De markedsførte seg med en hjelpende hånd til mennesker som trenger en protese, men det endte med konkurs.

Forsket på bedre proteser med millioner i støtte, men gikk konkurs

De utviklet en håndprotese med hydraulikk og fikk storavtale i USA. Men selv ikke 26 millioner fra EU til tre forskningsprosjekter var nok til at Hy5 overlevde.

Det er langt fra forskning til et godt og lønnsomt produkt. En norsk proteseutvikler er blant dem som har fått erfare dét.

Innovasjon Norge avdramatiserer: Når det statlige selskapet har pant i en forskningsbedrift som går konkurs, så prøver konkursboet å selge den nyskapende teknologien slik at den kan leve videre i et nytt selskap.

– Det er denne mekanismen som sørger for at utviklede produkter og teknologier lever videre og ikke går til grunne, fastslår advokat Jon Kongelstad i Innovasjon Norge.

Verdens første

Det ferskeste eksempelet heter Hy5pro. Raufoss-bedriften utviklet verdens første håndprotese med hydraulikk.

Gründer Jos Poirters hadde arbeidet med å lage gripeklør til apparater på tivoli. Da han flyttet fra Nederland til Norge og fikk en bekjent som manglet en hånd, tok han med seg kunnskapene sine fra underholdning til helse og begynte å utvikle en protese.

Den nye hånden ble skrevet ut i plast, titan og aluminium. Fingrene var følsomme slik at de kunne forme seg rundt det de skulle holde.

EU-prosjekter

Flere ganger dro Hy5pro nytte av offentlig støtte til forskning.

Horisont Europa og Horisont 2020

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.

Det følger etter Horisont 2020, som varte fra 2014 og til og med 2020.

Prosjektet «Helping Hand» var ferdig i 2020 og fikk 1,4 millioner euro fra Horisont 2020. «Digisocket» er ferdig nå i mai og fikk 118.000 euro i støtte. I Horisont-finansierte «One Hand» samarbeider Hy5 med partnere i Nederland, Belgia og Tyskland og var innvilget 1,2 millioner euro i perioden fra 2020 til 2023.

Dyrt å tjene penger

I stedet endte det med konkurs. – Det virker som det er krevende å ta sånne produkter ut i markedet, kommenterer advokat Richard Søfteland Jensen i Advokatfirmaet Alver. Han er bostyrer i konkursboet.

– Dette er kapitalkrevende. Her er det tilført mye midler i troen på at det skulle la seg kommersialisere på en sånn måte at de kunne begynne å tjene penger på det. Så hadde de vel kommet til et punkt der det ikke var tilfelle, sier han til forskning.no.

Slik Jensen har fått beskrevet den siste tiden for Hy5, så er prosessen og teknologien der, men det er dyrt å få markedsført og solgt mange nok håndproteser.

Han forklarer hvordan noen bedrifter som bygger på forskning og innovasjon, ender med konkurs, mens mange også blir borte på andre måter. Blant annet blir bedrift eller teknologi ofte kjøpt opp av selskaper med større ressurser.

Pant i patent

I tilfellet Hy5 har Innovasjon Norge pant i eiendelene til selskapet.

– Innovasjon Norge gir mange lån til tidligfasebedrifter. Så er det uunngåelig at en del av dem går konkurs eller avvikles på annen måte. I den situasjon må vi opptre som en hvilken som helst annen kreditor, forklarer advokat Jon Kongelstad til forskning.no.

Noen bedrifter får oppstartlån uten pantesikkerhet. Andre ganger er lånet sikret i blant annet immaterielle rettigheter – det vil si for eksempel patenter, opphavsrettigheter, design og varemerker.

Vil selge teknologien

Når Innovasjon Norge har pant i rettigheter, blir de helst solgt videre slik at oppfinnelser kan leve videre, forteller Jon Kongelstad.

– Da vil boet prøve å selge de rettighetene slik at Innovasjon Norge får mest mulig inndekning. Det at vi selger rettighetene, betyr at de kan leve videre hos nye selskaper, sier Kongelstad. I noen tilfeller er det de tidligere eierne selv som starter et nytt selskap og kjøper tilbake rettighetene.

– Når vi jobber med konkurser, ser vi at teknologi som ikke har lykkes kommersielt, ofte selges til svært reduserte priser. Men det blir solgt, og dermed er det mulig å drive videre i et nytt selskap som ikke tar med seg gjelden, sier Jon Kongelstad.

Forskning.no har prøvd en rekke ganger gjennom en drøy uke å få kontakt med ledelsen i Hy5pro. Daglig leder Alex Lazell har ikke svart på telefon, tekstmelding eller epost.

Referanser:

Bjørn Olav Bakka, Christian Fredrik Stray, Jos Poirters og Ole Olsen: Improved Prosthetic Functionality Through Advanced Hydraulic Design. MEC20 Symposium, juli 2020.

Peter Kyberd: Prosthetics in the twenty first century. I: Making Hands. A History of Prosthetic Arms. Academic Press, 2021, doi: 10.1016/B978-0-12-820544-0.00023-8. Sammendrag

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS