Havstrømmene blir nå betydelig svekket av at det renner ut ferskvann fra smeltende is, særlig på Grønland, ifølge forskerne bak ny studie.

Studie viser at Golfstrømmen kan kollapse innen få år

En studie fra danske forskere viser at Golfstrømmen kan kollapse om få år. Det kan få alvorlige konsekvenser for klimaet allerede i midten av dette århundret.

Golfstrømmen fungerer som drivkraften bak havets kretsløp. Kretsløpet frakter vann mellom Nordpolen og Sydpolen, via Ekvator, samtidig som den driver strømmene i Atlanterhavet.

En studie fra Københavns Universitet viser at dette kretsløpet kan kollapse langt tidligere enn man har trodd. Havstrømmene blir nå betydelig svekket av at det renner ut ferskvann fra smeltende is, særlig på Grønland.

Kollapse i 2060?

I dag fordeler dette systemet kulde og varme mellom den nordatlantiske regionen og tropene. Dette vil stoppe helt opp dersom utslippene av klimagasser ikke avtar, ifølge Peter Ditlevsen. Han er en av forskerne bak studien.

Ditlevsens beregninger tilsier med 95 prosent sikkerhet at systemet vil kollapse mellom 2025 og 2095. Det mest sannsynlige er at det skjer om 37 år – altså 2060.

– Når vi først overskrider dette nivået av drivhusgasser i atmosfæren, er det ingen vei tilbake, sier Ditlevsen. Han kaller funnene i studien for meget bekymringsfulle.

Ditlevsen påpeker overfor The Guardian at Golfstrømmen ikke har kollapset på 12.000 år – ergo siden istiden.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS