Ikke siden 1989 har NORSAR registrert et kraftigere jordskjelv i havet utenfor Norge. Equinor-plattformen Snorre B er stengt ned.

Derfor kan det bli jordskjelv i havet utenfor Norge

I 2022 var det et kraftig skjelv i det mest utsatte området.

Skjelvet klokka 06.32 om morgenen 21. mars 2022 kunne kjennes over mye av Vestlandet og så langt sør som Jæren. Østover skal folk ha merket skjelvet så langt unna som i Drammen.

Det er det kraftigste skjelvet som er målt i Nordsjøen på 33 år, opplyser instituttet NORSAR.

Skjelvet ble målt til magnitude 4,7 og skjedde 160 kilometer vest for Florø.

Et jordskjelvs magnitude er et tall som brukes for å sette mål på energien et jordskjelv utløser. Størrelsen er omtrent den samme som man måler med Richters skala.

Der spenningene i jordskorpa er størst får vi mest jordskjelv. Kartet viser jordskjelv registrert av NORSAR i årene 1987-2017. Skjelvet mandag 21. mars 2022 var større enn alle disse.

Tektoniske plater

Mathilde Bøttger Sørensen er jordskjelvforsker ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen.

Hun minner om at Norge befinner seg langt fra grensene mellom de store tektoniske platene som deler opp jordskorpen. Det er langs disse plategrensene at vi vanligvis opplever kraftige jordskjelv.

– Den nærmeste slike plategrensen går midt i Atlanterhavet og under Island.

– Likevel er det ikke umulig at spenninger skapt av denne plategrensen under Island forplanter seg helt til Norge.

– Tyske kolleger jeg har vært i kontakt med nå mandag morgen, mener at dette skjelvet har en bruddmekanisme som stemmer med en slik forklaring. Men dette er foreløpig bare spekulasjoner, sier Sørensen til forskning.

Her var senteret for skjelvet.

Flere mulige forklaringer

En annen mulig forklaring på jordskjelv både i Norge og i havet utenfor kysten vår, er landhevingen som fortsatt pågår etter den siste istidsperioden.

– En veldig tung iskappe har presset landet ned. Når landet hever seg opp igjen, så skapes det spenninger i jordskorpen som kan utløse jordskjelv.

Dette kan du lese mer om i denne forskning.no-artikkelen fra januar i år:

Nok en forklaring – som også henger sammen med istidene – handler om de enorme mengdene med sedimenter som er blitt vasket ut i Nordsjøen og Norskehavet. Disse sedimentene er i stor grad rester etter Norges gamle fjell.

Restene etter Norges gamle fjell er med på å presse havbunnen ute på kontinentalsokkelen langs kysten ned. Dette skaper også spenninger i jordskorpa som kan utløse jordskjelv.

Kontinentalskorpe og oseanisk skorpe

En fjerde mulig forklaring på jordskjelv i havet utenfor Norge handler mer om selve havbunnen.

– Det finnes to typer jordskorpe i Norskehavet. Utenfor kysten finnes det kontinentalskorpe. Lenger ute begynner den oseaniske havbunnskorpen, altså havbunnen som dekker det aller meste av verdenshavene.

– I møtet mellom disse to havbunnskorpene kan det også bygges opp spenninger i jordskorpen.

Hvilken av disse forklaringene som ligger bak jordskjelv i havet utenfor Vestlandet, er det vanskelig å svare sikkert på sier Sørensen til forskning.no. Dette er noe seismologene må forske mer på.

Mathilde Bøttger Sørensen er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.

Følg med på jordskjelv her

Vil du følge med på jordskjelv rundt omkring på jorda?

Det kan du gjøre her hos Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk.

Nettadressen er ganske enkelt skjelv.no.

Her finner du også nyheter om de siste jordskjelvene.

Saken ble oppdatert 21.03 kl.11.45 med flere fakta.

22.03 kl 13.45: Førde rettet til Florø.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS