Blir du vekket av støy fra fly som letter? Det er ikke bare den hørbare lyden som får huset til å riste. (Illustrasjonsfoto: Pexels free stock photos)

Hvordan dempe lyd vi ikke hører?

Lydbølger vi ikke hører, skaper også vibrasjoner i tak, vegger og vinduer.

Om prosjektet

NGI har på oppdrag fra Forsvarsbygg gjennomført et forskningsprosjekt om lavfrekvent lyd og vibrasjoner.

Prosjektet er finansiert av NGI i samarbeid med Forsvarsbygg. 

NGI har benyttet programvaren Comsol Multiphysics til å gjennomføre modellforsøkene.

Hvis du noen gang har sovet nær en flyplass, vet du hva lavfrekvent lyd innebærer. Ikke bare blir du vekket av den øredøvende lyden fra fly som tar av; det føles også som om veggene og alt som er i rommet begynner å riste.

Støy kan være mye forskjellig, også lyd som har så lav frekvens at den ikke oppfattes av det menneskelige øret. Lavfrekvent lyd har færre enn cirka 20 svingninger i sekundet og kalles også infralyd.

Slik lyd kan skape følbare vibrasjoner. Fenomenet har vært lite studert og lite forstått. De lave frekvensene gjør at samspillet mellom lyd og vibrasjoner i bygningskonstruksjoner og materialer er en annen enn ved mer høyfrekvent og hørbar lyd.

Spesialister på Norges Geotekniske Institutt (NGI) har nå lyktes med å lage datamodeller av vibrasjoner fra lavfrekvent lyd og dermed skapt grunnlag for å kunne dempe disse.

– Vi har vært spesielt opptatt av lydbølger som ligger i grenseområdet for hva menneskets øre oppfatter, og vi har sett på hvordan slike lydbølger påvirker vegger, tak, vinduer og gulv og skaper vibrasjoner i en bygning, forklarer Finn Løvholt, seniorspesialist ved NGI.

En roligere nattesøvn

Forskernes funn kan få betydning for hvordan vi i fremtiden bygger på støyutsatte steder. For å kontrollere resultatene fra datamodellene satte de opp fysiske forsøk der de testet hvordan vibrasjoner sprer seg i ulike materialer.

– Da vi startet dette arbeidet, hadde vi en teori om at vegger og tak spiller en avgjørende rolle. Men det viste seg at vinduene har en mye større betydning enn hva vi trodde. Derfor vil også vinduene spille en nøkkelrolle for den som skal bygge nær lavfrekvente støykilder, sier Løvholt.

Han mener at det at flere og flere mennesker bor i nærheten av støyende områder, og at lydnivået fra trafikk, infrastruktur, byggeplasser og industri ikke ser ut til å minske i fremtiden, gjør funnene ekstra viktige.

Powered by Labrador CMS