklet kan i tillegg bli svært nyttige for oss i åra som kommer, siden de er gode nok til å registrere eventuelle langvarige forandringer i havstrømmene, skriver Science.

Viktig vannflom

Du trenger bare en kjapp titt på globusen for å skjønne at vi nordeuropeere kan være takknemlig for den atlantiske havstrømmen som sender varmt overflatevann nordover og kaldt bunnvann sørover.

Det varme vannet tar med seg heten fra sør, og slipper den fra seg i den kjølige atmosfæren i nord. Dermed blir klimaet her oppe mye mildere enn andre områder på samme breddegrad.

Store deler av Europa er avhengig av at den atlantiske havsirkulasjonen - som den mye omtalte Golfstrømmen er en del av - virker som den skal.

I senere tid har noen forskningsresultater imidlertid antydet at havstrømmen ser ut til å ha blitt svakere.

Svekket Golfstrøm?

"Bøyer og instrumenter legges ut i havet. (Foto: Stuart Cunningham and Torsten Kanzow)."

I 2005 la Harry Bryden fra Southampton University og kollegaene hans fram en rapport med punktmålinger fra 1957, 1981, 1992, 1998 og 2004.

Forskerne konkluderte med at deler av vannflommen så ut til å være svekket med hele 30 prosent siden første måling. Forskerne spekulerte på om de stigende temperaturene på kloden kunne være i ferd med å skiple den viktige havstrømmen.

Saken nådde forsider over hele verden, men ekspertene var langt fra sikre på at konklusjonene holdt vann.

Nå er Bryden med i prosjektet RAPID som har gjort nye måling av vannsirkulasjonen i Atlanterhavet. Tidlig i 2004 plasserte de ut mange sett av instrumenter langs 26,5 grader nordlig bredde, fra vestkysten av Afrika til Bahamas og Florida.

Nye målinger

Instrumentene målte strøm, saltinnhold, temperatur og vanntrykk, og var plassert på lange liner som var forankret i bunnen og strakt opp til bøyer på overflata. Forskerne lot instrumentene gjøre målinger i litt over et år, før de samlet inn de første resultatene.

Nå har teamet gjort beregninger med både resultatene fra RAPID-målingene, satellittmålinger av vinddrevne overflatestrømmer og registreringer av Golfstrømmen mellom Florida og Bahamas.

Og utregningene tyder altså på at det er store naturlige variasjoner i intensiteten på vannstrømmen, bare innenfor ett og samme år.

Gjennomstrømningen så ut til å gå fra hele 35 millioner tonn til rundt fire millioner tonn i sekundet.

- Dette spennet inkluderer alle de fem verdiene fra snapshotene analysert av Bryden og co., kommenterer John A. Church i denne ukas utgave av Science, hvor forskningsrapporten også er publisert.

- Følgelig kan den tilsynelatende langsiktige svekkelsen disse forskerne fant bare være et resultat av store årlige variasjoner.

Bedre forståelse

- Det vil nå være vanskelig å gjøre pålitelige vurderinger av sirkulasjonen basert på tidligere resultater, sier Stuart Cunningham fra Southampton University, en av forfatterne på begge studiene, i følge New Scientist.

Han mener imidlertid at de nye målingene gir et sammenligningsgrunnlag for eventuelle framtidige forandringer.

Dagens analyser tyder på at en betydelig endring i den atlantiske havsirkulasjonen er svært lite sannsynlig i det nærmeste århundret, men det er likevel grunn til å holde øye med havstrømmen som er så viktig for oss i nord.

Og John Church mener at måleteknikkene som er blitt utviklet til RAPID-prosjektet er gode nok til å registrere store plutselige forandringer i havsirkulasjonen. Dessuten kan prosjektet på sikt gi oss en bedre forståelse av de store strømmene i Atlanterhavet.

"Stor jobb: bøyer og instrumenter legges ut i havet mellom Afrikas vestkyst og Bahamas, på 26,5 grader nordlig bredde. (Foto: Stuart Cunningham and Torsten Kanzow)." 

Referanser:

S. A. Cunningham et al., *Temporal Variability of the Atlantic Meridional Overturning Circulation at 26.5°N*, Science, vol 317, 17. august 2007, s 935-938.

J. A. Church, A Change in Circulation?, Science, vol 317, 17. august 2007, s 892-893.

Lenker:

New Scientist: Fickle ocean current foils climate modellers
BBC: Atlantic yields climate secrets

Powered by Labrador CMS