Overlevelsesguide for kvinner i styrer

Her er ti forskningsbaserte råd om hva kvinner (og menn) kan gjøre for å skape verdi for virksomheten og overleve som nytt styremedlem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Morte Huse har funnet at flere kvinner i styrer demper konfliktnivået og øker effektiviteten i styrene. (Foto: Colourbox)

Norge var først i verden med å lovfeste minimum 40 prosent representasjon av både menn og kvinner i styrene i allmennaksjeselskapene (asa-ene).

I praksis innebar det at selskapene som var omfattet av loven, måtte bytte ut menn med kvinner i styrene.

Flere andre land har fulgt det norske styreeksperimentet med argusøyne og latt seg inspirere til å iverksette tiltak for å øke kvinneandelen i styrerommene.

Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI har gjennomført flere studier der han spør om endringer i styrene har resultert i faktiske endringer i styrearbeidet.

Positive effekter

Han har blant annet funnet at flere styrekvinner gir økt satsing på styrets kompetanseutvikling. En høy kvinneandel demper også konfliktnivået i styret. Det gjør styrene mer effektive.

Flere kvinner i styret bidrar også til å utløse flere meninger. De bidrar også til at hele styret stiller bedre forberedt og er mer engasjert. Dette har bidratt til endringer i organisasjonen som fremmer innovasjon.

Men det er langt fra en selvfølge at en kvinne i styret vil gjøre noen forskjell.

En kvinne eller to i styrerommet gjør ingen forskjell. Med minst tre kvinner på plass, er det duket for mer innovative organisasjoner, ifølge Huse.

Mangfoldet må brukes

Kjønnsbalanse i styrer kan bidra til økt verdiskapning, men det er ikke noen enkel sammenheng mellom antall kvinner i et styre og verdiskapning, understreker BI-professoren.

Styrearbeidet og styreledelsen må legge vekt på å utnytte styremedlemmene, deres mangfold og deres kompetanse. Styret må arbeide som et team med samordnet målsetting, og ikke bare som en gruppe individer.

Debatten om kvinner i styrer har fått mange til å se på styrer med nye briller, ifølge styreforskeren. Det viktigste bidraget handler ikke så mye om kjønn. Det er mulig å gjøre noe, både for kvinner og menn, for å bidra til verdiskaping. 

- Det er et potensiale for å forbedre styrearbeidet i de aller fleste organisasjoner, understreker styreforskeren.

10 råd til nye styremedlemmer

Professor Huse har med utgangspunkt i mer enn 25 års forskning og undervisning i praktisk styrearbeid utarbeidet ti praktiske råd til kvinner og menn som går inn i styreposisjoner:

 • Sett deg godt inn i virksomheten. Du må forstå hva formålet med virksomheten er.
   
 • Bli kjent med bedriftens sterke og svake sider. Utvikle din egen oppfatning.
   
 • Finn ut hvilke oppgaver dette styret bør vektlegge for å bidra til verdiskaping og oppfylle virksomhetens formål. Ikke ta det for gitt at styret bare har bestemte måter å skape verdier på.  Få en diskusjon i styret om hvorfor styret er der.
   
 • Tenk gjennom hvilke bidrag du kan tilføre for å skape verdier i bedriften.
   
 • Gjør deg tanker om styrker og svakheter hos de andre styremedlemmene. Vær kritisk og tenk grundig. Prøv å forstå hvordan dere sammen kan gjøre bedriften bedre.
   
 • Finn samtalepartnere i styret – se gjerne på dem som mentorer.
   
 • Styrearbeidet finner ikke bare sted på styremøtene, i styrerommet og mellom styremedlemmene. Det er viktig at du er godt forberedt – langt utover det å lese styrepapirer.
   
 • Gjør deg kjent med aktuelle styrestrukturer, styreinstrukser og arbeidsbeskrivelse for daglig leder. Spør gjerne om hvorfor de aktuelle strukturene er valgt og om de eventuelt kan endres.
   
 • Det finnes mange styrer som fungerer bra, men alle styrer kan fungere enda bedre. Et styre som ikke hele tiden utvikles, vil lett bli dysfunkjonelt. Bidra derfor til at det gjennomføres regelmessige, grundige og formelle styreevalueringer. Pass på at evalueringsresultatene følges opp.
   
 • Trekk på lærdommer fra styrearbeid i ulike sammenhenger. Alle styrer og bedrifter er forskjellige, men erfaringer og tips fra styrer i andre typer virksomheter er viktige. Det er mulig at styrer i børsnoterte foretak har mer å lære av styrearbeid i frivillige organisasjoner enn omvendt.

Referanser:

Machold, Silke, Morten Huse, Katrin Hansen og Marina Brogi. 2013. Getting Women On To Corporate Boards. A Snowball Starting in Norway. Edward Elgar Publishing.

Morten Huse (2013). Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping: Utfordringer fra virksomheter med ulik eierskap og selskapsform. Magma nr. 7-2013: 49-62.

Powered by Labrador CMS