Vi har spist livet i havet

Etter tusenvis av år med etegilde er bare ti prosent av livet i havet igjen.‭ ‬Samtidig er fiskene blitt mye mindre med årene,‭ ‬viser en stor miljøhistorisk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om prosjektet‭

Census of Marine Life skal undersøke tre ting:‭

Hva levde i havet tidligere‭?
Hva lever i havet i dag‭?
Og hva kan havet by på i fremtiden‭?

To tusen forskere deltar i prosjektet,‭ ‬som finkjemmer havene over hele kloden.‭

Den delen av forskerne som skal finne ut hva som tidligere levde i havet,‭ ‬har nettopp lagt fram sine resultater på en konferanse i Canada.‭

Prosjektet avsluttes i‭ ‬2010.‭

 

Key west-fisk skrumper‭

Blant de forskerne som har brukt mer eksotiske metoder,‭ er ‬Loren McClenachan fra Scripps Institution of Oceanography.‭

Hun har sammenlignet bilder av sportsfiskernes trofeer på Key West gjennom‭ ‬50‭ ‬år.‭

Fra‭ ‬1956‭ ‬til‭ ‬2007‭ ‬falt gjennomsnittsvekten fra 20 kilo til‭ ‬2,3‭ ‬kilo.‭
 

Visste du‭

På et år kan fem-seks kloner av‭ «‬Gitte Henning»,‭ ‬det mest effektive danske fiskefartøyet,‭ ‬teoretisk fange den samme mengden fisk som hele Nederlands sildeflåte på cirka‭ ‬800‭ ‬skip kunne på et år på‭ ‬1600-tallet.‭

Likevel fanget fiskerne den gang ti ganger så mye fisk per fangsttokt.
 

Visste du‭

Saxo beskrev i Danmarkskrøniken,‭ ‬ca.‭ ‬år‭ ‬1200,‭ ‬at det var så mye sild at man kunne stikke et spyd i havet uten at det veltet.‭

Det er sannsynligvis en skrøne.‭ ‬Skriveren Saxo har ikke visst så mye om verken fisk eller fiskeri.‭

Ifølge historiske kilder var det for et par hundre år siden så mye fisk i havet at man kunne skyfle dem i land.‭

Nå bekreftes de gamle historiene:‭ ‬Det var mer fisk i gamle dager.‭ ‬Og de var kjempestore.‭

Siden steinaldermennesket samlet østers i strandkanten,‭ ‬har vi spist mer fra havet enn det har kunnet bære.‭

90‎ ‏prosent av de bestandene vi har jaktet på,‭ ‬er blitt fanget og spist på tusen år.‭

Det er konklusjonen fra det internasjonale forskningsprosjektet‭ ‬Census of Marine Life.‭

‬Forskerne i prosjektet har gransket historiske kilder som loggbøker fra skip og turistfotografier fra hele verden for informasjon om tidligere tiders liv i havet.‭ ‬Resultatene er nettopp lagt frem på en internasjonal konferanse i Canada.‭

− Vi kan jo ikke telle fiskene fra fortiden.‭ ‬Men hos mange arter er det svært tydelig at det er langt færre.‭ ‬Silda,‭ ‬for eksempel.‭ ‬Det levde en gytende sildestamme i Limfjorden inntil for‭ ‬180‭ ‬år siden,‭ ‬og nå er den vekk,‭ ‬sier Bo Poulsen,‭ ‬miljøhistoriker fra Roskilde universitet,‭ ‬og en av prosjektlederne for Census of Marine Life.‭

Karibia sydet av fisk

Loggbøker fra skip og turistfotografier fra Karibia sier i seg selv ikke mye om havet.‭

Men når man sammenholder opplysninger fra hele verden,‭ ‬begynner det å tegne seg et bilde.‭

Fangstene gikk fra å være haier på to meter til å være småfisk med en gjennomsnittslengde på‭ ‬34,4‭ ‬centimeter.‭

Bildet viser et hav som sydet av liv:‭ ‬Tusenvis av hvaler,‭ ‬sildestimer som kunne brødfø det meste av Nord-Europa,‭ ‬og kjempestore fisker av den typen som kommer på forsiden av avisene hvis de blir fanget i dag.‭

