Bildet er hentet fra en video som ble tatt av amerikanske jagerpiloter i 2015.

Amerikansk UFO-rapport:
Er det på tide å forske ordentlig på de uidentifiserte flygende objektene?

Myndighetene i USA slipper snart en rapport om uidentifiserte flygende objekter, observert av amerikanske jagerpiloter. Lekkasjer forteller at selv forsvaret ikke vet hva objektene er.

I løpet av de siste 20 åra har piloter og annet personell ved det amerikanske forsvaret gjort gjentatte observasjoner av rare fenomener i lufta.

Fenomenene, som er blitt oppfattet som flygende objekter, er fanget på film ved flere anledninger. Objektene ser ut til å bevege seg svært raskt. Dessuten later det til at de kan manøvrere i lufta på måter som er umulig med dagens teknologi.

De bråstopper, bråsvinger og akselererer for fort.

I 2017 lekket en bit fra et av opptakene ut, og senere ble flere filmsnutter tilgjengelig på YouTube.

Noen av øyenvitnene har også snakket om hendelsene i mediene, blant annet til magasinet Popular Mechanics.

Forsvarsdepartementet bekreftet observasjonene

Det er mange grunner til å være skeptisk til innholdet i videoer på YouTube. Men i 2020 gikk det amerikanske forsvarsdepartementet (DOD) ut og bekreftet at opptakene var autentiske.

De friga tre videoer som nå ligger på DODs egne nettsider.

Forsvarsdepartementet bekreftet også at fenomenene på opptakene er klassifisert som uidentifiserte, og kunngjorde at de hadde satt ned en egen arbeidsgruppe for å undersøke observasjonene.

Og nå venter altså UFO-entusiaster og andre nysgjerrige på en rapport som etter planen skal overleveres til den amerikanske kongressen i løpet av denne måneden.

Dette er bakgrunnen for at saker om UFO-er i det siste har dukket opp i flere seriøse medier, som New York Times, The Guardian og 60 minutes på CBS News.

Ikke amerikansk teknologi

Siste hint i saken kommer fra New York Times, som har snakket med kilder i den amerikanske administrasjonen.

Ifølge kildene kan vi ikke forvente få konkrete svar i rapporten. Tvert imot er en av de mest interessante konklusjonene nettopp at vi fortsatt ikke vet.

Her ser du noen av opptakene som Pentagon friga i april 2020.

Majoriteten av de 120 observasjonene som er gjort i løpet av de siste 20 åra er ikke teknologi som tilhører myndighetene eller det amerikanske militæret, ifølge artikkelen i New York Times.

Det er altså ikke slik at pilotene snublet over fartøyer eller droner fra hemmelige utviklingsprogrammer.

Analysene skal også konkludere med at mange av detaljene ved opptakene er vanskelig å forklare, for eksempel måten objektene manøvrerer på.

Ifølge avisas kilder kan rapporten verken bekrefte eller utelukke at observasjonene kan dreie seg om utenlandske militærfartøyer, eller for den saks skyld romskip fra fremmede sivilisasjoner.

Så hvordan skal man forholde seg til slikt?

- La vitenskapelig nysgjerrighet gå i spissen

Dette finnes det nok svært delte meninger om.

Men i det siste har enkelte forskere argumentert for å ta en nærmere titt.

Nå er det på tide at forskere begynne å studere disse fenomenene, skrev for eksempel NASA-forsker Ravi Kopparapu og kollega Jacob Haqq-Misra i en kronikk i Washington Post i mai i år.

Det er tross alt det vitenskapsfolk gjør, når de snubler over noe de ikke forstår.

– Nysgjerrighet er grunnen til at vi ble forskere, skriver Kopparapu i en annen artikkel, i Scientific American.

– Som forskere må vi rett og slett la vitenskapelig nysgjerrighet gå i spissen for forståelsen av slike fenomener.

Harvard-astronomen Abraham Loeb argumenterer for det samme: I slike uvanlige observasjoner kan vi jo tross alt komme på sporet av noe helt nytt, skrev han i 2018 i et blogginnlegg hos Scientific American.

Her hjemme er avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk romsenter ikke helt uenig.

Fant ukjente alver, vetter og ånder

– I den offisielle framstillingen av vitenskapens framvekst lærer vi jo at forskeren gjør en stor oppdagelse og roper Eureka! Men det mest typiske utbruddet som kjennetegner framskritt er trolig «Oops! Hva i all verden var det?», sier Wahl til forskning.no.

Han forteller hvordan nettopp observasjoner av rare lys i atmosfæren nylig satte forskerne på sporet av helt ny fysikk.

Gigantisk jette, fotografert fra toppen av Maunakea på Hawaii.

Allerede fra andre verdenskrig har piloter rapportert om merkelige lys, særlig i nærheten av tordenskyer, skriver Washington Post.

Skildringene ble lenge avvist av meteorologene. Men så begynte forskere å undersøke.

– I løpet av de siste 15 til 20 åra har vi oppdaget at dette er snakk om veldig interessante elektriske fenomener i de høyere luftlagene, sier Wahl.

Lysene har fått navnene ånder, jetter og alver og representerer altså fysiske fenomener som for noen få tiår siden kunne blitt meldt inn som UFO-er.

Wahl utelukker ikke at dagens UFO-observasjoner også kan være noe nytt og ukjent.

Men hva?

