Lappugle. (Foto: Tobias Karlsson, Creative Commons)
Lappugle. (Foto: Tobias Karlsson, Creative Commons)

Ukas art: Lappugle - en sjelden gjest i norske skoger

Lappugla er en art som hekker uregelmessig og spredt i Nord-Norge og Sørøst-Norge. For øvrig er den en svært sjelden gjest her til lands.

Ettersom lappugla (Strix nebulosa) er så sjelden, var det derfor en sensasjon da flere lappuglepar våren 2011 slo seg ned ved Elverum for å hekke.

Lappugla er vår nest største ugle, bare litt mindre enn hubro (Bubo bubo), og en majestetisk fugl. Den er først og fremst knyttet til barskogen, men kan tidvis påtreffes i blandingsskog.

Lappugle. (Foto: David Mitchell, Creative Commons)
Lappugle. (Foto: David Mitchell, Creative Commons)

Lappugla er en smågnagerspesialist, og lever nesten bare av dette. Derfor varierer forekomsten av arten sterkt med svingningene i smågnagerbestandene. Dersom det er lite smågnagere, hekker ikke lappugla i det hele tatt.

Et år med uvanlig mye smågnagere antas å være forklaringen på den svært oppsiktsvekkende «masseforekomsten» av lappugle på Elverum i 2011. Flere par lappugle hekket i disse skogstraktene også i 2013.

Lappugla ble i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert som sårbar.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS