Norges Geotekniske Institutt advarte i 2003 mot at menneskeliv kunne gå tapt i skred uten sikringstiltak før utbyggingen i Nystulia i Gjerdrum.

NGI advarte i 2003:
– Større skred antas å kunne ta 10–50 menneskeliv

Før utbyggingen i Nystulia i Gjerdrum, advarte NGI mot at liv kunne gå tapt i skred dersom området ble utbygd uten tiltak for å kunne begrense risikoen.

«Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10–50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20–100 millioner kr», heter det i rapporten fra 2003 om det konkrete skredområdet, ifølge VG.

Rapporten er skrevet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) før området i Nystulia i Gjerdrum, som 30. desember ble rammet av et stort kvikkleireskred, ble bygd ut.

Både utbygger og Gjerdrum kommune skal ha hatt kunnskap om at området var rødmerket med høy faregrad for skred.

Anbefalte skredsikringstiltak

I 2005 fulgte instituttet opp med konkrete anbefalinger til tiltak som skulle redusere risikoen.

I en pressemelding 1. januar i år skriver NGI at sikringstiltakene etter det de vet, ble utført.

Disse er av tre typer:

* Avlastning / avgravning av høyere terreng for å redusere belastning

* Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred

* Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken

– Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret. De faresonekartene som er blitt laget i etterkant av utbyggingen viser at risikoen for at det skulle gå skred i dette området ble betegnet som lav, sa administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

NGI vil ikke svare

VG har bedt NGI om å avklare om rådene ble fulgt, men instituttet ønsker ikke å svare.

«Vi ønsker ikke å bidra til å spekulere på årsaken til skredet, vi har fokus på akuttfasen», skriver NGIs kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i en epost til VG.

I en pressemelding tirsdag formiddag sier NGI at de nå jobber med å få oversikt over dokumentasjonen rundt skredområdet.

– Vi har stor forståelse for at mediene går inn i byggesaker i Gjerdum og også ser på vår rolle, sier Lars Andresen.

NGI skriver at de nå går gjennom det fysiske saksarkivet, korrespondanse med utbygger og kommune, og annen dokumentasjon.

– Det er et omfattende arbeid. Byggesaken går tilbake til 2003. Siden da har det vært en utvikling av regelverk og praksis knyttet til prosjektering, utførelse og kontroll, står det.

Astrup må svare

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sendte tirsdag et skriftlig spørsmål der han ber om at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) svarer på om sikringstiltakene ble utført slik NGI anbefalte.

Astrup må svare på spørsmålet innen seks virkedager.

Powered by Labrador CMS