Helsefarlige ledertyper

Det finnes fire hovedtyper helsefarlige ledere; De dramatiske, de eksentriske, de engstelige og de aggressive. BI-professor Paul Moxnes presenterer 13 krevende personligheter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva slags vanskelige personlighetstyper kan vi møte i arbeidslivet? De er alle godt beskrevet i forskningslitteratur, og vi møter dem i det virkelige liv.

- Dette er prototyper på problematisk samspill som vi kan oppleve mellom ledere og medarbeidere, fremholder Moxnes, som er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

De 13 vanskelige personlighetstypene vil i de fleste tilfeller fungere dårlig som lederstiler, men kan i gitte situasjoner være egnet i spesielle situasjoner.

- En passe dose kan i spesielle situasjoner være en fordel på bedriften, sier Moxnes.

De 13 personlighetstypene kan klassifiseres i fire hovedtyper: De dramatiske, de eksentriske, de engstelige og de aggressive.

De dramatiske sjefene

Moxnes presenterer fire forskjellige utgaver av den dramatiske sjefen.

1) Den narsissistiske sjefen: Han eller hun opptrer arrogant, utnyttende, selvsikkert og har storhetsforestillinger.

2) Den psykopatiske sjefen: Han eller hun opptrer impulsivt, ansvarsløst, viser forakt, er utagerende, ufølsom og føler seg uforpliktet overfor andres verdier.

3) Den hysteriske sjefen: Han eller hun opptrer affektert, flørtende, overflatisk, humørsyk og selskapssyk.

4) Den ustabile sjefen: Han eller hun opptrer uberegnelig, lunefullt, barnslig, følelsesmessig ustabilt, usikkert og har et umodent selvbilde.

De eksentriske sjefene

Paul Moxnes presenterer tre forskjellige utgaver av den eksentriske sjefen.

5) Den paranoide sjefen: Han eller hun viser forsvarsatferd, provoserer andre, er mistenksom, hissig og redd for å bli krenket.

6) Den mystiske sjefen: Han eller hun viser eksentrisk atferd, har særegne tanker, litt rart språk og føler seg fremmed.

7) Den likegyldige sjefen: Han eller hun virker fjern, intellektuelt fattigslig, følelsesflat, men er vennligsinnet i egne øyne.

"Paul Moxnes."

De engstelige sjefene

Paul Moxnes presenterer tre forskjellige utgaver av den engstelige sjefen.

8) Den avhengige sjefen: Han eller hun fremstår som naiv, fredelig, selvreduserende og umoden. Han eller hun underkaster seg litt sin overordnede og føler seg fortapt uten.

9) Den unnvikende sjefen: Han eller hun opptrer vaktsomt, tilbaketrukket, redd og fremmedgjort. Dette er en leder som helst unngår andre.

10) Den tvangspregede sjefen: Han eller hun virker disiplinert, respektfull, høytidelig og tankemessig begrenset. Han eller hun er usedvanlig perfeksjonistisk, konvensjonell, formell, seriøs og samvittighetsfull.

De aggressive sjefene

Paul Moxnes presenterer tre forskjellige utgaver av den aggressive sjefen.

11) Den passiv-aggressive sjefen: Han eller hun fremstår som sta, opposisjonell, negativistisk, irritabel og utilfreds. Denne lederen motsetter seg krav om å yte noe ekstra for bedriften.

12) Den aggressiv-pågående sjefen: Han eller hun opptrer uredd, skrekkinnjagende, dogmatisk, fiendtligsinnet og konkurrerende. Han eller hun liker å konkurrere, dominere og ydmyke andre.

13) Den selvutslettende sjefen: Han eller hun er tilbakeholdende, underkastende, kontradiktorisk, rakker ned på seg selv, virker depressiv, selvbestraffende og masochistisk. Han eller hun vender aggresjonen mot seg selv.

Disse tretten vanskelig personlighetstypene finnes også i norske organisasjoner.

- Men vi må huske på at relasjoner og mellommenneskelige forhold på jobben i seg selv kan være nok til å skape opplevelsen av slike personlighetstrekk, understreker BI-professor Paul Moxnes.

Artikkelen er basert på Paul Moxnes artikkel “Helsefarlige ledere”, som er publisert som Lederfokus i Ukeavisen Ledelse 17. november 2006.

Powered by Labrador CMS