Slik lykkes du med coaching

Coaching kan hjelpe både ledere og medarbeidere til å utvikle sitt talent, sin selvtillit, og realisere sine mål. Morten Emil Berg, ved Handelshøyskolen BI, gir deg praktiske råd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Coaching-bølgen skyller inn over norske organisasjoner med uforminsket kraft, både i offentlige og private virksomheter.

Vi har fått en hel hær av gode hjelpere som fallbyr sine tjenester som coach.

Hva er egentlig coaching for noe?

- Coaching betyr å utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål.

- Det handler altså om å bruke dialog og aktiv lytting for å hjelpe mennesker til å lykkes, fremholder amanuensis Morten Emil Berg ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Morten Emil Berg er en av Norges fremste eksperter på bruk av coaching i lederutvikling og medarbeiderutvikling, og har nylig utgitt boken Coaching: Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (Universitetsforlaget 2006), som tar for seg både forskning, teori og praksis på fagfeltet.

Skjulte talenter

Coaching tar utgangspunkt i at ledere og medarbeidere har “skjulte” talenter, og vil kunne utvikle sitt potensial dersom de støttes og utfordres til å ta risikoen på å handle, og får positive mestringsopplevelser.

"BI-ammanuensis Morten Emil Berg."

Personen kan dermed komme i en kontinuerlig læreprosess hvor hun eller han bruker selvcoaching og tar ansvar for eget liv og egen utvikling.

Coaching i praksis handler om å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og utvikle sin selvtillit for å realisere sine mål.

BI-forskeren har utarbeidet ni praktiske råd som vil øke sannsynligheten for å lykkes med coaching i praksis.

Ni suksessfaktorer:

1. Sjekk premissene: Både coachen og den som skal coaches, må ha en grunnleggende tro på at individet er i stand til å forandre seg. Hun (eller han) som skal gjennom en coachingprosess, må tro på at hun kan bli dyktigere. Hun (eller han) må gjøre en oppriktig innsats for å utvikle seg, og frigjøre tid til prosessen.

2. Kultur for coaching: Organisasjonen må si klart i fra at coaching er en ønsket aktivitet. Det er lettere å arbeide med coaching dersom ledelsen går foran med et genuint ønske om å utvikle en coachende kultur.

3. Husk din “ABC”: “Ask before Coaching” er en kortfattet ABC i coaching. Be om tillatelse til å stille personlige spørsmål før du stiller dem. Det viser respekt overfor den som skal coaches, og bygger og opprettholder tillit. Blir spørsmål og tilbakemeldinger for kritiske, kan det oppleves ubehagelig, og i verste fall sette i gang uønskede prosesser.

4. Tillit og nærhet krever tid: For å lykkes med coaching, må det utvikles tillit og nærhet mellom coachen og han (eller hun) som skal coaches. Tillit og nærhet utvikles ved at det settes av tid til å utvikle samarbeidet.

"Coaching i teori og praksis"

5. Skreddersy prosessen til personlighet og behov: Coaching er en personlig prosess, som skal hjelpe den enkelte leder eller medarbeider til å oppnå bedre resultater.

6. Del ansvar for suksess og fiasko: Coachen og hun eller han som coaches, må føle et gjensidig personlig ansvar for å jobbe sammen om å nå målene. Begge parter bør påta seg ansvaret for suksess, på samme måte som begge parter har ansvar for å komme på rett kjøl igjen i tunge perioder.

7. Fremgang, ikke fullkommenhet: Oppgaven til coachen er å utfordre og støtte hun (eller han) som skal coaches i riktig retning mot målet. Effektive coacher er opptatt av å forsterke gode holdninger, effektiv atferd eller gode arbeidsprosesser. Det handler ikke om at enhver oppgave skal gjøres feilfritt.

8. Spilleregler ved coaching: Coachen og den som skal coaches bør bli enige om noen spilleregler seg i mellom. Her er eksempler på gode spilleregler: a) Full konfidensialitet, b) Det er den som skal coaches som setter målene, ikke coachen, c) Coachen skal ikke overta prosessen og overkjøre den som coaches, d) Hjelp den som coaches til å se verden på ulike måter og være ydmyk, e) Still gode, åpne spørsmål som gir rom for å bevare selvrespekt og verdighet, f) Tenk positivt, tro det beste om hverandre, g) Skap situasjoner der det er mulig å forandre mening og h) Det er ikke coachens oppgave å endre ting som ikke kan endres.

9. Vært aktiv lytter og forstå følelser: Coachen må være en aktiv lytter, og vie den som skal coaches full oppmerksomhet. Lytt også etter følelsene bak ordet, vær sensitiv overfor kroppsspråket.

Powered by Labrador CMS