Strøm mot smerte

Kan man bruke elektrisk strøm for å lindre smerte? Ja, hevder fysioterapeut Jan Magnus Bjordal i sitt doktorgradsarbeid. På fredag skal han overbevise opponentene om at han har rett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Elektrisk behandling maner lett fram skrekkscener fra filmer som for eksempel Gjøkeredet. I dette tilfellet er det snakk om en langt mindre dramatisk bruk av elektrisk strøm i terapeutisk øyemed.

Fysioterapeut og stipendiat ved seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen, Jan Magnus Bjordal, mener i sin doktorgradsavhandling at elektrisk strøm kan dempe smerter etter operasjoner.

Enkle prinsipper

Prinsippet er simpelthen at elektrisk strøm ledes rett gjennom et operasjonssår ved at en elektrode festes på hver side. Det er pasienten selv som styrer strømstyrken, og kan skru av og på etter behov. De fleste pasientene har vist seg å ha strømmen på så godt som hele tiden.

Bjordal mener at optimal strømbehandling kan redusere behovet for smertestillende midler etter operasjoner med så mye som 35 prosent. Og det er fint, når man tenker på at de smertestillende medikamentene som gis inkluderer preparater som morfin.

Strømmen har dermed også den gode bivirkningen at siden dosene blir mindre, blir bivirkningene - som kan inkludere kvalme og døsighet - tilsvarende mindre.

Nye resultater

Tidligere undersøkelser har vist at strøm ikke er en effektiv smertelindrer. Bjordal mener grunnen til de negative resultatene er at man ikke har funnet den optimale dosen.

Etter eksperimentelle studier av strømbehandlingens effekt på menneskers mekaniske smerteterskel og ultralydsmålinger av avstander fra hudoverflaten til kroppens sener, kan man på sikrere grunnlag si hva som er den optimale dosen for å lindre smerte. Selv om denne optimale dosen riktignok varierer fra menneske til menneske.

- Prinsippet om å påvirke nervene direkte er litt beslektet med akupunktur, forteller Bjordal til forskning.no. Elektroakupunktur er en slags mellomting. Akupunktur har da også vist seg å kunne være et supplement til vanlige smertestillende midler.

Bjordals arbeid er publisert i European Journal of Pain og han har siden 1999. Bjordal går nå inn i en postdok-stilling ved Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen som er finansiert av Norges forskningsråd.

Doktorgradsavhandlingen kan bestilles ved Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS