John Anders Dahl fra NGU og Odd Are Jensen fra NVE monterer kamera på toppen av Gråfonnfjellet i Åndalsnes. (Foto: Freddy Yugsi Molina, NGU)

Skal hindre skredkatastrofer med kamera og laser

Hver fjerde time skal det stupbratte fjellet i Åndalsnes kartlegges i detalj med kamera, et fjell hvor det går mange små og store skred.  

Vi befinner oss på toppen av det 1000 meter høye Gråfonnfjellet i Innfjorddalen. Tekniker John Anders Dahl monterer kamera i stativ, som er spesiallaget til formålet.

Det er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er relativt små og høyt oppe i fjellsiden, men flere av de små steinsprangene har forårsaket større jordskred.

I et og et halvt år skal kameraene på toppen av Gråfonnfjellet overvåke fjellsidene. Hver fjerde time blir det tatt et nytt bilde. (Foto: Freddy Yugsi Molina, NGU)

Det har også vært store skred som har stengt veier og truet dem som bor inne i dalen. I 1611 mistet 10 personer livet i et skred fra fjellet.

Fotolinsen rettes mot fjellsida. I ett og et halvt år fremover skal kameraet ta bilder med fire timers mellomrom. Det unike bildemateriale vil gi skredforskerne en oversikt de aldri har hatt før i dette området. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE og NGU. 

Detaljert kartlegging

- Dette er et aktivt skredområde, som vi ønsker å få et nært kjennskap til. Her går det stadige steinsprang og jordskred, og vi ønsker å vite når og hvor de skjer, vi vil se størrelsen på steinblokkene og få kunnskap om hvor ofte det går skred her, forteller geolog og forsker ved NGU Freddy Yugsi Molina.

Det skal settes ut tre kamera, to til å overvåke fra hver sin topp og ett fotograferer nede fra dalen. Det er den mest detaljerte overvåking av steinsprang  som er gjort noensinne.

Følger med på vær og terreng

Også nede fra skogkanten fotograferes fjellsiden. (Foto: Freddy Yugsi Molina, NGU)

Samtidig etableres en metereologisk datastasjon ikke langt unna fjellet. På denne måten får forskerteamet fra NGU  jevnlig tilførsel av hvordan temperatur og nedbør opptrer i området.

- Vi ønsker å studere sammenhengene mellom ulike værtyper og skredaktiviteter i fjellsiden. Dette vil etterhvert bli en unik kunnskapsbase, som vi kan benytte når vi skal kartlegge og karakterisere andre skredområder i landet, sier Yugsi Molina.

Forskerne benytter også laser, såkalt LIDAR-teknologi, for å scanne formasjonene i fjellsiden før og etter den halvannet år lange overvåkningsperioden.

Avansert laserteknologi (LIDAR) tas i bruk for å kartlegge terrenget i fjellsidene før og etter forskningsperioden. (Foto: Freddy Yugsi Molina, NGU)

Slik kan de finne ut nøyaktig  hvordan terrenget har forandret seg i løpet av perioden, og ha detaljert oversikt over hvilken type skred som har stått bak forandringene.

Skal øke tryggheten for folk

Alt dette handler til slutt om å øke tryggheten ved skredfarlige områder. Kunnskapen fra overvåkingsprosjektet i Åndalsnes kan overføres til andre lignende skredutsatte fjellområder.

Geologene måtte ta helikopter til hjelp for å få monterte kameraene som skal overvåke fjelleskredene fra Gråfonnfjellet. (Foto: John Anders Dahl, NGU)

- Når vi har fått alle bildene og samlet inn alt datamaterialet, kommer det til å gi oss mange nye muligheter. Dess mer vi vet om hvordan fjellskred oppstår og opptrer, og hvilke forhold som fører til dem, desto bedre kan vi forebygge skredkatastrofer i fremtiden. Dataene som vi får ut fra forskningen ved Gråfonnfjellet vil derfor ha stor verdi, sier skredforsker Yugsi Molina.

 

 

 

Powered by Labrador CMS