Det forklarer hvorfor det fanges færre fisker i dag,‭ ‬tross de supereffektive,‭ ‬moderne fangstskipene.‭ ‬Grovt sagt kom det ti ganger flere fisk i nettet den gang,‭ ‬hver gang det ble tatt opp av havet.‭

− Og en ting er at det er færre fisk nå.‭ ‬De er også blitt mindre,‭ ‬sier Poulsen.‭

Det kan det være to forklaringer på,‭ ‬sier forskeren.‭ ‬Enten har vi spist alle de store.‭ ‬Eller så blir fiskene mindre fordi det er lettere å unngå nettet og stekepannen hvis man er liten.‭

Fiskehistorier er sanne

Sportsfiskere vet at fiske er en evig kilde til løgnhistorier.‭ ‬Fortidens havglade mennesker har heller ikke vært redde for å pynte på fortellingene.‭

Men de gamle historiene er nødvendige,‭ ‬mener den danske miljøhistorikeren,‭ ‬for vi har ikke annen kunnskap om havet i fortiden.‭

− De kommersielle fangstrapportene går bare‭ ‬40-50‭ ‬år tilbake,‭ ‬slik at vi er nødt til å se i gamle kildene som havneprotokoller fra‭ ‬1600-tallet eller loggbøker fra krigsskip.‭ ‬Og noen ganger er man nødt til å avvise beretninger som sportsfiskerhistorier,‭ ‬sier Poulsen.‭

En gammel historie forteller at karene på gårdene for omkring‭ ‬300-400‭ ‬år siden fikk‭ ‬skrevet i kontrakten sin at de‭ ‬ikke skulle få laks mer enn fire eller fem ganger i uken.‭

Det er blitt fortolket som at det var en overflod av laks.‭ ‬Men historien går igjen i mange europeiske land,‭ ‬og mister dermed sin troverdighet,‭ ‬mener Poulsen.‭

Samtidig viser annen forskning at det stort sett ikke ble fisket laks i Danmark på det tidspunktet.‭

Men ser man bort fra‭ «‬sportsfiskerhistoriene»‭ ‬er det fremdeles brukbare kilder igjen.‭

Til forskningen sin om sild har Bo Poulsen brukt gamle havneprotokoller.‭

I‭ ‬1600‭ ‬var det avgift på den ettertraktede fisken.‭ ‬Havneprotokollene fra den gang avslører derfor nøyaktig hvor mye fiskerne måtte betale til staten.‭

Ved å se på kongens inntekter har man derfor et ganske presist bilde på hvor mange sild det ble fanget.‭

Steinaldermennesket startet festen‭

Selv om sildefisket på‭ ‬1600-tallet for alvor illustrerer problemstillingen,‭ ‬er overforbruk av havets dyr langt fra et nytt fenomen:‭ ‬Etegildet begynte for mer enn tusen år siden.‭ ‬Lenge før industrielle fiskefartøy ble funnet opp.‭

Steinaldermennesket har etterlatt seg spor som viser at kystnære dyr ble kraftig påvirket av steinaldermenneskets lyst til å sette tennene i østers eller fiske tett ved kysten.‭

Siden starten av middelalderen har festen deretter utviklet seg,‭ ‬og vi har spist flere og flere av dyrene i vannet.‭ ‬Og allerede i tidlig middelalder hadde mennesket spist så mye ferskvannsfisk at det begynte å bli mangel på dem.‭ ‬Så dro vi til havs,‭ ‬hvor det fremdeles vrimlet av fisk.‭

Etter hvert ble fiskeriet effektivt,‭ ‬og fra‭ ‬1500-tallet ble det fanget enorme mengder fisk på havet.‭ ‬Historien fra sjøer og elver gjentok seg,‭ ‬og det ble færre og mindre fisk i havet.‭ ‬En prosess som er akselerert ytterligere de siste‭ ‬50‭ ‬årene.‭

Så selv om mange fiskehistorier er løgn og overdrivelser,‭ ‬er det likevel sant at det var mange flere fisker i gamle dager,‭ ‬og de var ganske riktig kjempestore.‭

Lenker‭

Oceans Past II-konferansen,‭ ‬hvor forskerne la fram sine resultater‭

Hjemmeside til Census of Marine Life

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.
 

Powered by Labrador CMS