Sjøfugl med egne økonomiske soner

Kolonier av havsuler deler havet seg i mellom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Havsulene er de elegante stupbomberne blant sjøfuglene. Fra kolonier på land flyr de på stive vinger til fiskeplassene ute på havet for å hente seg mat.

Men hva skjer når to kolonier ligger nær hverandre? Henter fugl fra ulike kolonier fisk fra de samme fiskefeltene?

Svaret er at det gjør de ikke. Studie fra de britiske øyer viser at koloniene deler havet seg i mellom i egne sektorer rundt hver havsulekoloni.

[gallery:1]

Prinsippet kan sammenlignes med stater som deler havet i økonomiske soner der egne fiskere har fortrinn.

Trekker bort

Generelt trekker havsulene bort fra andre nabokolonier når de er på jakt etter fisk.

Hensikten kan være å unngå nabokrangel på fiskefeltet, men mest sannsynlig er de ute etter å sikre seg de rikeste fiskefeltene uten konkurranse.

Det var dermed mye mindre overlapping av fugler fra ulike kolonier enn forskerne forventet, går det fram av studien, som er publisert i tidsskriftet Science.

Resultatene kommer etter satellittsporing av havsuler fra 12 kolonier i Storbritannia og Irland.

Økonomiske soner

Forskerne sammenligner med andre dyr som bor i kolonier. Hos insekter fra ulike tuer eller bol skjer ofte delingen av territorium gjennom kamp.

Slik er det ikke hos sjøfuglene. De deler havet uten konflikt, på tross av at de ikke har noe FN eller noen havrettstraktat.

Forskerne mener at sjøfuglene på forhånd vet hvor de skal når de forlater kolonien, og at informasjon om gode fiskeplasser deles fra voksne til yngre individer.

Reiser i flokk

Før de drar til fiskefeltet samles fuglene på havflaten utenfor kolonien. Deretter drar de ofte i grupper. Det kan gjøre det lettere for unge havsuler å lære hvor de gode fiskeplassene er.

Dessuten både gestikuleres og snakkes det når fuglene forlater reiret og når de kommer tilbake.

184 havsuler fra kolonier i Irskesjøen, Nordsjøen, på vestkysten av Irland og på St. Kilda i Hebridene stilte gladelig opp for vitenskapen og ble satellittmerket.

Sistnevnte koloni er en av de største verden og hadde ved en telling i 1999 mer enn 60 000 par.

To havsuler fra skotske Ailsa Craig på vei mot fiskefelt. Disse har ingen andre havsulekolonier i nærheten og kan hente mat sørover i Irskesjøen og nordover mot Atlanterhavet. I nord må de imidlertid bøye unna for ikke å komme inn i fangstområdet til den store kolonien på St. Kilda i Hebridene. (Foto: Tom Warlow)

Resultatene fra havsulestudien kan være gyldige også for andre dyr som bor i kolonier og fanger mat i andre områder, som sel og flaggermus.

I Norge finnes det kolonier av havsule fra Runde på Sunnmøre i sør til Gjesværstappan og Syltefjordstauran i Finnmark i nord.

Referanse:

Ewan D. Wakefield et. al.: “Space Partitioning Without Territoriality in Gannets,” Science, 6. juni 2013. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS