Kvae fra furua kan være et nytt materiale som skal hjelpe til med å gjenvinne litium, et råstoff som det finnes lite av i verden. (Foto: Karsten Schnack, Scanpix)

Furu og bønner skal lade batteriene

Framtidens batterier kan lages av kvae fra furu og bønnespirer, mener svenske forskere.

Forskere ved Ångstömlaboratoriet ved Uppsala universitet mener de har funnet et noe spesielt og interessant alternativ til dagens batteriteknologi.

Ved hjelp av materialer fra alfafa, som er en bønnespire, kvae fra furu og en smart gjenvinningsstrategi kan de ha funnet et helt nytt batterikonsept. Denne skal gjøre mulig å bruke litium fra ett uttømt batteri i et nytt batteri.

– Spetakulært, men interessant

– Dette høres spektakulært ut, men jeg kjenner denne forskningsgruppen godt og de presenterer forskning av høy kvalitet. Batterigruppen ved Ångströmslaboratoriet er en av de fremste i verden på sitt felt. Dette synes jeg derfor er svært interessant, og er spent på hva som kommer ut av dette.

Dette sier Fride Vullum-Bruer ved NTNU, som selv arbeider aktivt med å utvikle nye konsepter for batterier.

En akilleshæl

Batteriteknologien er den alternative energiens akilleshæl. Vi bruker batterier nær sagt over alt, men det har skjedd fint lite siden det første batteriet ble laget for 215 år siden.

Dagens litiumbatterier er effektive, men det er knyttet mange utfordringer til dem. Blant annet gjør dagens batteriteknologi det vanskelig for mange å erstatte bensindrevne biler med elbiler.

Litium et råstoff som det finnes lite av i verden. Det er rett og slett ikke nok litium i verden til at vi kan bytte ut bensin- og dieselbiler med batteridrevne kjøretøyer. Dessuten inneholder disse batteriene andre materialer som ofte inneholder giftige kjemikalier. De blir derfor vanskelig å gjenvinne.

Mange arbeider med å finne alternativer

Det er derfor mange forskergrupper i verden som arbeider med å finne smartere og mer miljøvennlige batterikonsepter. Det er derfor ikke første gangen batterier med fornybare materialer presenteres. også her i Norge forskes det mye på batteriteknologi. Blant annet forsker NTNU og Sintef på grønnere og sprekere batterier til både PC-er og elbiler.

Men gjenvinningsstrategien Uppsala-forskerne har funnet på, er helt ny.

Alfafaspirer kan brukes til mer enn salater i framtida, hvis Uppsala-forskere lykkes. (Foto: Johannes Eisele, Scanpix)

Forskerne viser at litiumet som ekstraheres fra et uttømt batteri kan brukes i et nytt batteri. Det eneste man trenger å tilføre, er mer biomateriale, altså i dette tilfellet materialer fra bønnespirer eller furu. Det kan gjenvinnes med lite energi og med miljøvennlige kjemikalier som etanol og vann.

99 prosent av energimengden

Batteriet kan levere hele 99 prosent av energimengden fra det første batteriet. Men med framtidige modifikasjoner er det trolig at dette tallet kan bli høyere, mener forskerne.

– Gjennom å bruke organiske materialer fra fornybare kilder kan flere av de problemene som vil oppstå med en stor økning i bruken av litiumbatterier, løses. Men framfor alt er det et betydelig steg framover at litium i høy grad kan gjenvinnes enkelt og miljøvennlig fra disse batteriene. Løsningene er potensielt svært kostnadseffektive, sier Daniel Brandell ved Uppsala universitet. Han er en av forskerne bak ideen.

Powered by Labrador CMS