UFO betyr ikke romskip fra andre planeter

En av utfordringene i diskusjoner rundt uforklarte fenomener i lufta, er at temaet nærmest er tabu for forskere som bryr seg om sitt eget rykte. Og ikke uten grunn.

Mange entusiaster i befolkningen har for lengst glemt at U-en i UFO står for uidentifisert. I stedet er de overbevist om at de vet hva objektene er:

Utenomjordiske romskip.

For mange er UFO blitt ensbetydende med besøk fra rommet, og bare det å diskutere UFO-observasjoner kan oppfattes som en legitimering av dette synet.

Stigmaet knyttet til UFO gjør nok at mange forskere kvier seg for å snakke om det, tror Wahl.

- Som forsker står man i fare for å bli tatt til inntekt for sære forklaringer, sier han.

Ockhams barberkniv

Siden observasjonene nettopp er uidentifiserte, kan man ikke avvise muligheten for at de amerikanske pilotene filmet fartøyer fra en fremmed sivilisasjon.

Ifølge The Guardian skal den nye rapporten ikke utelukke denne muligheten. På den annen side finnes det heller ingen dokumentasjon for at det faktisk er fremmede fartøyer.

Terje Wahl fra Romsenteret minner om et viktig prinsipp innen vitenskapen:

Ockhams barberkniv.

Prinsippet ble brukt allerede i middelalderen av fransiskanermunken William av Ockham, men er like aktuelt i dag.

- Det sier at når du har valget mellom flere hypoteser som kan forklare et fenomen, så skal du velge den enkleste, sier Wahl.

Teknisk feil eller ukjent fysisk fenomen

Enkle forklaringer på UFO-observasjoner, er for eksempel feil på instrumentene som fanger opp de ukjente objektene.

En slik forklaring er selvfølgelig mindre sannsynlig i tilfeller der piloter eller andre mennesker har observert fenomenene både direkte og med ulike kamera. Men kanskje kan instrumentene påvirke det vi tror vi ser?

Materien vi ser i galakser som Melkeveien er trolig bare en liten del av alt som virkelig finnes her. Resten er mørk materie, tror forskerne. På bildet har kunstneren forestilt seg den mørke materien som en blå sky som omgir hele galaksen. Men ingen aner egentlig hva mørk materie er.

En annen mulighet er at vi har observert hittil ukjente fysiske fenomener, som alvene, jettene og åndene over tordenskyer.

- Dagens modell for universet sier at 96 prosent av universet består av noe vi ikke vet hva er, nemlig mørk materie og mørk energi. Man er på jakt etter ny fysikk, sier Wahl.

- Men de store ukjente feltene i fysikken er knyttet til de veldig sterke gravitasjonsfeltene og veldig små partikler. Jeg tror nok vi har en mye bedre forståelse av fysikk i den størrelsesorden vi og jorda tilhører.

- Jeg ville bli mer overrasket over helt nye fysiske ting på den hverdagslige størrelsesordenen. Men man skal være ydmyk. Det kan finnes naturfenomener som har gjemt seg litt.

Fly og droner

En annen potensiell forklaring er så klart at pilotene og de andre vitnene har observert fly eller droner fra andre nasjoner.

- Kanskje har en fremmed militær luftflåte kommet på vår radar?, spekulerer førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland ved NTNU.

- Det er ingen hemmelighet at land som India, Kina og Russland har investert tungt i supersoniske og hypersoniske fly – som går i fem til ti ganger lydens hastighet – hvor noen har et uvanlig teknologisk nivå og er på det eksperimentelle stadiet.

Det er kjent at Kina har utviklet hypersoniske glidefly som kan fly mer hastigheter oppe i 12 000 kilometer i timen.

En slik mulighet er nok det amerikanske forsvaret temmelig interessert i å undersøke. Og her har vi faktisk konkrete ledetråder vi kan bruke for å avgjøre spørsmålet.

- Det er noen grunnleggende prinsipper som står bak menneskelagde flyvende objekter, basert på vår egen erfaring, sier Nøland.

- Det kan være nyttig å få øye på gjenkjennelige vinger og fremdriftssystem som gir løft. Man bør også se også etter eksosstriper. Det vil rangere mulighetene for at det står mennesker bak, men ikke definitivt avklare det.

Vanskelig å studere

Nøland er inne på en av de grunnleggende utfordringene rundt UFO-er:

Hvordan skal vi gå fram, hvis vi vil undersøke disse fenomenene?

Kopparapu fra NASA mener at vi hittil har begynt i feil ende. Vi spør «hva er dette?» Men foreløpig er det altfor tidlig å stille dette spørsmålet. Vi har ingen forutsetninger til å kunne svare. I stedet oppfordrer han til å spørre:

Hvordan kan vi finne ut hva det er?

Det er ikke lett, når vi har å gjøre med uforutsigbare fenomener som bare plutselig dukker opp her eller der.

Men det er ikke umulig. Innen kosmologien har vi for eksempel klart å studere like uforutsigbare hendelser, som gammaglimt og gravitasjonsbølger.

Første bud er å starte en omfattende innsamling og kartlegging av data, skriver Kopparapu i Scientific American. Han er ikke i tvil om at dette er et arbeid som interesserte forskere bør gå i gang med.

- Vi vet ikke hva UFO-er er, og det er nettopp grunnen til at vi som forskere bør studere dem.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS