Fra drillingen ned til Lake Whillans under det vestantarktiske isflaket. (Foto: Reed Scherer)

Sikkert funn av mikrober dypt under isen på Sydpolen

Mikrobene lever av mineraler i stein. Lignende organismer kan derfor finnes under isen på Mars.

For første gang er et yrende liv av mikroorganismer påvist sikkert i en innsjø 800 meter under isen i Antarktis.

Slike innsjøer finnes fordi varme fra jordas indre og friksjonsvarme fra isflakene som beveger seg over dem, smelter isen nedenfra.

Over hundre tusen levende celler ble funnet i hver milliliter av ferskvannet i innsjøen Lake Whillans under det vestantarktiske isflaket.

Første sikre funn

Forskerne i det amerikanske prosjektet Whillard Ice Stream Subglacial Access Research Drilling (WISSARD) brukte i 2013 en drill med varmt vann, og tok strenge forholdsregler for å hindre forurensing av mikrober utenfra.

Lignende forsøk har vært gjort tidligere ved innsjøen Lake Vostok. Der ble imidlertid prøvene hentet fra isen rett over innsjøen, og det var langt færre mikrober i prøven.

Derfor har det vært stilt spørsmål ved om disse prøvene kunne bevise at liv finnes i slike innsjøer dypt under isen. Nå er resultatene sikre, ifølge en nyhetsmelding fra National Science Foundation, som har støttet prosjektet.

Spiser stein

I slike dype innsjøer av ferskvann under isen vil det ikke være tilsig av næringsrikt organisk materiale utenfra som mikroorganismene kan leve av.

Riktignok kan mikrobene leve på rester av døde mikroorganismer i den samme innsjøen, men forskerne har også funnet ut at næringsstoffene kommer fra mineraler, knust og finfordelt av isflaket som langsomt gnurer over berggrunnen under innsjøen.

- I denne forstand spiser mikrobene stein, skriver den britiske glasiologen Martyn Tranter i en følgeartikkel i tidsskriftet Nature, der studien også er publisert.

Elektronmikroskopi av mikrobe festet til partikkel fra avleiret bergart, hentet opp fra Lake Whillans 800 meter under det vestantarktiske isflaket. (Foto: Trista Vick-Majors)

Kanskje også på Mars

Blant stoffene i mineraler som mikrobene kan leve av, er fosfor, nitrat og ammonium, altså forbindelser av nitrogen og henholdsvis oksygen og hydrogen.

Noen av disse stoffene kommer også fra reaksjoner mellom døde mikroorganismer og steinene under, ifølge Tranter.

Han mener at dette funnet gjør det mer sannsynlig at lignende mineralspisende mikrober kan finnes under isen på Mars og andre planeter.

Referanse og lenke:

Brent C. Christner mfl: A microbial ecosystem beneath the West Antarctic ice sheet, Nature 21.august 2014, doi:10.1038/nature 13667 Sammendrag

Nettsidene til prosjekt WISSARD

Powered by Labrador CMS