Dårlig stelt for britiske småfugler

Britisk fugleliv er fremdeles truet, viser en fersk rapport. Særlig gjelder det fugl som lever i jordbruksområder. De gode nyhetene er at verneprogrammer kan hjelpe, melder BBC.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er en årviss foreteelse at britene melder at fuglene deres sliter. Årsaken er rapporten “State of the UK’s Birds”, som gis ut av gis ut av tre vernegrupper og fire offentlige instanser.

Verneprogrammer

Selv om det store bildet ikke er lyst, finnes det også noen gode nyheter. I 1995 ble det innført en handlingsplan der for å sikre biodiversiteten i Storbritannias fugleliv. Planen omfattet arter der bestanden var blitt halvert de siste 25 årene, eller som var truet av utrydning på global basis. Listen ble på 26 arter.

Av disse fugleartene har ni kommet på fote igjen, tallmessig. Men resten, blant annet lerke og tyrkedue, er i beste fall stabile. I verste fall er de i jevn nedgang.

Måltrosten er mest lovende; bestanden har økt med hele 18 prosent de siste 11 årene. Det er likevel en lang vei å fly før bestanden er tilbake på gamle nivåer.

Truet av jordbruk

Det viser seg at de stedene fuglene har det best, er der lokale organisasjoner som Royal Society for the Protection of Birds tar tak.

Men de mest utsatte fuglene er de som lever i jordbruksområder, som lerker, pilfink, kornspurv og gulspurv. Man håper nå å integrere tiltak for å bevare fuglebestander i forskjellige miljøinitiativer for britisk landbruk.

Powered by Labrador CMS