Golfstrømmen fungerer som drivkraften bak havets kretsløp og fordeler kulde og varme mellom den nordatlantiske regionen og tropene. Her er et bilde av Kongsfjorden på Svaldbard.

Forskere får kritikk etter ny rapport om Golfstrømmen 

– Vil ikke klare å stoppe Golfstrømmen, sier Lars H. Smedsrud ved Bjerknessentret. 

Tidligere denne uken ble en ny studie av forskere Københavns Universitet publisert. 

Studien viser at en del av Golfstrømmen kalt Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), eller omveltningssirkulasjonen i Atlanterhavet på norsk, kan kollapse innen få år.

Golfstrømmen fungerer som drivkraften bak havets kretsløp. I dag fordeler dette systemet kulde og varme mellom den nordatlantiske regionen og tropene. 

Dette vil stoppe helt opp dersom utslippene av klimagasser ikke avtar, hevder  Peter Ditlevsen. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Ifølge studien vil AMOC med 95 prosent sikkerhet kollapse mellom 2025 og 2090. 

Det er det imidlertid ikke alle som er enige i, og flere forskere kritiserer studien. 

– Provoserende 

Til NRK forteller Lars H. Smedsrud ved Bjerknessenteret at rapportens modeller er for enkle til å forutsi hva som vil skje i virkeligheten. 

- Det er jo en alvorlig endring og et tydelig tegn på global oppvarming. Men det får ikke de konsekvensene som de skisserer. Det vil ikke klare å stoppe Golfstrømmen, fordi denne også er drevet av vindene, sier Smedsrud til NRK. 

Smedsrud er altså ikke redd for at AMOC vil kollapse, og det er heller ikke Steffen Malskær Olsen, ved «Nationalt Center for Klimaforskning» i Danmark.

Han kaller rapporten for provoserende. 

– Det er en svært provoserende konklusjon basert på et datagrunnlag, som har store begrensninger. Det er min umiddelbare vurdering, sier Olsen til TV 2 Danmark, referert i NRK.

Likevel understreker klimaforskeren at alle forskere på feltet er enige om at tilstanden til Golfstrømmen er bekymringsfull, og at vi derfor må redusere verdens karbonutslipp. 

For usikkert 

Den tyske professoren og klimaforskeren, Niklas Boers, publiserte i 2021 en observasjonsstudie hvor han så på tidlige signaler på at AMOC vil kollapse. 

Boers mener de danske forskerne bør være forsiktige med å bruke målinger fra fortiden for å forutsi fremtiden. Det skriver han i en e-post til Videnskab.dk.

Han mener det er for mange usikre faktorer i studien og skriver: 

 «Hvis alle usikkerhetene skulle tas i betraktning, ville det sannsynligvis gi en usikkerhet på minst århundrer for når et vippepunkt kan inntreffe – og dette forutsetter fortsatt at et slikt vippepunkt i det hele tatt eksisterer og at det vil bli utløst ved global oppvarming.» 

Boers kom i sin studie frem til at det er tegn på at AMOC kan kollapse, men han sa ikke noe om når dette kunne skje. 

– Interessant studie 

Den norske klimaforskeren Tore Furevik stiller seg også kritisk til studiens påstander. 

Han er professor ved Universitetet i Bergen og var tidligere direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, men er nå direktør ved Nansensenteret.

– Konklusjonen min er at det er en interessant studie. Studien viser at det kan skje en rask reduksjon – eller et såkalt vippepunkt – og at det vil ha en klimaeffekt, men Golfstrømmen vil ikke kunne stoppe helt opp, sier han til Dagbladet.

Han forklarer at ettersom Golfstrømmen hovedsakelig er drevet av vindsystemet, vil den ikke stoppe uansett hva som skjer. Det er imidlertid ikke utenkelig at den kan bli svekket.

FNs klimapanel skrev i 2019 i en egen rapport at Golfstrømmen vil svekkes i løpet av dette århundret, men at det er lite trolig at den vil kollapse.

– Lite nyansert 

Klimaforsker Marius Årthun ved Bjerknessenteret og UiB sier til Dagbladet at konklusjonen i studien er teoretisk mulig, men beskriver det som «lite sannsynlig».

– Det er en interessant og verdifull studie fordi konsekvensene av en kollaps er så store. Når det er sagt, synes jeg at resultatene blir litt lite nyanserte, sier Årthun til avisen og legger til: 

– Metoden de har brukt er en statistisk metode for å se på stabiliteten. Det er ingen steder i denne studien hvor man ser på den faktiske havsirkulasjonen. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS