Opprydninger etter jordskjelvet i Nepal i 2015. (Foto: manjitkhadka / Shutterstock / NTB scanpix)

Jordskjelv kan sette i gang jordskjelv på den andre siden av kloden

Et stort jordskjelv kan trolig sette i gang andre store skjelv, gjerne på motsatt side av planeten.

En ulykke kommer sjelden alene, sies det.

Kanskje gjelder det samme for katastrofer? Noen har i hvert fall spekulert på om et stort jordskjelv ett sted på jorda, kan sette i gang lignende skjelv et helt annet sted. Og tanken er ikke helt på jordet.

Jordskjelv dannes fordi kontinentalplatene som glir mot eller langs hverandre hekter de røffe kantene i hverandre slik at presset bygger seg opp. Til slutt blir presset for stort og kantene slipper plutselig, og dermed skapes de karakteristiske rystningene.

Kanskje er det slik at små skjelvinger fra jordskjelv langt borte nettopp kan bidra til å få kantene til å slippe?

Nå har Robert O’Malley fra Oregon State University og kollegaene hans forsøkt å finne ut av det.

Talte skjelv etter skjelv

Forskerne har sett på kraftige skjelv som målte over fem på Richters skala, i seismiske data fra mer enn fire tiår.

Planen var som følger:

Kartlegge jordskjelv på kloden i de tre første dagene etter store skjelv. Etterskjelv i samme område som det første ble ikke regnet med.

Kartlegg antallet jordskjelv i alle de andre tredagersintervallene i datamaterialet.

Sammenligne og se om det er flere skjelv i på jorda i dagene etter et stort jordskjelv.

Og nå antyder altså resultatene at det faktisk kan være en kobling mellom skjelvene i helt ulike områder.

På motsatt side av jorda

I dagene etter et stort jordskjelv, økte risikoen for skjelv andre steder i verden. Og sannsynligheten var aller størst i områdene som lå på helt motsatt side av kloden. Risikoen for spesielt kraftige skjelv økte også i dagene etter et annet stort jordskjelv. Så kom en spesielt rolig periode etterpå.

Kanskje en slik sammenheng kan hjelpe framtidas forskere med å forutse jordskjelv, skriver forskerne.

Men ikke vent deg nye varslingssystemer med det aller første.

Tidligere undersøkelser har nemlig ikke klart å vise en slik sammenheng, og det må mer forskning til både for å bekrefte de nye resultatene og for å kartlegge en eventuell sammenheng nærmere.

Likevel er det altså mulig at vi nå har vitenskapelig dokumentasjon for at en ulykke sjelden kommer alene.

Referanse:

R. T. O’Malley, D. Mondal, C. Goldfinger & M. J. Behrenfeld, Evidence of Systematic Triggering at Teleseismic Distances Following Large Earthquakes, Scientific Reports, august 2018.

Powered by Labrador CMS