Tøff som en gås! Stripegås har verdensrekord i høyeste flygninger under vår- og høsttrekk. (Foto: Lucy Hawkes)

Gjess, we can!

Høytflyvende gjess stiger til 6000 meters høyde og krysser Himalaya.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stripegåsa har dyrerikets uoffisielle verdensrekord i høydeflyging for trekkfugler.

Hver vår pakker flokker av stripegås kofferten og sier farvel til vinteroppholdet i India. Fristende hekkeområder i Kina og Mongolia lokker.

For å nå dit må de imidlertid først over Himalaya, verdens høyeste fjellkjede.

Det er en tøff tur.

6000 meter

Klatringen opp fra det indiske lavlandet og til fjellpassene utgjør en stigning på mellom 4000 og 6000 meter.

Dette gjør de tøffe gjessene unna på én dag.

Deretter gir de seg i kast med en lang tur over det ugjestmilde Tibetplatået.

Kartlegging med GPS-sendere gir nå mer detaljer om hvor høyt fuglene faktisk flyr under det fascinerende trekket.

Kartlagt med GPS

Studien av stripegås er publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Gjess ble merket på to overvitringssteder i India og på to av hekkeplassene, og ble fulgt på både vårtrekket og høsttrekket.

En av fuglene kom helt opp i 7290 meters høyde.

Himalaya er verdens høyeste fjellkjede. (Foto: iStockphoto)

Det er nesten tre ganger så høyt som Galdhøpiggen og bare knappe 1600 meter lavere enn verdens høyeste fjell, Mount Everest.

Tynn luft

Det er en imponerende prestasjon å fly så høyt. I slike høyder kan ikke mennesker fungere normalt på grunn av det lave oksygentrykket.

For fuglene er det dessuten mindre oppdrift og dermed tyngre å fly.

Samtidig viser forskerne at stripegåsa som regel ikke flyr høyere enn strengt tatt nødvendig.

Gjennom daler

De fleste gjessene krysser Himalaya ved å fly gjennom daler og fjellpass i den gigantiske fjellkjeden, og ikke over de høyeste toppene.

Gjessene er med andre ord ikke dumme og de prøver heller ikke å vise seg ved å fly som høyt som mulig.

De følger terrenget og holder seg stort sett bare et par hundre meter over bakken også når de krysser det høytliggende Tibet.

Selve Himalaya ble forsert via en korridor mellom landene Nepal og Bhutan.

Støtter ikke

Det internasjonale forskerteamet kan ikke utelukke at noen gjess flyr høyere enn de 38 som er inkludert i undersøkelsen.

Men de finner ikke støtte for ubekreftede meldinger om at stripegås har fløyet over noen av de aller høyeste fjellene i Himalaya.

Slike observasjoner har vært rapportert siden 1960-tallet, men har ikke vært underbygd av harde fakta.

Egen maskin

Forskerne finner heller ikke noe tegn på at gjessene utnytter kraftige medvinder på sin ferd. Det kan bety at stripegåsa i stor grad tar seg fram for egen maskin.

Til og med klatringen fra havnivå og opp over Himalaya om våren fikser gjessene selv.

Stripegås i flukten. (Foto: Nyambayar Batbayar)

De valgte nemlig å legge take-off til kvelden. Det til tross for at det på kvelden er mindre vind som kan gi et puff oppover enn det er på dagtid.

Høyest under trekk

Det lengste trekket som ble registrert var på 4500 km.

Stripegåsa er altså luftens baron når det gjelder å fly høyt under regelmessige sesongtrekk.

Om den har rekorden for alle typer høytflyging er mer usikkert. Blant annet skal gribber være observert på over 10 000 meters høyde.

Referanse:
L. A. Hawkes et. al.: ”The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus, Proceedings of the Royal Society B, 31. oktober 2012.

Forsidebildet viser stripegås. (Foto: Nyambayar Batbayar)

Powered by Labrador CMS