Damp stiger fra en sprekk i veien nær Grindavik mandag 13. november. Det er mulig at magma nede i skorpen kan komme ut i vulkanutbrudd.

Fare for vulkan­utbrudd på Island: Hva er det som skjer under bakken i Grindavik?

Tilsiget av magma i en sprekk under tettstedet er redusert. Men fortsatt er det høy risiko for et utbrudd, forklarer vulkan-forsker på Island. 

Island venter et nytt mulig vulkanutbrudd. Flytende stein fra jordens indre har bygget seg opp under overflaten ved tettstedet Grindavik. 

Vulkanutbruddet kan komme om kort tid og rundt 3.800 innbyggere er evakuert. 

Grindavik ligger på Reykjanes-halvøya litt sørvest for Reykjavík.

– Hovedhendelsen skjedde fredag kveld, sier Rikke Pedersen. 

Hun er leder for forskningsinstitusjonen Nordic Volcanological Center på ved Universitetet på Island og forsker på skorpe-deformasjon ved vulkanisme og jordskjelv.

På fredag skjedde det som kalles en dyke-injeksjon, forteller Pedersen. 

– Magma beveget seg inn i en veldig stor sprekk under bakken. 

Sprekken er 15 kilometer lang og strekker seg fra fire kilometer ned i jordskorpen, til 800 meter under bakken. 

Repareres fra undersiden

Island er plassert på to tektoniske plater som sprer seg fra hverandre. Den nordamerikanske og den europeiske platen dras fra hverandre med to centimeter i året.

Det bygges opp spenninger over lang tid, og plutselig gir skorpen etter. 

– Det som skjer, er at skorpen ikke tåler å strekkes mer, sier Pedersen. 

Det dannes sprekker som fylles opp med magma. 

– Det blir reparert fra undersiden. Magma beveger seg inn der hvor skorpen feiler. 

Lettet på trykket på fredag

Fredag ble en slik sprekk under Grindavik fylt opp med magma raskt. Tusener av kubikkmeter med magma i sekundet stømmet inn. 

Nå har hastigheten avtatt, men det er fremdeles bevegelse og tilsig med magma. 

– Tilsiget er flere størrelsesordener mindre nå, rundt 40 til 50 kubikkmeter i sekundet, sier Pedersen. 

Siden fredag har også jordskjelv-aktiviteten stabilisert seg. Det er nå rundt 1000 jordskjelv om dagen. 

De fleste er under 3 i styrke og er ikke merkbare for mennesker. Men fredag ristet det mye, forteller Pedersen, som holder til i Reykjavík-området. 

– Den mye lavere hastigheten nå viser det ble sluppet ut mye trykk i dyking-injeksjonen fredag. Den kom seg ikke til overflaten heldigvis. 

Men forskere ser fortsatt tilsig og utvidelse under bakken. 

– Vi opererer fremdeles med en høy risiko for et vulkanutbrudd.

Rikke Pedersen forsker på skorpe-deformasjon ved vulkanisme og jordskjelv.

Utbrudd på land eller i sjøen

Sprekken, eller magmatunellen, begynner utenfor kysten av Grindavik, strekker seg under tettstedet og noen kilometer innover. Se den røde streken på bildet under.

Den røde streken viser magmatunnelen eller dyke-inntregningen.

Det har vært diskutert om utbruddet mest sannsynlig vil komme i havet eller på land.

– Jeg vil si at det er en redusert risiko for et utbrudd ved segmentet som går ut i havet, sør for Island, sier Pedersen. 

– Men vi har fortsatt økt og høy sannsynlighet for vulkanutbrudd på segmentet på land, som er hoveddelen av magmatunellen.

Det er ikke mulig å si noe mer om hva som vil skje enda, sier Pedersen. De må vente å se og fortsette å analysere dataene som kommer inn.

Mindre sjanse for stort utbrudd

Det har vært varslet at utbruddet kan bli stort, kanskje verre utbruddet på øygruppen Vestmannaeyjar for 50 år siden, ifølge NRK. Da ble 400 hus ødelagt. 

Det er mindre sannsynlig nå at utbruddet blir spesielt stort, sier Pedersen. 

– Risikoen for et veldig kraftig utbrudd er redusert på grunn av redusert tilsig. Men Grindavik er fremdeles ikke et hyggelig sted å bo akkurat nå. 

Om et utbrudd blir stort eller lite, så kan det uansett gjøre mye skade om det kommer opp i eller i nærheten av Grindavik. 

Det typiske mønsteret 

Et eventuelt utbrudd vil utspille seg med lava og skadelige vulkanske gasser. Slik var det også med de forrige utbruddene som skjedde på halvøya i ubebodde strøk i 2021, 2022 og tidligere i 2023. 

Lavaen kan komme fra en lang sprekk, eller fra flere enkeltplasser langs magmatunellen. 

– Vi kan ikke forutse det, men det typiske mønstret for denne typen utbrudd er at det begynner fra en lengre sprekk som kan være flere kilometer lang. Deretter vil det bli en eller flere fokuspunkter, mens sprekken dør ut. 

Askenedfall? 

Steffen Gunnar Bergh er professor i geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Han sier også at det fremdeles er uvisst hva som vil skje ved Grindavik. 

– Det som nå skjer, er at jordskjelvaktiviteten har avtatt, sier Bergh. 

– Det betyr at enten så stabiliserer jordskorpen seg og det blir kanskje ikke noe utbrudd, eller så er det er det nært forestående og det kommer et utbrudd. 

I 2010 var det et utbrudd ved Eyjafjallajökull hvor store utslipp av aske skapte problemer for flytrafikken. 

– Det som skjedde da, var at utbruddet kom fra et vulkanrør under en isbre på land.

Om lavaen er i kontakt med fuktighet eller vann når den kommer til overflaten,  kan det bli eksplosivt og føre til aksenedfall, forteller Bergh. 

– Da brytes magmaen i stykker i masse små biter og det blir mye partikler som kommer. 

Kommer utbruddet på land, vil det sannsynligvis bli en langsom utstrømning ut til sidene. 

Der platene møtes

Grindavik ligger akkurat der hvor de to tektoniske platene møtes, forteller Bergh.

– Når platene går fra hverandre, så strekker det jordskorpen samtidig som den bryter i stykker. Da åpnes det gigantiske sprekkesystemer som følger parallelt med ryggen. 

Magma fra langt nede i jorda kommer opp og igjennom disse sprekkene og samles i lommer, mellom ti og 20 kilometer nede i bakken, forteller Bergh. 

– På Island er det slike magmakamre litt på rekke og rad som følger disse sprekkesystemene.  Hvis et sprekkesystem når helt opp til overflaten, vil magmaen komme til overflaten og flyte ut som det vi kaller for lava.

Nå fyller det seg opp under bakken ved Grindavik. 

– Det som da skjer, er at bakken over hever seg. Islandske vulkanologer har satt ut avanserte GPS-målesystemer som kan måle om bakken hever eller senker seg. 

Jordskjelvene kommer når skorpen strekkes og spennes og så begynner å sprekke.

Jordskjelvmåling og GPS

Hvordan følger forskere på Island med på det som skjer under bakken?

– Vi har et veldig tett nettverk av seismometre som plukker opp jordskjelvaktivitet her på Island, sier Rikke Pedersen. 

Overvåkningen gjøres av Islands meteorologiske institutt. 

– Sammen med instituttet driver vi et nettverk av GPS-stasjoner som registrerer bevegelser i overflaten, sier hun. 

– Det som skjedde på fredag var at vi kunne se at to GPS-stasjoner på hver side av dyken flyttet seg fra hverandre med mer enn en meter. Magma-inntrengingen var veldig tydelig fra dataene om deformasjonen. 

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS