Olje- og gassklynge i sør

Leverandørindustrien til olje-og gassektoren på Sørlandet opplever historisk gyldne tider. Ordrereservene er på milliarder av kroner. Nå tar bedriftene i bruk utradisjonelle metoder for å holde seg på topp.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå har bedriftene, flere av dem best i verden på sitt felt, dannet klynge og tatt i bruk foresightmetodikk for å være i toppen og på offensiven også i fremtiden.

- NODEs fremtidsprogram har lagt grunnlaget for en kunnskapsintensiv klynge preget av samspill og samarbeid.

Programmet viser at den regionale næringsrettede forsknings- og utviklingsinnsatsen kan styrkes gjennom utradisjonelle metoder, sier spesialrådgiver Jan Dietz i Forskningsrådet. Han har fulgt prosjektet tett siden starten.

NODE har fått med seg sentrale personer fra Høgskolen i Agder og fra det offentlige. - På den måten har vi fått den regionale tenkningen inn, sier Kjell Johannessen, prosjektleder i NODE.

'Tegn strategien! Deltakere i NODEs scenarieprosjekt under arbeidssamlingen 27. april. En oppgave er å tegne klyngens strategi, og Øyvind Boye, NYMO, tar hånd om utførelsen på innspill fra deltakerne på laget. Kjell O. Johannessen, midt på bildet, er prosjektleder i NODE. '
"Tegn strategien! Deltakere i NODEs scenarieprosjekt under arbeidssamlingen 27. april. En oppgave er å tegne klyngens strategi, og Øyvind Boye, NYMO, tar hånd om utførelsen på innspill fra deltakerne på laget. Kjell O. Johannessen, midt på bildet, er prosjektleder i NODE. "

Sørlandsbedriftene som leverer teknologi og utstyr til olje- og gassektoren opplever en gullalder. Ordrereservene til NODE-bedriftene er på 45 milliarder kroner, større enn noen gang. Bedriftene tiltrekker seg og ansetter derfor en rekke mennesker med høy, verdifull kompetanse.

Mange av bedriftene er verdensledende på sine felt, særlig innenfor boresystemer og systemer for forankring og lasting under vanskelige forhold.

I en sånn situasjon kunne det være typisk norsk å lene seg tilbake og ikke bekymre seg for fremtiden. Men all erfaring tilsier at en gang vil dårligere tider avløse de gode, med fare for at bedriftene mister dyktige ansatte.

Vil være beredt

Sørlandet har opplevd dype bølgedaler før - da seilskutene ble utkonkurrert av motordrevne skip, klarte ikke landsdelen å omstille seg i tide. Noe sånt kan skje igjen. Uansett er faren at ansatte med den beste kompetansen, vil se seg om etter utfordringer andre steder hvis bedriften de jobber i ikke er nyskapende.

I regi av bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore and Drilling Engineering (NODE) gikk 29 bedrifter i gang i 2005 med å danne en såkalt klynge, et nettverkssamarbeid, for å møte fremtiden sammen. Nå er de blitt 41.

Klyngen har tatt i bruk foresightmetodikk - fremtidstenkning - for å kartlegge fremtidige utfordringer og styrke samarbeidet.

Bedriftslederne har selv vært med å utvikle scenarier som viser hvordan det kan gå med bransjen og regionen. Scenarier med navn som «Bjørnen», «Sørlandet Grand Prix» og «Comeback Kid» beskriver tre helt ulike retninger som utviklingen kan ta. Disse har vært brukt til å diskutere hvordan klyngen bør forholde seg.

Verdensledende

Innen visse teknologiområder er noen av sørlandsbedriftene helt fremst i verden. Det gjelder for eksempel Aker Kværner MH og National Oilwell Varco, som leverer avanserte boresystemer.

'To store konkurrenter og en liten. Det er gevinst i samarbeid, uten at man utleverer sine bedriftshemmeligheter. Tor Henning Ramfjord fra National Oilwell Varco (t.v.) og Knut Mjåland fra Aker Kværner MH diskuterer bransjefremtiden med Tor Ove Bråthen fra Origo Engineering i NODE-nettverket. De konkurrerer blant annet om arbeidskraft og gode teknologihjerner, men de tror alle at de kommer sterkere ut av konkurransen ved fair opptreden og å samarbeide mot en overordnet målsetting om at deres industri i landsdelen skal hevde seg både nasjonalt og internasjonalt.'
"To store konkurrenter og en liten. Det er gevinst i samarbeid, uten at man utleverer sine bedriftshemmeligheter. Tor Henning Ramfjord fra National Oilwell Varco (t.v.) og Knut Mjåland fra Aker Kværner MH diskuterer bransjefremtiden med Tor Ove Bråthen fra Origo Engineering i NODE-nettverket. De konkurrerer blant annet om arbeidskraft og gode teknologihjerner, men de tror alle at de kommer sterkere ut av konkurransen ved fair opptreden og å samarbeide mot en overordnet målsetting om at deres industri i landsdelen skal hevde seg både nasjonalt og internasjonalt."

- Når boomen tar slutt, skal vi stille med nye produkter og nye markeder. Vi skal opprettholde aktivitetsnivået som vi har nå, sier Knut Mjåland fra Operasjonsdivisjonen i Aker Kværner MH.

- NODE har mange forskjellige pågående initiativ. Jeg ser nytten av at man tar for seg mulige fremtidsscenarier for å være bedre rustet for det som kan skje i fremtiden.

Aker Kværner MHs holdning til dette er at man står sterkere sammen. Gjennom klyngen er vi blitt mer bevisste på mangfoldet av bedrifter og kompetanse som faktisk finnes i regionen, forklarer Knut Mjåland.

Hva ser så en storbedrift som Aker Kværner MH som fordelaktig for egen del ved å samarbeide i nettverk med konkurrenter?

- Gjennom NODE-samarbeidet bidrar alle bedriftene i arbeidet med å visualisere hva som skjer av spennende initiativer i landsdelen, sier Mjåland.

- Det er heller ingen tvil om at bedriftene kan utfylle hverandre.

Samarbeider med høgskolen

- Kompetanse og kapasitet er to «nøkkelingredienser» som man må ha for at bedriftene skal lykkes med å forbli verdensledende leverandører av utstyr og tjenester, mener Mjåland.

- Vi har tro på at dette samarbeidet blant annet vil føre til økt interesse fra forskjellige miljøer utenfor landsdelen og utenfor Norge.

Kompentanse henger naturlig sammen med utdanning. Mjåland trekker fram NODE-samarbeidet med Høgskolen i Agder (HiA) som vesentlig:

- Samarbeid med HiA og fokus på mekatronikk -utdanning er et eksempel på at samspillet fører til endringer i utdanningstilbudet i landsdelen.

Mekatronikk handler om å kombinere mekanikk, elektronikk og IKT, og er et felt der Sørlandet kan sette dagsorden. Vi satser også på å styrke kontakten mellom bedriftene og studentene på HiA.

NODEs utviklingsprosjekter støttes med 2 millioner kroner av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, mens Sørlandets Kompetansefond er hovedsponsor.

Forskningsrådet har i tillegg støttet fremtidsprogrammet og bistått med ressurspersoner direkte og indirekte i foresightarbeidet.

'Et nytt og spennende samarbeid. Kjell Johannessen (t.v.) er prosjektleder i NODE-nettverket og en pådriver for foresight-prosjektet. William Fagerheim, rådgivningsfirmaet Mind the Gap, har tilrettelagt arbeidsmøtene og Jan Dietz (til høyre), Forskningsrådet, har vært en støttespiller i prosessen.'
"Et nytt og spennende samarbeid. Kjell Johannessen (t.v.) er prosjektleder i NODE-nettverket og en pådriver for foresight-prosjektet. William Fagerheim, rådgivningsfirmaet Mind the Gap, har tilrettelagt arbeidsmøtene og Jan Dietz (til høyre), Forskningsrådet, har vært en støttespiller i prosessen."

