Bildet er fra området rundt Jutulsessen i Antarktis. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ny klimarapport:
Så mye vil havet stige hvis vi ikke holder oss til Parisavtalen

FNs klimapanel (IPCC) offentliggjorde i dag en rapport om havet og de isdekte delene av kloden, som ble godkjent etter motstand fra Saudi-Arabia.

Rapporten konkluderer med at global oppvarming og menneskeskapt forurensning vil påvirke isbelagte områder på en måte som skaper problemer over hele kloden.

Isbreer som smelter og flere varmebølger til havs, vil ifølge rapporten føre til at havnivåene øker så mye at millioner av mennesker må flytte.

Det knyttes rett nok stor usikkerhet til hvor mye havet vil stige som følge av utviklingen, men det siste anslaget fra FNs klimapanel tyder på at isen fra Antarktis vil forårsake en stigning på opptil 16 centimeter innen 2100.

Også issmelting på Grønland og oppvarmingen av vannet i havet bidrar til stigende havnivå. Hvis menneskeheten greier å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå, slik Parisavtalen legger opp til, vil havnivået trolig stige med cirka 0,5 meter innen 2100, heter det i et rapportutkast som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Hvis verden ikke greier å nå kuttmålene, vil havet sannsynligvis stige med bortimot 1 meter. Det er nok til å forårsake store ødeleggelser i kystnære millionbyer, i tillegg til at mange øystater vil bli ubeboelige.

Saudi-Arabia forsøkte tirsdag å undergrave forskningen spesialrapporten bygger på, men vant ikke fram.

Verdens største oljeprodusent nektet å slutte opp om en IPCC-rapport fra 2018, som slår fast at det må kuttes dramatisk i bruken av fossile energikilder dersom man skal nå 1,5 gradersmålet.

Powered by Labrador CMS