Bakgrunn: Gravitasjon: Et eple falt i hodet på Newton

Tiltrekningskraft eksisterer mellom to hvilke som helst masser, hvilke som helst objekter, eller hvilke som helst partikler. Gravitasjon er ikke bare kraften som trekker objekter ned mot jorden, det er en tiltrekning som eksisterer mellom alle objekter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gravitasjon er over alt. Men effekten blir mindre dess lengre bort man kommer fra et objekt. Gravitasjon og tyngdekraft er det samme.

Gravitasjonskraften er også avhengig av de involverte objektenes størrelse (egentlig av massen, for å være korrekt). Dette forklarer hvorfor vi ikke merker noe til gravitasjonskreftene mellom vanlige objekter.

Gravitasjonen får eplet til å falle

Siden jordkloden er så stor, er planetens tiltrekningskraft mye større enn de andre kreftene som eksisterer rundt oss. Det finnes for eksempel gravitasjonskrefter mellom to epler, men kreftene mellom hvert av eplene og jorden er såpass mye større, at kreftene mellom de to eplene er umerkelig.

Sir Isaac Newton (1642-1727) oppdaget at det trengs en kraft for å endre farten eller retningen til et objekt i bevegelse. Han skjønte at det var gravitasjonskraften som fikk eplet til å falle fra treet, og han tenkte seg fram til at gravitasjonskrefter eksisterer mellom alle objekter. Newton fant også ut at for å bevege noen objekter trengs det mer kraft enn for å bevege andre.

Newtons mest berømte formel sier at kraften (F) som trengs for å flytte et objekt med en viss masse (m) med en viss akselerasjon (a), er likt produktet av massen og raten. F = m x a.

Gravitasjonen blir mindre når avstanden øker

"Isaac Newton."

Gravitasjonskraften fra hvert objekt stråler ut fra hvert objekt; uendelig inn i rommet i alle retninger. Det er solens gravitasjon som holder jorden i bane. Menneskene merker ikke at solens gravitasjon drar i dem, fordi kraften raskt blir mindre når avstanden øker.

Bevegelsen til et hvilket som helst objekt i bane er en balanse mellom gravitasjonskrefter og tendensen objektet har til å bevege seg i en rett linje ut i rommet. Derfor faller ikke planetene i solsystemet rett inn i sola, som har den største gravitasjonskraften (I et gravitsjonsfelt faller sola mot jorda, og jorda mot sola. Kraften er like stor på begge, selv om legemet med størst masse beveger seg minst).

Holder oss på plass

Gravitasjonen holder ikke bare jorden i bane rundt solen, den hindrer også jordens atmosfære, hav og beboere fra å drive ut i verdensrommet. Gravitasjonskreftene drar regnet mot elvene, og videre mot havet. Kreftene styrer hvordan plantene vokser, og hvordan våre bein og muskler fungerer.

Gravitasjonen kontrollerer væsken i vårt indre øre, som gir oss retningssans og evnen til å balansere.

De nøyaktige mekanismene i planter og dyreceller som sanser gravitasjonen er ikke fullt ut forstått. Heller ikke hvilken rolle gravitasjonen spiller i biologiske funksjoner.

Kilde: NASA

Powered by Labrador CMS