- Vi har sett at NODEs fremtidsprogram allerede har ført til handling. Men programmet er også interessant fordi det kaster lys over vilkårene for regional utvikling og klyngeteori, påpeker Jan Dietz i Forskningsrådet.

- I løpet av det siste året har deltakerne erfart at det er mulig å tenke strategisk på flere nivåer, og at samhandlingen med FoU-miljøene og forvaltningen styrker innovasjonskraften i regionen. Det er virkelig imponerende at bedrifter som har så mange kortsiktige oppgaver, har klart å lytte til «viskningar från framtiden», sier Dietz.

Han er opptatt av at lærdommene kan komme til nytte også i andre norske regioner.

Deltakerne i nettverket har bak seg fire todagers samlinger siden august 2006. Innholdet i diskusjonene oppsummeres nå i et program som vil dokumentere grunnarbeidet som er gjort og peke ut strategiske utfordringer.

Et scenario som ble skissert tidlig i prosessen, har allerede slått til: sammenslåingen av Statoil og Hydro, som kan få flere følger i markedet for leverandørindustrien.

En annen antakelse er også bekreftet, nemlig at russiske ambisjoner i nord kan skape komplikasjoner for norske energiselskaper.

- Unik tilnærming

- Dette er veldig spennende - langs flere dimensjoner. Bedriftene i NODE-prosjektet utvikler en helt ny type samspillsarena som Forskningsrådet ser på som kreativ og fremtidsrettet, sier direktør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådets divisjon for store satsinger.

'Anne Kjersti Fahlvik'
"Anne Kjersti Fahlvik"

Vi tror dette prosjektet har stor verdi. Vi har forventninger til resultatene av dette samarbeidet og vil følge godt med videre. NODEs foresight er unik og dermed lærerik også for oss.

- Det er første gang, som vi vet om, at næringsklyngesamarbeid kombineres med foresightmetodikk. Forskningsrådet har tro på at det kan være egnet til å skape et samspill med potensielt store synergieffekter mellom næringsliv, forskere og forvaltning innenfor regionen, og i tillegg mellom region og sentrale myndigheter, sier Fahlvik.

Inspirert av fremtidsdiskusjonene har NODE startet et prosjekt kalt NODE Junior, der deltakerbedriftenes ledertalenter under 30 år er i gang med egne foresightdiskusjoner.

- Fokuset på rekruttering og den yngre garde via NODE Junior er også meget prisverdig, sier Anne Kjersti Fahlvik.

Søker Senter-status

Nå har NODE søkt om å bli et Center of Expertise (CoE).

- NODEs arbeid er langsiktig, og ambisjonene i CoE-programmet kan bidra til at leverandørbedriftene innenfor olje- og gass på Sørlandet klarer å holde seg i verdenstoppen uansett konkurranseforhold, forklarer Kjell Johannessen.

'Forvaltningen deltar. Deltagere fra kommuner og fylkeskommuner diskuterer hvordan offentlig forvaltning kan legge til rette for langsiktig næringsutvikling og sysselsetting.'
"Forvaltningen deltar. Deltagere fra kommuner og fylkeskommuner diskuterer hvordan offentlig forvaltning kan legge til rette for langsiktig næringsutvikling og sysselsetting."

Han tror også at et Center of Expertise vil gjøre at bruken av forskning i næringslivet øker i landsdelen.

Deler av den offentlige forvaltningen i Agder-fylkene er med i fremtidsprosjektet. Lokalforvaltningen har en viktig rolle, ikke minst når det gjelder betingelser for næringslivet og befolkningen lokalt, utdanningsmuligheter, skoler, barnehager, fritidstilbud og så videre.

Deltakerne på det fjerde og siste møtet i første fase av foresightprosjektet er samstemte i at erfaringene siden sist høst har vært verdifulle.

- NODE kommer til å gå videre med nye fremtidsaktiviteter, fastslår Kjell Johannessen.

Powered by Labrador CMS