Emei-fjellene i Kina ble dannet av vulkanutbruddene som kan ha skapt nok en masseutryddelse på jorda.

Forskere har oppdaget nok en masseutryddelse

De fem masseutryddelsene forskere kjente til får selskap av en sjette.

«The Big Five» kalles de gjerne. Fem store masseutryddelser mange millioner år tilbake, der store deler av livet på jorda forsvant i løpet av kort tid.

I en artikkel i tidsskriftet Historical Biology mener to forskere fra USA og Kina at de nå har funnet gode bevis for en sjette masseutryddelse.

Den fant sted under Perm-tiden for rundt 260 millioner år siden. Årsaken kan ha vært store vulkanutbrudd i dagens Kina. Enorme mengder metan og CO2 ødela livet både i havet og på land.

Samtidig skapte vulkanutbruddene Emei-fjellene i Sechuan-provinsen midt i Kina.

Meteoritten som drepte dinosaurene

Denne geologiske hendelsen har vært kjent blant forskere en stund. Det nye er at de to forskerne Michael R. Rampino og Shu-Zhong Shen mener tapet av artsmangfold på jorda ble veldig stort også denne gangen. Mye større enn det som tidligere har vært kjent.

Den mest kjente masseutryddelsen skjedde for rundt 65 millioner år siden.

Da styrtet trolig en enorm meteoritt ned på Yucatan-halvøya i dagens Mexico. Hendelsen er den mest sannsynlige årsaken til at dinosaurer, flyveøgler og store havkrypdyr ble utryddet

Slik banet denne siste store masseutryddelsen veien for pattedyrene, inkludert oss mennesker.

Hva var årsaken for 260 millioner år siden?

I den nyoppdagede masseutryddelsen for 260 millioner år siden ble livet i havet spesielt hardt rammet, mener de to forskerne. På land gikk masseutryddelsen i tidsperioden Sen-Guadalope utover planter og reptiler.

Det tok mellom fem og syv millioner år før økosystemene på jorda var på høyden igjen. Når forskerne skal spekulere på årsaker til den nyoppdagede masseutryddelsen, så lander de altså på høy vulkansk aktivitet knyttet til dannelsen av Emei-fjellene. Vulkanaktiviteten førte igjen til utslipp av mye metan og CO2.

Det som anses for å være den aller største masseutryddelsen noensinne – Perm-trias-utryddelsen – inntraff for cirka 250 millioner år siden. Altså rundt ti millioner år etter denne nyoppdagede utryddelsen. Studier har konkludert med at 90 prosent av artene i havet og 70 prosent av artene på landjorda forsvant i den masseutryddelsen.

Forskeren Michael R. Rampino mener nettopp dette at Perm-trias-utryddelsen kom så «raskt» etterpå, har gjort det vanskeligere å oppdage denne masseutryddelsen.

Emei-fjellene er et sentrum for buddhistisk kultur i Kina. Her finnes det også flere sjeldne dyrearter. Fjellene besøkes av mange turister.

Kombinasjon av flere årsaker

Årsaken til masseutryddelser av arter på jorda er et stridstema blant ekspertene på området.

Noen forskere mener nå at det flere ganger kan ha ligget en kombinasjon av faktorer bak store masseutryddelser. For eksempel masseutryddelsen for 65 millioner år siden, som tok knekken på dinosaurene.

Da kan en kombinasjon av meteorittnedslaget på Yucatan og enorme vulkanutbrudd i India, sammen ha ført til en katastrofe for livet på jorda.

De fem utryddelsene

Den første store utryddelsen av dyr og planter på jorda fant sted i slutten av tidsperioden Ordovicium, for rundt 450 millioner år siden. Hendelsen utryddet nesten 86 prosent av alle havdyrarter og skyldtes trolig et massivt oksygentap.

Den neste store utryddelsen kom for rundt 370 millioner år siden i tidsperioden Devon.

For rundt 250 millioner år siden hendte altså den aller største masseutryddelsen vi kjenner – Perm-trias-utryddelsen.

Den nest siste masseutryddelsen kom i overgangen mellom tidsperiodene Trias og Jura, for rundt 200 millioner år siden. Oppsprekkingen av superkontinentet Pangea begynte på denne tiden. Flere av konkurrentene til dinosaurene forsvant og dermed banet utryddelsen veien for at dinosaurene fikk mer kontroll.

Den femte og mest kjente masseutryddelsen kom for rundt 65 millioner år siden og tok livet av dinosaurene.

Kilder og referanser:

Michael R. Rampino og Shu-Zhong Shen. «The end-Guadalupian (259.8 Ma) biodiversity crisis: the sixth major mass extinction?», Historical Biology, 2019.

Powered by Labrador CMS