Bakgrunn: Fakta om påvisning av ukjent og ikke-godkjent GMO

Veterinærinstituttet er opptatt av å kunne påvise ukjent og ikke-godkjent genmodifisert materiale.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Slik metodikk er aktualisert gjennom de kontrolltiltak som Mattilsynet har innført i forbindelse med genmodifisert langkornet ris fra USA etter at det ble kjent at LLRICE601 ulovlig har havnet på markedet uten å bli risikovurdert.

En gruppe forskere ved Veterinærinstituttet har sammen med forskere ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo i noen år arbeidet med å utvikle en metode for å påvise ukjent genmodifisert (GM) materiale.

Ukjent GM materiale er materiale som ikke har vært gjennom offentlig risikovurdering av for eksempel European Food Safety Authority (EFSA), US Department of Agriculture (USDA), Mattilsynet eller deres vitenskapelige komiteer.

Problemstillingen har blitt aktualisert gjennom flere tilfeller av ulovlig innblanding av ukjent GM materiale på verdensmarkedet de senere årene. Det første tilfellet ble kjent for halvannet år siden da det viste seg at såvare av Bt10 mais i flere år hadde blitt sendt ut på markedet av Syngenta, i den tro at det var Bt11 mais.

Mens sistnevnte er godkjent i en rekke land, hadde ingen fått mulighet til å vurdere risiko eller godkjenning av Bt10 mais.

Sommeren 2006 innrømmet Bayer Crop Science at de har kommet til å sende ut LLRICE601 på markedet. Heller ikke denne var risikovurdert eller godkjent før den havnet på markedet. På grunn av omfattende import fra USA har LLRICE601 også havnet på det europeiske markedet. For mer informasjon om denne saken henviser vi til Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no/genmodifisering

Dagens metoder for påvisning av GM materiale er avhengige av forhåndskjennskap til hva slags genmodifisering som har funnet sted, og vil derfor ikke kunne brukes til å påvise ukjent GM materiale. Som et ledd i arbeidet med å sikre trygg mat vurderte forskere ved Veterinærinstituttet det som nødvendig å utvikle metodikk for å kunne påvise også ukjent GM materiale, høsten 2001.

Dette ledet frem til utvikling av en teoretisk modell som er beskrevet i en artikkel publisert i 2005 (Nesvold et al.). Praktisk metodeutvikling og utprøving er i gang, og en vitenskapelig artikkel som beskriver de første resultatene av dette er innsendt til tidsskrift med fagfellevurdering.

Siden våren 2005 har Veterinærinstituttet deltatt i et stort EU prosjekt ”GM and non-GM supply chains, their co-existence and traceability” (Co-Extra; www.coextra.org), der vi leder et delprosjekt (workpackage 6, technical challenges of GMO detection) hvor metoder for å påvise ukjent GM materiale er en av hovedprioritetene. Foreløpig arbeides det med modellplanten Arabidopsis thaliana.

Under forutsetning av at metoden fungerer som forventet er det planlagt å fortsette arbeidet med ris i de neste årene, utenfor rammene av EU prosjektet.

Planene om å arbeide videre med ris ble lagt før LLRICE601 Fra 2007 har Norges forskningsråd gitt støtte til et videreutviklingsprosjekt med fokus på påvisning av ukjente genmodifiseringer i planter, sopp og bakterier. Intensjonsavtaler intensjonsavtaler om samarbeid med forskere i Kina og Spania ble inngått vinteren/våren 2006 og konkretisering av samarbeidet pågår. LLRICE601 saken bidro til å aktualisere planene ytterligere.

Metoder for påvisning av LLRICE601 ris og Bt10 mais er gjort tilgjengelig for europeiske kontroll-laboratorier gjennom EUs Community Reference Laboratory (GMO-CRL, gmo-crl.jrc.it) og European Network of GMO Laboratories (ENGL, engl.jrc.it), der Veterinærinstituttet deltar. Veterinærinstituttet kan derfor påvise LLRICE601 og Bt10 for norsk forvaltning.

Powered by Labrador CMS